Prepararea amestecului de plante

Prepararea amestecurilor de plante, necesare pentru ceai

Observaţii:În cazul listelor, la care, diferă materialele (materiile prime) din care se fac, cantităţile folosite, sau modul de pregătire a listei, faţă de cele redate mai jos, acolo materialele necesare (materiile prime), cantităţile folosite şi respectiv, modul de pregătire, a listelor respective,  vor fi redate la prezentarea listelor respective(pe pagina listelor respective).

Prepararea dozelor:
„O doză” vom numi în acest capitol:
   1.) în cazul ceaiurilor de băut: cantitatea de amestec de plante, compusă din mai multe feluri de plante, conform unei liste(adică reţete de ceai), necesară pentru ceaiul de băut, de o zi, pentru o persoană, din lista respectivă(ceaiul respectiv), iar
  
2.) în cazul ceaiurilor pentru aburi: cantitatea de amestec de plante, compusă din mai multe feluri de plante, conform unei liste(adică reţete de ceai), care se pune odată la fiert
   3.) în cazul ceaiurilor pentru baie: cantitatea de amestec de plante, compusă din mai multe feluri de plante, conform unei liste(adică reţete de ceai), care se pune într-un săculeţ odată, pentru a face băi de plante(şi care de altfel se poate refolosi(fierbe), de mai multe ori)!


Cantitatea necesară, dintr-o plantă, pentru o doză
Uneori
„Unchiul MIHAI”, zicea: „cât încape în pumnul strâns”, „între degetele omului”, „între trei degete”, etc., astfel definea, cantitatea necesară dintr-o plantă, pentru un ceai, pentru o zi, pentru o persoană în cazul ceaiurilor de băut, iar la ceaiurile pentru baie, zicea: „o mână”, dintr-o plantă, pentru o doză


Această cantitate la adulţi în general într-o doză este de:
  1.)- o lingură mare, bună, dar nu cu vârf, din fiecare plantă uscată şi mărunţită, în cazul ceaiurilor de băut, (şi: spălat răni, completat comprese),
  2.)- două linguri mari, bune, dar nu cu vârf, din fiecare plantă uscată şi mărunţită, în cazul ceaiurilor pentru aburi, (şi: inhalaţii, gargară),
  3.)- şi aproximativ, cu 3 linguri mari, bune, dar nu cu vârf, din fiecare plantă uscată şi mărunţită, la ceaiurile pentru baie(într-o doză) (și: spălări, spălături cu irigatorul, băi până la încheieturi şi glezne, băi până la mijlocul antebraţelor şi gambelor, băi până la coate şi genunchi,, băi la şezut, băi până la brâu, băi generale (complete)).
Din plantele, care nu sunt uscate şi mărunţite, deci sunt crude, proaspăt culese, în fiecare caz, se pune de 2-3 ori mai mult, pentru acelaşi efect, dar nu se recomandă plantele neuscate, pentru că pot avea efecte nedorite.


Pentru copii se folosesc cantităţi proporţionale, cu kg-le lor faţă de adulţi(şi din apă şi din plante, sau respectiv, şi din ceaiul gata făcut pentru adulţi(ca şi cantitate şi concentraţie), copilul poate să beie proporţional o cantitate necesară lui, conform calculelor de lichid necesar într-o zi, pentru un om în funcţie de kilograme, adică 30-35 de ml/kg). Sau copii poate să beie ce rezultă din a doua fierbere a plantelor(la aceeaşi cantitate, ca şi la prima fierbere), din care anterior, la prima fierbere s-a făcut acelaşi ceai pentru adulţi(adică poate să beie o cantitate mai mare, dar cu o concentraţie mai mică). Sau în cazul în care este vorba de ceaiuri ce poate bea şi alţii din familie, atunci se poate face ceaiul respectiv ca şi pentru adulţi, (cu cantitatea şi concentraţia ca şi pentru adulţi), din care copilul bea cantitatea necesară lui(de exemlu 1,2 litri)(calculat după kilograme), iar restul, se bea de către alţi membri ai familiei, care poate să bea ceaiul respectiv! Proporţionalitatea cantităţilor necesare de plante pentru copii, (de fapt a substanţelor vindecătoare necesare), se menţine şi la spălat răni, completat comprese, şi în cazul aburilor(şi: inhalaţii, gargară), şi a băilor(spălări, spălături cu irigatorul, băi până la încheieturi şi glezne, băi până la coate şi genunchi,, băi la şezut, băi generale) pentru copii

