Ne vegyék fel

                                   MAI ESEMÉNYEK A PRÓFÉCIÁK FÉNYÉBEN .

Emlékeztetőül :                                                                                                                                                            

             AZ UTOLSÓ IDŐKRE NÉZVE HÉTFÉLE JELET FIGYELHETÜNK MEG :

1.      A természet jeleit .
2.      A társadalom jeleit.-Mint Noé idejében .
3.      A technológia jeleit .
4.      A gyülekezet jeleit.-A hamis NEW AGE –Új korszak tanításai ,melyek be akarnak lopakodni a gyülekezetekbe is .
5.      Izrael jeleit .
6.      A vilagpolitika jeleit.-Az egy vilagigazgatási rendzser  előkészületei .
7.      A próféciák jeleit.-Amik már beteljesedtek és amelyek még ezutan fognak beteljesedni .   

    Részletek DR .CHARLES SANDERS bizonyságtételéből
                    ami az utolsó időkre vonatkozik :

Bevezetésül :

 
Testvérünk évekkel azelőtt ,mint tervező mérnök dolgozott ,-speciálisan a komputer mikrocsipek területén .Egy kutató csoportnak volt a vezetője .Ez a csoport az egészségügy részéről  azzal volt megbízva ,hogy dolgozzon ki egy olyan mikrocsipet ami az emberi testbe beépíthető és alkalmazható a mozgássérült betegek megsegítésére .Erre a kutatásra abban az időben 1,5 millió dollárt fordítottak .

A kutatás sikerrel járt .A mikrocsipek különböző változatban ki lettek kísérletezve és ma többféle formában ,többféle célra alkalmazzák őket .

A kisérletek során sokféle mikrocsip jött létre. Észrevettük ,hogy némelyik képes befolyásolni az illető idegrendszeri működését, megváltoztatni viselkedését, kedélyállapotát. Mindez természetesen kisérletezéseinknek csak egy-egy fokozata volt. Ahogy haladtunk előre a csip egyre kifinomultabbá és komplikáltabbá vált. Majd eljutottunk arra a pontra, amikor rájöttünk, hogy lapos alakú csipet nem használhatunk a szervezetbe való beépítésre ,mert nem dolgozik. Egy más formájú csipet kellett terveznünk , olyat, ami nagyon kicsi, kb .mint egy rizsszem.  Ma már az ilyen bőr alá injekciózható komputer mikrocsipet széles körben alkalmazzák az állatok megjelölésére. Los Angelesben pld. van egy vállalkozási csoport, akik azt állítják, hogy egy billió háziállatot, kutyát, macskát képesek ellenőrzésük alatt tartani és hollétüket pontosan kimutatni. Megj. :Ilyen műtéteket már Budapesten is végeztek az állatorvosok .

Azért bezsélek nektek erről, mert ezek a dolgok valóságok, és haladunk előre az úgynevezett : MICROCHIP POZITIV IDENTIFICATION (aszemélyek mikrochipel való megjelölésének )szisztémája felé .

Közel másfél millió dollárt használtunk föl  a kisérletezés során. Az egyik fő kérdésümk az volt, hogy a szervezet melyik részébe kell elhelyezni a komputer mikrocsipet .

A csipben 250.000 részecske van beépítve, ezek között van egy feltölthető piciny lithium elemecske. Az egyik megoldásra váró probléma az volt hogyan lehetne feltölteni ezt az elemet ? Tudtuk, nem tehetjük vele azt amit az oránkkal, amiben évenként cseréljük az elemet . Igy magába az elembe kellett beépitenünk egy kis feltöltő áramkört, ami majd a test hőmérséklet-változásának hatására töltődik. Sok pénzt adtunk ki arra a kisérletezésre, hogy megtudjuk, a test melyik részében van a leggyorsabb hőmérséklet változás? Mikor a jelentést megkaptuk ez állt benne :

 

                             1 .A HOMLOK HAJTŐNÉL LEVŐ RÉSZÉN és

                             2 .A JOBB KÉZFEJEN .

