Az első szombatot végzők részére

Szűz Mária ígéretei

Azok számára akik szentáldozáshoz járulnak kilenc egymást követő hónap első szombatján.
Ahhoz, hogy a Szűzanya ígéretei valóra váljanak szükséges, hogy a 9 hónap alatt – és utána ne kövessünk el bűnt és a lehető legtöbb vétektől meg kell szabaduljunk (vétkeinket el kell hagyni). Bűnnek számít az, ha bármely nem házas fiúnak (intim, szexuális) kapcsolata van egy lánnyal és a lánynak úgyszintén, és minden házaspárnak, ha 2-4 hétnél gyakrabban létesítenek (intim, szexuális) kapcsolatot egymással. Bűnnek számít még az áldás ellentéte, a szidalmazás, a veszekedés, a fösvénység, az önzőség, a gyűlölet, a pletykálkodás, stb.
Még bűn az is, ha legalább hetente egyszer nem megy valaki templomba és ha naponta nem imádkozik legalább egy órát. Még emellett be kell tartanunk a 10 parancsolatot, a 7 szentséget és az egyház 5 parancsolatát.
 

1. Azok számára akik bizalommal kérik szerető édesanyai szívemet, azoknak még a kilenced alatt megadom mindazt, amit kérnek, ha bizalommal kérik.
 
2. Minden körülmények közt érezni fogják Szerető édesanyai segítségét és áldását.

3. Béke, megértés és szeretet fog lakozni ezeknek lelkeiben és családjakban.
 
4. Családjaikban nem fog veszekedés, csalódottság és igazságtalanság lenni.
 
5. A házastársak nem fognak elválni és az elváltak vissza fognak térni családjaikhoz.

6. A gyermekes és gyermeket váró anyák különleges módon fogják érezni oltalmamat és mindazt megszerzem számukra és gyermekeik számára amit akarnak.

7. A családjaikban megértés és igaz hit lesz mindvégig.
 
8. A szegények hajlékot és kenyeret fognak kapni.

9. A lelkek hozzászoknak az imádkozás öröméhez és a szenvedéshez és megtanulják szeretni Istent, felebarátaikat és még az ellenségeiket is.

10. A bűnösök nem fognak visszaesni bűneikbe és a teljes értékű bűnbánat által megkapják keresztségi ártatlanságukat.

11. A bűnösök visszatérnek a helyes útra minden különösebb buktató nélkül, akkor is ha valaki más végezte el (tartotta meg) értük a kilencedet.

12. Aki a keresztségi ártatlanságban tartja meg a kilencedet, (az) továbbra is ugyanolyan tiszta marad egészen az átváltozásáig (haláláig).
 
13. Az őszinte lelkek nem csak az örök büntetéstől, de a tisztítótűztől is megszabadulnak.

14. A lusta lelkek elhagyják lankadtságukat (bágyadtságukat) és állhatatosan buzgók (aktívak) lesznek.
 
15. Ha a szülők vagy valaki a családból megtartja a kilencedet, akkor a családból senki sem fog elkárhozni.
 
16. Sok fiatal meg fogja kapni a papi és a szerzetesi hivatást.
 
17. A hitetlenek vissza fogják kapni hitüket és az eltévelyedettek vissza fognak térni az egyházhoz.
 
18. A papok és a szerzetesek hűségesek maradnak hivatásaikhoz, és a hitetlenek és a kétszinűek meg fogják kapni a hithez való visszatérés ajándékát.

19. A szülők és a felettesek nem csak lelki, hanem anyagi segítséget is fognak kapni.

20. A lelkek könnyen meg fognak szabadulni a test, a világ és a gonosz kísértéseitől.

21. A gőgösek könnyen meg fognak szabadulni a test kísértéseitől, rövid idő alatt alázatosakká fognak válni, az ellenségeskedők pedig jóakarók lesznek.

22. A buzgó lelkek meg fogják ízlelni az imádság és az engedelmeskedés édességét.

23. A haldoklók haláltusáikban gyötrődések (nyugtalanságok) nélkül fognak eltávozni a földi létből.

24. A haldoklók nagy vágyat fognak érezni az örök élet iránt, az akaratomnak való engedelmeskedés iránt és megszokott módon fognak meghalni Édesanyám ölében.

25. Az ítéletkor Nagyon Szerett Édesanyám különleges oltalmának fognak örvendeni.

26. Egészségben és betegségben át vannak hatva egy belső és külső nyugalom által.
 
27. Azok, akik a tökéletességre törekszenek rendeltetésként megkapják Édesanyám fő erényeit a szófogadást, a tisztaságot és a szeretetet.

28. A lelkek megkapják a Szenvedéseim és Édesanyám fájdalmai iránti mély együttérzés és szeretet átérzésének ajándékát.

29. Azok a lelkek, akik elvégzik a kilencedet, ragyogni fognak az egész örökkévalóságban, mint a tiszta liliomok Édesanyám Szeplőtelen Szívében.

30. Minden hónap első szombatján be lesz zárva a pokol kapuja és senki sem fog elkárhozni ezen a napon és kinyílik a tisztítótűz kapuja és egy része a lelkeknek az égbe emelkedik.

31. Azok a lelkek akik gyakorolják ezt a kilencedet, Édesanyám Szeplőtelen Szíve körül fognak ragyogni, tisztán, mint a liliom.

32. Én, az Isten Báránya mennyei Atyámmal és a Szentlélekkel mindig nagyon fogunk örülni azoknak a lelkeknek, akik Édesanyám Szeplőtelen Szívén keresztül úgy fognak ragyogni mint a liliom és Szentséges Szívemen keresztül fognak dicsőségre jutni.
 
33. A lelki (lelkületi) hívő és erényes emberek az életben könnyen fognak előrehaladni ebben a gyakorlatban.