Atenţie! Cantitatea de „o lingură” este aproximativ egală cu a 20-a parte din cantitatea de plante, care se găseşte într-o cutie sau pungă, în care se livrează plantele medicinale, la magazinele de plante medicinale, (Cel puţin, aici în România!), şi deaorece în cutiile şi pungile respective se găsesc plante uscate şi mărunţite, iar cantitatea necesară dintr-o plantă uscată şi mărunţită, pentru un adult, la un ceai de băut, de o zi, este aproximativ cât o lingură, şi respectiv pentru că putem observa, că pentru aburi trebuie aproximativ de 2 ori, iar pentru baie aproximativ de 3 ori mai mult dintr-o plantă, decât pentru un ceai de băut, putem constata că în medie şi în general, cantitatea de plante livrată într-o cutie sau o pungă, la magazinele de plante medicinale, se poate folosi în cazul adulţilor: la 20 de doze(mai sus definite pentru ceaiurile de băut), sau la aproximativ 10 doze(mai sus definite pentru ceaiurile pentru aburi), sau respectiv la aproximativ 7 doze(mai sus definite pentru băile de plante, adică pentru ceaiurile folosite pentru băi). Pentru copii împărţirea cantităţilor de plante medicinale, livrate într-o cutie, sau o pungă de la magazinele de plante medicinale, se face în funcţie de cantitatea necesară pentru copil, dintr-o plantă, într-o doză mai sus definită, (pentru ceaiul de băut, sau pentru ceaiul pentru aburi, sau respectiv pentru plantele pentru băi). De obicei în foarte multe cazuri se poate aproxima, cantitatea necesară  pentru o doză pentru un copil este egală cu jumătatea cantităţii necesare pentru o doză pentru un adult, din fiecare plantă(şi poate mai ales din medicamente, la listele care conţin medicamente), adică, pentru un copil trebuie o doză, cât jumătate de doză pentru un adult

Atenţie mare:
-la copii nu reducem, deodată şi concentraţia şi cantitatea ceaiului, ceea ce înseamnă că nu facem un ceai cu concentraţia pentru copii(adică din cantitate mai mică din fiecare plantă, calculată conform necesităţii copilului în funcţie de kilogramele lui), în cantitatea de apă necesară zilnic pentru adulţi, adică aproximativ, 2-2,5litri, din care după aceea copilul să beie doar cantitatea de ceai, cât cantitatea de lichid necesară lui pentru  o zi. În acest caz, copilul ar trebui să beie toată cantitatea de ceai, de 2-2.5 litri, pentru cantitatea de substanţe vindecătoare din ceai necesară organismului lui pentru acea zi. Atunci ar fi mai bine ca acel ceai, făcut din doza respectivă de ceai, pregătit pentru copil, adică din cantităţi mai mici din fiecare plantă a listei, calculat conform necesităţii copilului în funcţie de kilogramele lui, să fie fiert direct în cantitatea de apă, cât este cantitatea de lichid necesară lui pentru o zi, adică în organismul unui copil trebuie şă intre o cantitate de substanţă vindecătoare din ceai proporţională, cu kg-le lui faţă de kg-le adulţilor, din cantitatea de substanţă vindecătoare necesară unui adult, adică din cât conţine un ceai calculat pentru un adult, ceea ce se poate obţine: 1.)- reducând proporţional cantitatea din fiecare plantă, pusă într-o doză pentru un copil şi fierbând într-o cantitate de apă necesară organismului copilului pentru o zi(de exemplu 1-1,5 litri), pe care-l bea în totalitate în ziua respectivă, în loc de alte lichide, conform regulilor generale de tratament, sau: 2.)- făcând un ceai dintr-o doză de plante, pregătit pentru adulţi, în cantitatea necesară pentru un adult(2-2,5 litri), deci cu concentraţia şi cantitatea necesară pentru un adult, din care copilul să beie în ziua aceea cantitatea de ceai, cât este cantitatea de lichid necesară pentru organismul lui, pentru o zi.