 

 

A feladat megoldása közben a magam részéről, volt egy dolog, ami nagyon nyugtalanitott. Ez az elemhez felhasználandó lithium volt. Tudtam, hogy ebben az anyagban olyan veszélyek rejlenek, amik később bizonyos problémákat okozhatnak, ezért szerettem volna más anyagot használni az elemhez, de feletteseim ezt nem hagyták jóvá .

Később, mikor Isten ráhelyezte életemre az Ő elhívását és fokozottabban kezdtem tanulmányozni a szentírást, akkor értettem meg miért volt bennem ez a nyugtalanság, de erre majd későbben térek rá .

Szeretném ha most odaforditanátok a Jelenések könyve 13 :16 részéhez a Bibliát, ahol mutatok nektek valamit.

   A biblia azt mondja:

 

 

 

              ’’  Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és

                   szolgákkal, hogy az ő jobb kezükre vagy homlokukra bélyeget tegyenek.”  

 

 

 

Amikor ezt olvastam azt mondtam: -Istenem, de jó, hogy én ezt nem tettem. Nem volt részem abban hogy én valakire is bélyeget helyezzek. De Isten azt mondta, nézd meg a ’’bélyeg’’-’’bélyegzés’’zsó jelentését a görögben .

Görögűl a bélyegzés szó ’’chiragma’’,fonetikusan írva, jelentése annyi mint: egy karcolás, egy jelzés, egy bélyeg, vagy egy bevágás. Az előbbi szó elvisz bennünket egy másik görög szóhoz ’’charegsz’’,fonetikusan, aminek jelentése:-valami aminek hegye van, egy hegyes beszúró, alászúró eszköz .

Amit János látott, amikor Jézus, a Jelenések könyvében leírt dolgokat mutatta neki, hiszem, hogy nem volt más, mint egy olyan tű amit most használnak a mikrocsip, bőr alá való beszúrásához .

Azokon a konferenciákon, melyeken részt vettem, Luxemburgban, Londonban, San Franciscoban és más helyeken, összesen 17 helyen ’’New world Order’’(Új Világrend), gondolatával foglalkozó tanácskozásokon, a háttérben mindég ott volt az újfajta azonositási rendszer kidolgozásának a kérdése .

Testvéreim ez nem egy ’’Bar Code’’ lessz, amivel ma az árukat jelölik meg, mert egy ’’Bar Code’’-ban nem tudsz elegendő adatot tartalékolni. Hiszem, hogy a személyek azonositásához legjobban felhasználható eszköz a:’’Computer microchip’’a bőr alatt .

Szeretném megemliteni, hogy ma reggel abban a templomban ahol résztvettünk az Istentiszteleten egy férfi jött hozzám aki állami alkalmazásban áll. Elmondta nekem, hogy a közelmultban résztvett egy értekezleten ahol kijelentették, hogy az államigazgatás kulcspozicióit elfoglaló személyek kapni fognak mikrocsipet .

Isten valami mást is mutatott nekem a Jelenések Könyve 13:18-ban megirt antikrisztusi 666 –nak jelentőségével kapscolatban. Kutatásaim során megértettem, hogy a hatszázhatvanhatot kifejező szónak görög jelentése elvisz bennünket a ’’stigma’’szóhoz, ami megmagyarázva annyit jelent mint: átütni átlyukasztani, beszúrni egy jelet a tulajdonjog felismerése végett .                                                                                         

 

 

 

                                 Őrállóul állítottalak téged, hogy fujjad a trombitát. Ha te nem mondod ,

                                 az ő vérüket a te kezedből kérem ki. De ha te figyelmezteted őket és

                                 nem hallgatnak rád, akkor az ő vérük rajtuk lesz .- Ezekiel 33. rész .

