A rózsafűzért mondók részére

Azok számára akik imádkozzák a Rózsafűzért

 

SZŰZ MÁRIA 15 ígérete a keresztények számára akik imádkozzák a Rózsafűzért

 

1. Akárki aki hittel szolgál nekem a rózsafűzér imádkozása által kegyelmi jeleket fog kapni.

2. Megígérem, hogy különleges oltalmamat és a legnagyobb kegyelmeket mindazok számára, akik a rózsafűzért fogják imádkozni.

3. A rózsafűzér erős védelem (páncélzat) lesz a pokollal szemben, megsemmisíti a szenvedélyeket, csökkenteni fogja a bűnt és legyőzi az eretnekségeket.

4.
Meg fogja valósítani az erények és a jó dolgok virágzását; a lelkeknek bőséges Isteni megbocsátást fog adni;meg fogja tenni, hogy az emberek szívei ne ragaszkodjanak a világ hiúságaihoz, vágyat fog ébreszteni bennük az örök dolgok szeretete iránt. Ezek a lelkek éppen ezen vágyak által fognak megszentelődni.

5. Aki a rózsafűzér imádkozása által felajánlja magát nekem, nem fog elveszni.

6. Mindaz, aki odaadóan (hűségesen, ájtatosan) imádkozza (mondja) a rózsafűzért, gyakorlatba ültetve a szent titkokat, soha nem lesz letiporva kegyvesztettség által. Isten nem fogja őt igazságossága által megbüntetni;
nem lesz felkészületlen az átváltozás(halál) pillanatában; jutalmul Isten irgalmában marad és méltó lesz az örök életre.
 

7. Mindaz, aki igazi odaadással fogja mondani a rózsafűzért, nem fog átváltozni(meghalni) az Egyház szentségeinek felvétele nélkül.

8. Azok, akik hittel imádkozzák a rózsafűzért, bírtokolni fogják életükben és átváltozásuk(haláluk) pillanatában Isten világosságát és átváltozásuk(haláluk) után Isten kegyelmeinek teljességét, részesülni fognak a mennyországban a szentek dicsőségében.

9. Megszabadítom a tisztítótűzből azokat, akik hűségesek voltak a rózsafűzérhez.

10. A rózsafűzér elkötelezettjei nagyobb dicsőségre lesznek érdemesek az Égben.

11. Mindent elnyerek (megszerzek, kivívok), amit a rózsafűzér imádkozásán keresztül kérsz tőlem.

12. Szükségükben megsegítek mindenkit, aki a rózsafűzért terjeszti.

13. Elértem Isteni Fiamnál, hogy a rózsafűzér minden ügyvédjének a Teljes Égi (Udvar) Vezérkar legyen közbenjárója életük folyamán és átváltozásuk, (haláluk) pillanatában.

14. Mindenki, aki a rószafűzért imádkozza, az Én fiam és Egyetlen Fiamnak, Jézus Krisztusnak, testvére.

15 A rózsafűzér iránti odaadás nagy jele az eleve elrendelésnek (predesztinációnak).