În ambele cazuri, şi când se reduc proporţional ambele: şi doza de plante, şi respectiv şi apa, conform necesităţilor copilului, şi şi când se fierbe ceaiul dintr-o doză de plante pentru adulţi în cantitate de apă necesară organismului unui adult într-o zi, concentraţia ceaiului va fi aceeaşi, dar în primul caz conţinând substanţe vindecătoare în cantitatea necesară unui copil, iar în al doilea caz conţinând cantitatea necesară de substanţe vindecătoare unui adult, din care(în acest al 2-lea caz) dacă copilul bea proporţional cu kilogramele lui, faţă de kilogramele adulţilor, adică bea, doar cantitatea de ceai egală cu cantitatea de lichid necesară copilului într-o zi, atunci va introduce în organismul lui doar cantitatea de substanţe vindecătoare, necesară organismului copilului.

Probabil, în general UNCHIUL MIHAI, de aceea nu explica, modul de preparare a ceaiului pentru copii separat, pentru că dacă se face ceaiul ca şi pentru adulţi şi copilul bea proporţional, adică cantitatea necesară lui, adică cât lichid simte că trebuie să beie pe zi, atunci de fapt automat bea cantitatea de substanţă vindecătoare necesară lui. Sau dacă oamenii respectă măsurile date de UNCHIUL MIHAI, adică pun din fiecare plantă, de exemplu: „cât încape între degete”, şi în atâta apă, cât este necesarul de lichid a lor, pentru o zi, atunci fiecare făcându-şi singur ceaiul, are măsura proprie „între degete” şi cantitatea de apă necesară organismului lui, calculat după kilograme(vezi capitolul: „Reguli şi restricţii generale”), şi fiecare om, în ceaiul astfel preparat de el însuşi, are automat cantitatea necesară lui, de substanţe vindecătoare, pe acea zi în ceaiul preparat pentru o zi.

Cu toate astea pot fi cazuri când e nevoie de mai multă substanţă vindecătoare, ca de obicei, atuncea se face ceaiul mai concentrat, adică cu mai mult din fiecare plantă.

În continuare, cu câteva rânduri mai jos, vom reda, modul de pregătire a „dozelor”, cu cantităţile necesare pentru adulţi, dar care şi în cazul copiilor se face analog, doar cu alte cantităţi, Pentru cantităţile necesare pentru copii, adică la pregătirea dozelor pentru copii se vor folosi sau linguri mai mici, sau alte ustensile pentru măsurarea cantităţii necesare copilului, dintr-o plantă, într-o doză(pentru ceai de băut, pentru ceai pentru aburi, sau pentru băi), sau respectiv cantitatea dintr-o cutie, sau pungă de la magazinele de plante medicinale, golită în vasul în care se face împărţirea, se va împărţi altfel, adică în mai multe doze, în funcţie de cantitatea necesară pentru copil, dintr-o plantă, într-o doză, pentru ceaiul de băut, pentru ceaiul pentru aburi sau respectiv pentru ceaiul pentru băi.