 

 

 

 Testvérek, azért vagyok itt elmondani nektek ezeket, mert napjainkban a dolgok sokféle formában                     függenek össze egymással.

Vannak gyermekek Floridában a napközi otthonokban, ahol  már kapják a microchip megjelöléseket. Ez  a módszer sok-sok helyen , van már  használatban . Adják például , olyan betegeknek, akik betegségükből  kifolyólag nem tudnak tájékozódni , könnyen  elbarangolnak , eltévednek , a chip segítségével  könnyen  megtalálhatják  őket .            

 

 Még egy  más dolgot  is szeretnék  mutatni , amit  korábban már említettem  nektek . Én  harcoltam a mikrocsip  elemben lévő  lithium  anyag használata  ellen , de  legyőzettem , s  így megmaradtak a  lithiumnál. Annak idején  beszéltem egy orvossal  a Boston  Medikal  Centerből , kérdeztem , hogy  mi a  véleménye  a koncentrált  lithium  használatáról a mikrocsipben ? Mi  történik , ha a csip tönkremegy  és kifolyik  belőle  a lithium . Ez az  orvos  egy  atheista volt . Azt  válaszolta : nagyon  fájdalmas , sebet , fekélyt okoz . Azután  olvastam a  Jelenések könyve 16:2-ben  lévő igét :

 

 

                               ’’ Elmené azért az  első angyal és kitölté az  ő poharát a földre : és támada

                                gonosz és ártalmas fekély azokon az embereken , akiknek van a fenevad 

                                bélyege , és akik imádják annak képét”.

 

     

Szeretném kiemelni nektek a ’’fekély” szót . Nézzétek meg hogy ez egyes számban van irva . A baj nem fekélyekben , hanem fekélyben fog jelentkezni . Hiszen mikor a világra elérkezik majd ISTEN itéletének ez a szakasza , az igében leirt esemény hatására a bőr alatt lévő mikrocsipek fel fognak pattanni , a lithium kiömlik és azok akik magukra vették az antikrisztus bélyegét , az antikrisztus tulajdonjogát elismerő pecsétjét , azokon megjelenik a fájdalmas fekély .

 

Tudjuk hogy ISTEN MINDENHATÓ, MINDENTTUDÓ és egyidőben MINDENHOL  JELENLEVŐ ISTEN .

De mit tehet az antikrisztus ? Neki fel kell használnia minden létező technológiát arra hogy az embereket ellenőrzése alatt tartsa . Ésfel is fog használni mindent ami csak lehetséges .

 

Én egy üzenetet hoztam számotokra , és az üzenet hogy: ATECHNOLÓGIA MÁR ITT VAN .

A fejünk fölött van 23 műbolygó , amelyek képesek teljes pontossággal leolvasni egy postabélyeget , ha ott fekszik  valamelyik  tenisz pályán . Ha arra gondolsz , hogy titokban tarthatod azt , hogy ma ide jöttél a templomba ,-tévedsz . A műbolygó minden 19-ik percben letudja olvasni a parkolóban levő kocsid rendszámtábláját különösebb probléma nélkül.

 

Atechnológia itt van !

 

Három héttel ezelőtt jelentették be , az új műbolygókat , az úgynevezett ’’LEO” -Low Earth Orbiting Satellites (alacsonyan járó, földet vizsgáló) műbolygókat , melyek elől senkinek sem lessz lehetősége elfutni vagy elrejtőzni .

 

Most sokan mondják még : -a bekövetkezendőket mi el fogjuk kerülni , ilyen dolgok nem fognak velünk megtörténni . Szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy ezek a dolgok máris történnek .

