Szűzanyától-Medjugorje

Medjugorje, 2009. szeptember 2.

Drága Gyermekek! Édesanyai szívvel hívlak ma benneteket arra, hogy tanuljatok meg teljesen és feltétel nélkül megbocsátani. Igazságtalanságtól, árulástól és rágalmaktól szenvedtek, de ezáltal közelebb vagytok Istenhez és kedvesebbek számára. Gyermekeim, imádkozzatok a szeretet ajándékáért. Csak a szeretet bocsát meg mindent úgy, ahogy Fiam megbocsát; őt kövessétek. Közöttetek vagyok és imádkozom azért, hogy amikor megérkeztek Atyátok elé ezt mondhassátok: "Itt vagyok Atyám, Fiadat követtem, szerettem és szívből megbocsátottam, mert hittem a te ítéletedben, benned bíztam." Köszönöm nektek!

Medjugorje, 2009. augusztus 25.

Drága gyermekek! Ma újra a megtérésre hívlak benneteket. Gyermekeim, nem vagytok eléggé szentek és nem sugározzátok a szentséget mások felé. Ezért imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok és munkálkodjatok személyes megtéréseteken, hogy Isten szeretetének jelévé válhassatok mások számára. Veletek vagyok, és az örökkévalóság felé vezetlek benneteket, amelyre vágyakoznia kell minden szívnek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.Medjugorje, 2009. május 2.
Mirjana által kapott üzenet

A Szűzanya nagyon szomorú volt. Csak elmondta az üzenetet és megáldott bennünket.
„Drága Gyermekek! Már régóta anyai szívemet és Fiamat adom nektek. Ti elutasíttok engem. Megengeditek, hogy a bűn egyre jobban hatalmába kerítsen benneteket. Megengeditek, hogy uralkodjon rajtatok és megfosszon ítélőképességetektől. Szegény gyermekeim, tekintsetek körül és nézzétek az idők jeleit. Azt gondoljátok, hogy tudtok Isten áldása nélkül élni? Ne engedjétek meg, hogy a sötétség elborítson benneteket. Szívetek mélyéből kiáltsatok Fiamhoz. Az Ő Neve szétoszlatja a legnagyobb sötétséget is. Veletek leszek, csak hívjatok engem és mondjátok: 'Itt vagyunk édesanyánk, vezess bennünket!' Köszönöm nektek."

Medjugorje, 2009. április 25. "Drága gyermekek, ma mindnyájatokat a békéért való imára szólítalak fel, és arra, hogy tanúskodjatok a békéről családotokban, hogy a béke váljon a legnagyobb kinccsé ezen a békétlen világon. Én a Béke Királynője vagyok számotokra, és édesanyátok. Vezetni kívánlak benneteket a béke útján, melynek forrása egyedül az Isten. Ezért imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok. Köszönöm, hogy követtétek hívásom." 04/2009

A Szűzanya, 2009. április 2-án Mirjana látnokra bízott üzenete:

“Drága Gyermekek, Isten szeretete rejlik szavaimban. Gyermekeim, ez az a szeretet, mely az igazságosság és az igazság felé kíván fordítani bennetek. Ez az a szeretet, amely meg akar menteni benneteket a csalódástól és tévedésektől. De ti, gyermekeim? Szívetek zárva marad, kemény, és nem reagál hívásaimra. Nem őszinte. Anyai szeretettel imádkozom értetek, mert azt kívánom, hogy mindnyájan feltámadjatok Fiamban. Köszönöm nektek”.