Observaţie:În cazul în care preparaţi în aceeaşi perioadă „doze” din aceeaşi listă(sau liste) pentru mai multe persoane, şi dacă pentru aceste persoane aţi făcut doze de cantităţi diferite din aceeaşi listă(sau liste), adică cu cantităţi proporţionale de plante, cu kg-le persoanei respective, nu omiteţi să scrieţi - pe bileţelele, sau pe pungile de nailon a dozelor -, pe lângă denumirea listei, şi pentru cine este pregătit, de exemplu, „lista 3 pentru mami”, sau „lista 3 pentru Adi”, „sau lista 4 pentru adulţi”, sau „lista 12 pentru copii” etc.!,- pentru a nu confunda dozele cu diferite efecte, la fierberea ceaiului, pentru anumite persoane. Respectiv puteţi scrie şi chiar este indicat să scrieţi şi pentru ce este lista respectivă pregătită. Pentru băut, pentru aburi sau pentru băi?
Iată modul de pregătire a dozelor pentru adulţi:

Modul de pregătire a dozelor de plante,
1.) faceţi socoteala:
  a.) ce fel de ceaiuri vă trebuiesc;(care liste şi pentru ce? Pentru băut, pentru aburi, sau pentru băi?)
  b.) câte „doze” din fiecare;
  c.) ce fel de plante conţin listele respective.
2.) pregătiţi:
 a.) o mare masă goală

 b.)toate plantele necesare pentru listele respective, cu cutiile, sau pungile de hârtie în care le-aţi depozitat, şi pe care aţi scris, ce fel de plantă-, sau ce părţi de plantă conţine, sau cu cutiile şi pungile de hârtie, cu care le-aţi cumpărat din magazinele de specialitate.
 c.) atâtea pungi de plastic, de nailon, de aproximativ 10-15 cm lăţime şi 15-20(25) cm lungime, câte doze de ceai doriţi să pregătiţi în total din toate listele,
 d.) tot atâtea bileţele câte pungi de nailon şi ceva de scris, cu care să puteţi scrie sau pe bileţele, sau chiar direct pe pungile de nailon în aşa fel, ca acel scris să nu se şteargă în curând!
 e.) o lingură, cu care veţi lua cantitatea necesară din fiecare plantă, culeasă şi depozitată de dumneavoastră, şi veţi pune în pungile de nailon.
  f.) un vas cu diametrul cât mai mare, şi cu înălţimea cât mai redusă, în care veţi putea face împărţirea, în cazul cutiilor(şi a pungilor) de plante, cumpărate, de la magazinele de plante medicinale. Conţinutul unei cutii sau a unei pungi cumpărate de la magazinele de plante medicinale, se împarte în 20 de părţi egale(în cazul ceaiurilor de băut), în 10 părţi egale(în cazul ceaiurilor pentru aburi), şi în 7 părţi egale(în cazul ceaiurilor pentru baie) (Cel puţin în România, aproximativ aşa primim cantitatea necesară pentru fiecare doză, din planta respectivă, în cazul plantelor cumpărate la magazinele de plante medicinale!),
 g.) sfoară pentru legarea pungilor de nailon la gură după umplere
 h.) un coş mare lângă masă, pentru „dozele gata”! Şi:
  i.) un coş de gunoi, pentru pungile de hârtie şi cutiile de carton golite, etc.

