Általános szabályok

Mottó: „Minden betegség gyógyítható!”
(MIHÁLY BÁCSI).Általános szabályok

   Ahhoz, hogy hatásosak legyenek a MIHAI BÁCSI által adott kezelések, van néhány kötelező jellegű szabály, amit be kell tartani, úgy mint az:
-általános szabályok és tiltások,
valamint:
-a kezelési időszak
okra,

-a növények gyűjtésére
,
-
a növények feldolgozására és tartósítására,
-növény mennyiségekre
-
a növénykeverék elkészítésére,
-víz és tea mennyiségekre
-
a teák elkészítésére,

-az édesítésre
,
-és a teák ivására
vonatkozó szabályok is, illetve:
-a fanedvhez adott szabályok
.

     Nagyon fontos, minden fentebb említett témához tartozó szabály.
Kérjük olvassák el és alkalmazzák őket!
Ezek mellett, a témák mellett, nagyon fontos az: ajánlott teáktéma is, azokra a listákra vonatkozólag pedig, amelyek „Plafar” teákat tartalmaznak, a „Plafar species” téma is.
Ami általában a teák / a növények elkészítési módjait illeti különböző használati formákban, (forrázatinfusum, főzet decoctum, hideg áztatás - infusum frigide paratum, kivonatextractum, tinktúratinctura, succus, porpulvis, pépesborogatáscataplasma, borogatás - fomentum, kenőcs unguentum, fürdőlavantem, stb.), lásd szintén a: „teák elkészítése” témánál.

    Mindezeket a szabályokat, tiltásokat és ajánlásokat megtalálják ezen lap és ezen
„teák című fejezet lapjainak bal oldalán, ha rákattintanak azokra az algombokra
(„címekre”), melyek legördülnek az  Általános szabályok című főgombból, ha föléje megyünk az „egérrel”

   A főgombokra klikkelve, az illető főgombhoz tartozó lapot nyítják meg, amelyre klikkeltek, ha pedig az
„egeret" egy „főgomb” felé tartjuk, legördülnek az illető gomb „algombjai".
Most önök, az
Általános szabályok című főgomb oldalán vannak.

    Ebben a „teák” fejezetben, a többi főgombnál, illetve algombjaiknál, a MIHAI BÁCSI által adott tea Listákat fogják találni, melyek közül, a legfontosabbaknak, az „Általános listákat”, lehetne tartani, hogy lennének.


    U.I..: 1.) Hogy a betegségek kezelése sikeres legyen, javasoljuk, hogy a betegség okát is iktassák ki:
a.) –a szellemi(lelkületi) okait, (a hit nélküliséget, a téves hitet, az erkölcsi okokat, a parancsolatok meg nem tartását, a szentségek megszegését, válás, stb.),
b.) –a lelki okokat (harag, stb.) és
c.) –a fizikai okokat (vegyi szennyezések, sugárzások, stb.).
    Leggyakrabban az okok, igaz hitű megnyílvánulások által szüntethetők, (oldhatók), meg, (megtérés, az igaz hithez való visszatérés, A JÓISTENNEL való kiengesztelődés, a családi megbékélés, másokkal való kibékülés, a házasság helyreállítása, a felebarátaink megsegítése, kibékülés, megbocsátás, az adóságok rendezése, gyónás, szent áldozás és a szentségekhez járulás, miséken való részvétel, mise- és egyetemes könyörgésekben való megemlítés rendelése, imák, (főleg a rózsafüzér), ájtatosságok és minden más amit még az „imák” fejezetnél találnak, pozitív beszéd, (a tiltott szavakat nem kiejteni, lásd az „imák” fejezetnél), A JÓISTEN ÁLTAL adott 10 parancsolatnak-, az egyház által adott 5 parancsolatnak-, és a szeretet két parancsának a betartása, a Keresztnek-, A SZÜZANYÁNAK-, és a Szenteknek a tisztelete, és mindannak a betartása, amit a BIBLIÁBAN ír, illetve, igazi keresztény viselkedés, erkölcsösség, megbocsátás, a felebarát szeretete, az igazságért való küzdelem, a keresztény értékek betartása, a szegények és a rászorultak megsegítése, a szerénység, alázatosság, türelem, pozitív példaképpé válás, és más keresztény erények birtoklása által, stb.), ezek a dolgok, amellett, hogy meg tudják szüntetni a betegség okait, az üdvözülés felé is vezetnek, ami az ember szempontjából a legfontosabb dolog, amiért itt vagyunk a Földön!
    U.I.: 2.) MIHAI BÁCSI, a teák, vagy a jó tanácsok, (vagy egyéb megoldások) mellett, mindig adott lelki programot is. A lelki rész, 50%-át jelenti, a kezelésnek.
    P.S.: 3.) Aki pontosan betartotta, amit MIHAI BÁCSI adott neki, a lelki programot is beleértve, az meggyógyult (megoldódtak a gondjai, stb.);
    MIHAI BÁCSI mondta, hogy: „Imádkozzatok, és kérjetek meg engem, hogy legyek veletek a ti imáitokban!”
    Tudni kell, hogy, MIHAI BÁCSI, csak annyi imaprogramot és kezelést adott mindenkinek, amennyit elbírt az illető ember, nem pedig annyit, amennyit valójában adnia kellett volna, hogy az illető dolog megoldódjon, ami általában 10%-a sem volt annak, amit az ember valójában kellett volna tegyen, azért, hogy az illető probléma megoldódjon, a többöit ővette át és imádkozott és szenvedett az emberek(milliók) helyett, amiről az emberek még csak nem is tudtak, ilyen szerény volt MIHAI BÁCSI, ő tovább mosolygott rájuk, mintha csak nem történt volna semmi, vagyis mintha nem vett volna át semmit tőlük(a szenvedést és az imákat), és folytatta szeretni az embereket és, hogy megsegítse őket! A Bibliában írja: Jézus mondja: „Jöjjetek hozzám, kik megfáradtatok és terhek alatt görnyedtek, „vegyétek az én igámat és a terhet, mert az én igám édes, az én terhem könnyű”