Novena către cei 7 Sf. Arhangheli

RUGĂCIUNI ÎN CINSTEA CELOR 7 SFINŢI ARHANGHELI

(novenă)

 (se pot face în 9 zile, făcând în fiecare zi fiecare rugăciune sau se citeşte în fiecare zi a săptămânii rugăciunea corespunzătoare timp de 9 săptămâni)

Să ne rugăm: Domnului să ne rugăm. Doamne îndură-Te spre noi!
Te voi mărturisi pe Tine Doamne, din toată inima mea şi împreună cu sfinţii îngeri îţi voi cânta Ţie. Aleluia.
Veniţi toţi cu o inimă să lăudăm pe Arhanghelii Lui, conducătorii puterilor cereşti. Voievozi ai oştirilor cereşti, vă rugăm pe Voi, noi păcătoşii, ca, cu rugăciunile Voastre să ne ocrotiţi pe noi, cu aripile Voastre Preamărite acoperiţi-ne pe noi, păziţi-ne pe noi, care cu darnică smerenie strigăm: Voi care sunteţi deasupra immensei oştiri cereşti ajutaţi-ne pe noi în nevoi.
Gigantici voievozi ai lui Dumnezeu, slujitorii Divinei măriri, învăţătorii oamenilor şi conducătorii îngerilor, cereţi lui Dumnezeu să ne dea ceea ce ne este de folos şi să ne miluiească după marea Lui îndurare. Amin.

LUNI: Mărire…

Sfinte Arhanghele Mihail, unde virtutea Ta luminează, acolo se nimiceşte puterea negativului pentru că nu poate să se uite la strălucirea Ta. Tu stea polară, care luminezi în veci. De aceea pe Tine Te rugăm: cu puterea Ta nimiceşte săgeţile lui aprinse orientate spre noi, salvează- ne pe noi de ispitele de nu bune intenţii, aşa cum ai fost învingător aspra spiritului necurat în prima luptă, pentru care eşti vrednic de laudă Sfinte Arhanghele Mihail.

Tatăl nostru… Născătoare… Mărire…

MARŢI: Mărire…

Ceea cea hotărât DUMNEZEU, începând din veci, Ţie Ţi-a descoperit Sfântă Fecioară, Arhanghelul Gabriel a apărut înaintea Ta şi cu închinare Ţie aspus:  Bucură-TE(Mântuită să fii, felicitată să fii) Tu pământule virgin nesemănat,  Bucură-Te, TU rugule nepârjolit, Bucură-TE(Mântuită să fii, felicitată să fii) TU adâncule imposibil de perceput, Bucură-TE(Mântuită să fii, felicitată să fii) TU podule sfânt, care pe noi în ceruri ne duci, TU scară înaltă, pe care L-a văzut Iacob, Bucură-TE(Mântuită să fii, felicitată să fii) TU plină de mană, TU Sfinte Vas Dumnezeiesc. Bucură-TE(Mântuită să fii, felicitată să fii) TU care ne-ai dezlegat de nebinecuvântare. Bucură-TE(Mântuită să fii, felicitată să fii) TU aleasa lui Adam, Domnul este cu Tine.
Din oştirile cereşti Gabriel a zburat în Nazaret şi s-a pus în picioare înaintea Fecioarei Maria, spunându-I:
Bucură-TE(Mântuită să fii, felicitată să fii) cea plină de har(milă, indulgenţă), care Născătoare vei fi pentru cel, care de la Tatăl s-a născut, încă-nainte de steaua Polară.
Tatăl nostru… Născătoare… Mărire…

MIERCURI: Mărire…

Vă rog pe Voi, o, serafimi şi heruvimi, ocrotiţi-mă de smintelile spiritului care nu este bun, Voi Arhanghelii cu toţi îngerii împreună rugaţi-Vă pentru mine păcătosul Mântuitorului. Oh, Arhanghele Rafael, care ai însoţit pe Tobias, însoţeşte-mă şi pe mine pe drumul meu de Viaţă şi păzeşte-mă de cel care nu-i bun.

Tatăl nostru… Născătoare… Mărire  

JOI: Mărire…

Puterile(înălţimi), domnitorii, Serafimii, îngerii împreună cu Arhanghelii se roagă:Doamne îndură-TE! Salvează poporul Tău!
Sfinte Arhanghele Zadkiel, care l-ai oprit pe Avram de jertfirea lui Isac, fi alături de mine în toată împrejurările Vieţii, scapă-mă de cel viclean şi condu calea mea de viaţă, după Voia Lui Dumnezeu.

Tatăl nostru… Născătoare… Mărire…

VINERI: Mărire…

Oh Voi Arhanghelii, care străluciţi, ca şi părtaşi ai luminozităţii, Vă rog pe Voi, să-mi luminaţi mintea mea întunecată de suferinţele (patimile) vieţii. Oh, Arhanghele Peliel, Tu, care TE-ai luptat cu Iacob, Te rog pe Tine ocroteşte-mă de toţi duşmanii şi condu-mă pe calea care duce la DUMNEZEU.

Tatăl nostru… Născătoare… Mărire…

SÂMBĂTĂ: Mărire…

Oh, Heruvimi, Serafimi şi Sfinţi arhangheli, rugaţi-vă pentru noi lui DUMNEZEU, ca să putem trăi curaţi şi să obţinem fericirea cea de veci. Sfinte Arhanghele Maltkiel, care ai condus cu piciorele uscate dincolo de Marea Roşie poporul lui Israel, condu-mă şi pe mine pe drumul meu de viaţă şi ocroteşte-mă de tot, ce nu este bun, ca să ajung la DUMNEZEU în Rai.

Tatăl nostru… Născătoare… Mărire…

DUMINICA: Mărire…

Femeile, care erau cu Maria, când au ieşit au găsit piatra răsturnată. Un înger le-a spus astfel : de ce-L căutaţi printre morţi pe cel care a înviat.- Grăbiţi-vă şi duceţi de veste lumii : a-nviat Domnul, care a-nvins moartea şi-a mântuit omenirea !
Sfinte Arhanghele Uriel, care ai deschis uşa mormântului lui Isus Cristos, deschide şi pentru noi calea spre DUMNEZEU, ocroteşte-ne pe noi de spiritul necurat, ca sigur să ajungem la DUMNEZEU; cei care strigăm astfel: Bucură-TE(Mântuită să fii, felicitată să fii) Marie, Maica Sfântă a Cristosului nostru înviat!

Tatăl nostru… Născătoare… Mărire…
Îndură-TE spre noi Cel care eşti fără de-nceput, prin mijlocirea heruvimilor, serafimilor şi sfinţilor arhangheli, dăruieşte-ne cu îndurarea TA, Cel care aşa de mult iubeşti oamenii.
Mărire…

Pentru mijlocirea tuturor Spiritelor (sufletelor) sfinte şi Părinţilor (taţilor) noştri, îndură-TE spre noi Doamne Isuse Cristoase, Cel care infinit de bun şi iubitor de oameni eşti. Amin.

Faceţi-vă cruce înainte şi după rugăciune!