Atenţie!
Dacă avem de băut mai multe ceaiuri, (mai multe liste), în care figurează aceeaşi plantă, atunci în fiecare listă punem cantitatea cerută din planta respectivă, în lista respectivă, nu facem economie! Deci şi la magazinele de plante medicinale, dacă avem de făcut de exemplu, două liste, în care se găsesc aceleaşi plante, atunci cumpărăm cantitatea necesară din plantele respective separat pentru fiecare listă! De asemenea luăm mai mult din seminţe fruct şi rădăcină.
3.) faceţi dozele:
 a.) ca să nu ne încurcăm prea tare, deodată facem toate dozele unei singure liste, după care veţi trece la facerea dozelor listei următoare, şi aşa mai departe. Pentru asta punem în apropierea noastră, pe masă, toate pungile şi cutiile de plante, necesare pentru lista respectivă, şi nu lăsăm pe masă alte plante, decât cele pe care le conţine lista respectivă, de care ne ocupăm, şi luăm lingura în cazul în care plantele puse pe masă sunt culese şi depozitate de noi, sau vasul mare, dacă plantele sunt cumpărate de noi de la magazinele de plante medicinale, şi în fiecare caz, pregătim pe masă şi pungile de plastic, necesare pentru toate dozele care urmează a fi făcute din lista respectivă,
câte un bilețel, de mărime corespunzătoare, pentru fiecare pungă de plastic pregătită, (deci câte-un bilețel pentru fiecare „doză” care urmează să fie făcută, care se va lăsa în punga de plastic împreună cu „doza” de plante din pungă, dar astfel, ca bilețelul să fie tot timpul vizibil), sfoară pentru a lega pungile și ceva de scris, cu care vom scrie pe bilețelele amintite, pentru fiecare doză, denumirea ceaiului din pungă, (ex: „lista 3”), pentru cine este pregătit, (ex: „pentru mami”, sau „pentru adulți”, sau „pentru copiii”, sau „pentru Dorel”, etc.), și pentru ce este pregătit, (ex: „ceai de băut”, sau „pentru aburi la cap”, sau „pentru gargară”, sau „pentru baie”, etc.).
 b.) în cazul plantelor culese şi depozitate de noi, luăm lingura şi o pungă de nailon pentru o doză şi din fiecare plantă care se găseşte pe masă, (pentru că pe masă, cum am spus şi anterior am pus numai plantele necesare pentru lista respectivă), punem cu câte o lingură bună, dar nu cu vârf, în punga respectivă de nailon, (în cazul ceaiurilor de băut), cu 2 linguri bune, (în cazul ceaiurilor pentru aburi), şi 3 linguri bune, (în cazul ceaiurilor pentru baie), după care scriem pe un bileţel numele ceaiului respectiv, (de exemplu: „lista 3”),
pentru cine este pregătit, (de exemplu: „pentru tati”), și pentru ce este pregătit, (de exemplu: „pentru baie”, sau „ceai de băut”, etc.), şi punem şi bileţelul în pungă, (e bine dacă bileţelul respectiv este cât mai mare, aproape cât punga, ca să nu dispară în pungă, printre plante, să-l putem pune într-o parte a pungii, cu scrisul în exterior, astfel ca să se vadă tot timpul scrisul în exterior,  sau se poate scrie şi pe punga de nailon denumirea ceaiului cu o cariocă de exemplu, dar în acest caz există riscul să se şteargă scrisul), după ce am pus şi bileţelul în pungă, cu denumirea ceaiului, legăm punga la gură şi punem în coşul pregătit, pentru dozele făcute! Procedăm la fel în continuare cu toate dozele care mai sunt de făcut din lista respectivă, luând pungile de nailon la rând şi umplându-le, la fel cu câte o lingură din fiecare plantă care se găseşte pe masă, (în cazul ceaiurilor de băut), cu câte 2 linguri, (în cazul ceaiurilor pentru aburi), şi cu câte 3 linguri, (în cazul ceaiurilor pentru baie), punând bileţelul cu denumirea ceaiului în fiecare pungă de nailon umplut, şi legând apoi fiecare pungă, la gură, şi punându-le în coşul pregătit pentru „dozele gata”, lângă masă. După ce am terminat cu toate dozele necesare, dintr-un ceai(dintr-o listă), trecem la facerea dozelor listei de ceai următoare, luăm de pe masă plantele, care au figurat numai la lista anterioară, şi nu şi la lista de care ne pregătim acuma, pe acele plante care figurează şi la lista de care ne pregătim acum şi nu numai la lista anterioară, le lăsăm pe masă, şi mai punem pe masă şi plantele, care n-au figurat la lista anterioară, dar figurează la lista pe care o dorim să o pregătim acuma, altfel spus pregătim masa astfel, ca iarăşi pe masă să fie doar plantele necesare pentru lista a cărei doze urmează acum să le facem, respectiv mai pregătim pe masă iarăşi atâtea pungi de plastic, câte doze de amestec de plante dorim să facem din „lista” de care ne apucăm acum, mai pregătim iarăşi pe masă tot atâtea bileţele de mărime corespunzătoare, câte pungi de plastic, pentru lista respectivă, adică câte doze dorim să facem la lista de care ne pregătim acum şi pregătim iarăşi pe masă şi ceva de scris(dar atenţie, pe bileţele, nu cumva din reflex să scrieţi tot denumirea ceaiului anterior, ci numele listei în curs, şi mai pregătim şi lingura cu care lucrăm şi sfoara cu care - şi în cazul acestei liste, - vom lega la gură pungile de nailon umplute cu plantele respective şi cu bileţelul pus în interior în mod corespunzător, iar coşul pregătit, pentru „dozele gata”, poate să stea în continuare lângă masă, aşa cum este, împreună cu „dozele” listei anterioare, din moment ce dozele anterioare au bileţelele deja puse. Deci ne putem apuca iarăşi de treabă, ca şi în cazul listei anterioare, şi aşa mai departe şi cu toate celelalte liste  pe care le mai avem de pregătit! După care poate începe tratamentul conform indicaţiilor şi regulilor date de „UNCHIUL MIHAI”.