 

Mondhatom nektek , hogy a mai szisztéma gyors lépésekkel halad a pénz nélküli társadalom megvalósítása felé. A hitelkártyák és egyéb kártyák helyét átveszi majd az ’’okos kártya”. Amerikában arról tárgyalnak az illetékesek , hogy ilyen kártyát fog kapni minden felnőtt és minden gyermek . Erre a kártyára az adatokat ugyanugy rá tudják rakni , mint az általunk készített computer mikrocsipre , amit a homlokba , vagy a kézfejbe ültetnek be . Az adatokat , információkat ezeken elektronikusan lehet letörölni , vagy hozzáadni . A szisztéma tehát , mint látjátok teljesen kész az emberek megjelölésére .

 

 

AZ ÜZENET AMIT ISTEN REÁM BÍZOTT AZ, HOGY MEGMONDJAM :

 

                                                    NE VEGYÉTEK FEL !!!

 

Ha valaki hozzád jön és kérdez , mond te is neki , hogy :

 

                                                    NE VEDD FEL !!!

 

 

Gyorsan haladunk ebben az irányban . Amerikában , a szociális segélyezési szisztémával szemben elkövetett csalások öszzege negyedévenként 500 millió dollár . Illetékes személy nyilatkozott a televízióban egy interview keretén belül és kijelentette , hogy a csalásokat hamarosan meg fogják szüntetni , mert meg fog történni a minden kétséget kizáró személyazonossági jelölés (Positive identification). A beszélgetés vezetője kérdezte: Milyen módszerrel ? A válasz :’’-Electronic media a bőr alatt”. Az egyesült Államok elnökének van hatalma hivatalosan kiadni a parancsot erre vonatkozólag és olyan személyazonosítási rendszert felhasználni amit a legjobbnak lát .

Vannak emberek akik kérdezik tőlem :-Mi történik akkor , ha szívemben valójában nem értek egyet a bélyeg felvételével de szorító körülmények között kénytelen vagyok megtenni ?

Nem lehet más válaszom nekem sem , mint amit ISTEN igéje mond a jelenések könyve 14:12 –ben :

 

 

                          Egy harmadik angyal is megjelent és harsány hangon így szólt :’’Aki leborul

                          avadállat és képmása előtt , homlokán vagy karján viseli bélyegét , az inni fog

                          az Isten haragjának borából , amelyet színtisztán öntött haragja kelyhébe .

                          Kénköves tűzben fog gyötrődni a Szent Angyalok és Bárány színe előtt.

                          Gyötrelmének füstje felszáll örökkön örökké és nem találnak nyugtot se éjel,

                          sem nappal , mert leborultak a vadállat és képmása előtt és viselték bélyegét .”

                          Ez az alapja a szentek állhatatosságának , akik megtartják Isten parancsait és

                          Jézus hitét .

 

 

Újra cask azt mondhatom , hogy nincs más válaszom : NE VEDD FEL ! Ez nem olyan dolog amivel játszani lehet .

 

HA FELVETTED NEM TUDOD VISSZA VONNI !

 

Ott ültem a nagy államvezető férfiakkal Luxemburgban a konferencián , mikor arról beszéltek , hogy mindaddig lehetetlen az embereket ellenőrzésük alatt tartani , amig nem tudják egyenként megkülönböztetni és nyilvántartani őket . Annyi visszaélés és csalás történik szerte a világban , mert nem tudják ellenőrizni és nyilvántartani őket . Valakinek lehet hamis igazolványa , lehet valakinek más által elvesztett igazolványa , lehet valakitől kölcsönkért igazolványa , de ha ott van a mikrocsip a kézfejében vagy a homlokában , azt nem lehet elveszíteni . Ezt nem lehet hamisítani , ezzel nem lehet manipulálni . Ha valaki ellopja a kezedet és magával viszi , hogy élelmet vásároljon magának , a pénztárnál mindjárt tudni fogják , hogy valami nincsen rendben .