  c.) în cazul plantelor cumpărate de la magazinele de plante medicinale, cel puţin, aici în România, se poate proceda şi în felul următor, se pregătesc pe masă numai plantele necesare pentru lista, a căror „doze” de amestec de plante dorim să le pregătim, nici o altă plantă să nu fie pe masă, decât cele necesare pentru lista respectivă în cutiile sau pungile (de hârtie) cu care se livrează la magazinele de plante medicinale şi doar cu câte o cutie sau pungă din fiecare, deoarece asta(cantitatea de plante de pe masa astfel umplută) este cantitatea necesară pentru 20 de „doze” (în cazul ceaiurilor de băut), 10 „doze” (în cazul ceaiurilor pentru aburi), sau pentru 7 „doze” (în cazul ceaiurilor pentru baie) şi deci se pregătesc, se fac, deodată câte 20, 10, sau respectiv câte 7 doze, după care se umple din nou masa cu o altă serie, asemănătoare, din aceleaşi plante şi se pot face următoarele 20, sau 10, sau respectiv 7 „doze” din aceeaşi listă, sau se trece la următoarele 20, 10, sau respectiv 7 „doze” de la o altă listă, şi aşa mai departe până terminăm cu toate listele şi dozele aferente pe care ne-am propus să le pregătim, pentru asta, în loc de lingură, de data aceasta pregătim pe masă vasul cu diametru cât mai mare şi înălţimea cât mai mică, pentru a împărţi cantitatea de plantă din fiecare cutie sau pungă cumpărată de la magazinele de plante medicinale, în 20, sau în 10, sau respectiv în 7, pentru asta mai pregătim pe masă şi 20, 10, sau respectiv 7 pungi de nailon şi tot atâtea bileţele, ceva de scris, şi sfoara, iar lângă masă: coşul pentu „dozele gata”! Procedăm astfel:
          Luăm cutiile, sau pungile de ceaiuri cumpărate, la rând, câte una, întâi doar prima şi  golim în vasul pregătit pe masă, unde cantitatea de plantă golită din prima cutie, sau pungă nivelăm în mod egal pe tot fundul vasului, apoi (în cazul ceaiurilor de băut) facem o linie orizontală şi una verticală sub formă de cruce, în cantitatea de plante din vas, ca şi când tăiem o pidza în patru, apoi fiecare sfert astfel obţinut se poate şi la ochi împărţi mai departe în câte cinci părţi, după care, cantitatea din această primă cutie sau pungă, astfel împărţită în 20, le plasăm, cu mâna, sau cu lingura, în cele douzeci de pungi de plastic pregătite pe masă. În cazul ceaiurilor pentru aburi şi pentru baie, cantitatea din vas împărţim în 10, respectiv, în 7 părţi egale şi le plasăm cu mâna, sau cu lingura, în 10, sau respectiv în 7 pungi de plastic pregătite pe masă, după aceea în vasul golit turnăm conţinutul, unei alte cutii sau pungi cumpărate de la magazinele de plante medicinale, pregătită pe masă pentru împărţire, şi procedăm la fel, ca şi cu conţinutul primei cutii, sau pungi, nivelăm cantitatea de plantă turnată în vas pe tot fundul vasului, apoi la fel ca şi mai-nainte împărţim în 20, în 10, sau în 7, iar părţile(cantităţile) astfel obţinute se plasează în cele 20, 10, sau 7 pungi de nailon de pe masă, şi aşa mai departe, cu toate cutiile sau pungile de plante cumpărate de la magazinele de plante medicinale, şi pregătite pe masă, pentru facerea celor 20, sau 10, sau respectiv 7 doze, iar între timp cutiile şi pungile cumpărate de la magazinele de plante medicinale şi golite le aruncăm la coşul de gunoi pregătit, după ce am împărţit astfel toate plantele pregătite pe masă şi le-am plasat pe toate, în cele 20, sau 10, sau 7 pungi de nailon de pe masă, scriem bileţelele şi le punem în cele 20, 10, sau respectiv în cele 7 pungi şi pungile, le legăm la gură cu sfoara. Apoi „dozele” gata, le putem pune în coşul de lângă masă pregătit, pentru „dozele gata”, iar masa putem pregăti analog ca şi mai-nainte, pentru următoarele 20, 10, sau respectiv 7 doze, din aceeaşi listă, sau pentru 20, 10, sau respectiv 7 doze din altă listă, pregătind pe masă plantele, care figurează în lista respectivă, bineînţeles la fel în cutii sau pungi, cumpărate de la magazinele de plante medicinale, ca şi mai-nainte, şi procedând la fel, folosind şi de data aceasta vasul respectiv, 20, 10, sau 7 pungi de nailon, bileţelele necesare pentru cele 20, 10, sau 7 pungi, ceva de scris şi sfoara, iar după ce terminăm astfel, pregătirea tuturor dozelor, necesare, putem începe tratamentul, indicat, vezi şi regulile date de „UNCHIUL MIHAI”:


Pentru copiii procedăm
asemănător, doar că în cazul în care fierbem ceaiul în cantitatea necesară de lichid zilnică a copilului, punem din fiecare plantă proporțional kilogrammelor copilului, . . . în medie, la copii, o jumătate de lingură în fiecare doză”, sau folosim o lingură mai mică, adecvată, (copilului respectiv), respectiv, în cazul ceaiurilor cumpărate de la magazinele de plante medicinale, conținutul ambalajelor, (cutiilor), vom împărții, nu în 20, 10, și 7, cum am văzut la adulți, în cazul ceaiurilor folosite în diverse scopuri, ci proporțional kilogrammelor copilului, . . . în medie, la copii, cantitatea de plante, dintr-un ambalaj, (cutie),  standard de la magazinele de plante medicinale, (din România), împărțim în 40, (pentru 40 de doze), în cazul ceaiurilor de băut, spălat răni, completat comprese, în 20, (pentru 20 de doze), în cazul ceaiurilor pentru aburi, inhalaţii, gargară, și în 14, (pentru 14 de doze), în cazul ceaiurilor pentru baie, spălări, spălături cu irigatorul, băi până la încheieturi şi glezne, băi până la mijlocul antebraţelor şi gambelor, băi până la coate şi genunchi,, băi la şezut, băi până la brâu, băi generale (complete). În cazul în care preparăm ceaiul pentru copil în cantitatea de lichid necesară unui adult zilnic, atunci să folosim și cantitățile de plante necesare unui adult într-o doză, iar când ceaiul este gata preparat, copilul să beie din ceai numai cantitatea, cât este consumul necesar zilnic de lichid a copilului, restul ce rămâne din ceai, să-l beie alții din familie, astfel copilul va bea cantitatea necesară lui pe zi, de substanțe active din ceai.
Atenţie!
Obligatoriu, pentru ceaiurile de băut: în fiecare zi fierbem ceaiul din doză de plante nefolosită până atunci, chiar dacă facem aceeaşi listă ca şi în ziua precedentă.