 

 

 

 

UTÓIRAT :

 

Ezt az ismeretanyagot érdemes több szemszögből is átgondolni :

  1.   Puszta logikával átgondolva egy csodálatos vivmányát láthatjuk modern korunknak , sok előnyökkel , pl. az utcán nem rabolhatnak ki , de ha mégis akkor meglehetne keresni az adatbázisban , kik tartózkodtak a közelemben azokban a pillanatokban amikor abűntény történt és ugyanígy az összes egyébb bűntényeket is órák alatt fel lehetne deríteni . Így tovább futtatva a gondolatsort , még minden bizonnyal nevelő hatással is lenne a társadalomra , mivel a bűnözés ily módon , ugymond ’’nem megúszható”.

  2.   Egy következő észrevétel az , hogy az igazság továbbra is ugyanúgy ’’megvágható” és manipulálható lesz ahogyan az mindig is volt , gondolok itt a lehetetlent nem ismerő kódfeltörőkre , illetve a már eleve feltörhetőnek kigondolt kódokra vagy azokra a kódokra amit a készítőjük úgy ad el , hogy ő bejuthasson titokban az adatbázisba és ott módosításokat végezhessen tetszése szerint . Ebben azesetben csak a naivak leggyengébbjei hihetik , hogy az 1-es pontban említettek beválnak . Sajnos azonban az emberek egyre inkább irtóznak gondolkozni , ezért sürgető kötelességünk felhívni figyelmüket mert ez a tehnológia olyan lehetőség lessz a benfentesek és maffiák kezében amilyenről még ők sem mertek volna álmodni .

  3.   Elmesélek itt egy sulyos esetet :-Egy házaspár rájött , hogy a fiuk egy ’’szervezetnél”ugymond ’’manipulált végrehajtó”.Gyanitották hogy agyközpontjában ingerkeltő mikrocsipet helyeztek el , ezért fiukat szószerint el kellet rabolják , hogy kioperáltathassák az agyából a csipet . És most következik a 3-ikpont lényege : ha a fiúnak lett volna azonosító csipje , esélyük sem lett volna szüleinek hogy megmentsék, egyszerüen azért mert helyzetét a műbolygók állandóan tudják (ahogyan mindenkiét aki elfogadja a beültethető csipet ).

  4.   Elképzelni sem merem, mi vár majd rám a családomon belül amikor kijelentem , hogy 10 éves fiamnak nem engedem , hogy beültessék a csipet, de ezt mindenki át kell jóelőre gondolja , mi tévő lessz .

  5.    Végkövetkeztetésként kijelenthetjük , hogy mindazok akik elfogadják ezt , lassan rá fognak jönni, mekkora bajba kerültek de akkor már nem tehetnek majd semmit és ráadásul tudni fogják , hogy pokolra lesznek ítélve . Talán azért még van egy esélyük, miként, a Bibliában írja: „ ha az egyik kezed megbotránkoztat, inkább vágd le, hogy egy kézzel a mennybe juss, mintsem két kézzel a mennybe ne juss ”.

   Belátásom szerint (vagyis az utóirat írója szerint) marad két lehetőség :1.) -hogy elérjük azt , hogy országunk elutasítsa azt a lehetőséget(a megjelölési rendszert), vagy , 2.) - és emellett, hogy imádkozzunk a JÓISTENHEZ, hogy megmentsen mindenkit, az egész emberiséget, ha lehet, mindentől, ami nem jó-.

ÉRTI  MÁR  MINDENKI, MILYEN  VESZÉLY  FENYEGETI  AZ  EMBERISÉGET –CSALÁDJAINKAT ?

A JÓISTEN megmentheti a kiválasztottakat és akit Ő akar, illetve, akit a SZŰZANYA akar, de azért sokat kell imádkozni A JÓISTENHEZ, illetve, A SZŰZANYÁHOZ KÖZBENJÁRÁSÁÉRT , mert az emberek nagy része már rég eljátszotta hitelét a JÓISTEN előtt.
, mert az emberek nagy része már rég eljátszotta hitelét a JÓISTEN előtt. de mindenkinek van esélye, mig fel nem veszi