Életrajz röviden


MIHAI NAGYBÁCSI  életrajza

 

Született Romániában, a Szatmármegyei Prilog nevü faluban, 1924 október 12-én a Neamţu családban. Az édesapja tanító volt a falubeli iskolában és kántor a helyi görög-katolikus templomban. A család első szülöttje Ana, az a nővére, aki egész életében Mihai mellett tartózkodik, hogy a küldetésében segítse. A családnak 12 gyermeke volt.

Mihai elvégzi az 5 elemi osztályt és kántor marad a helyi görög- katolikus templomban.Egy adott pillanatban, Ana nővérével együtt, elhívatottságot érez a szerzetesi élet iránt. Bixad-ra megy, „Az ÚR Anyja”, templomos(vagyis „bazilitán”) kolostorba, ahol marad egy ideig mint kántor és mint jelölt a szerzetesi életre.

14 éves korában leesik egy fáról és súlyosan megsérül a bal kezére.Az egész balkarja fél bénulást szenved.Idővel a félbénulás átfogja a test egész bal oldalát. Így egy szenvedéssel teli és áldozatos élet kezdődik. Ezt a szenvedést élete végéig viselni fogja.

Szűz Mária sokszor megmutatkozott neki gyerekkorától kezdve.14-ik éve után, egy látomásban,Szűz Mária kéri tőle, hogy válasszon saját gyógyulása és az emberek, önszántából a saját áldozat árán való gyógyításának kegyelme közt. Mihai azt választja önszántából, hogy az Úr nevében szenvedjen, hogy „kiegészítse azokat a szenvedéseket, amelyek hiányoznak, JÉZUS MISZTIKUS TESTÉBŐL”.

Természetfölötti jelek, melyek igazolják az ő speciális hivatását:

Százezer számban vannak, melyek közül kiemelünk kettőt:

1 Amikor kisgyerek volt, szülei magukkal hordozták a mezőre, dolgozni. Azon a helyen, ahol ő volt hirtelen esni kezdett az eső, körben pedig az ég tökéletesen felhőtlen volt. Ezért, a szülők kénytelenek voltak őt otthonhagyni, a szentképek közt.

2 Mikor 18 éves volt, az Úr Anyja kislányképében mutatkozik meg neki, az ölébe ül és mondja neki: „Mihai beszélj!”

Válasz: Félek, Úr Anyja, a kommunistáktól!”

Az ÚR Anyja: „Én védelek meg személyesen és ahogy én nem kaptam egy pofont se a Földön, úgy te sem fogsz kapni!”

Mihai elfogadja az Úr Anyjának kérését és rögtön megkapja az emberek mélyébe látás kegyelmét. Nagy pontossággal beazonosítja az emberi test, lélek és lelkület betegségeit.meggyógyítja a beteg személyeket, segíti a szükségben szenvedőket, ateistákat térít meg, az eltévedteket visszatéríti a hithez, megtéríti a hitetleneket; mindezt teszi az imával, személyes áldozatával és egyes, az Istentől, ihletés által kapott növényi recepteksegítségével. Több százezer csodálatos gyógyulás és megtérés van igazolva Romániában és külföldön.

Mihai Nagybácsi, egyszer sem tért el a Görög-Katolikus Egyház és a Nagy Szent Vazul Rendjének szabályaitól. Ílyen irányban létezik számtalan papi és szerzetesi (katolikus és ortodox) tanuskodás. Akik a lelki életben irányították, azt mondják, hogy sohasem volt egyetlen bűne sem. Mihai testvér gyónása gyakran átváltozott egy lelkületi leckévé, épp a gyóntató számára.

Meghal 2000 junius 23-án nagy szentség állapotában. Befejező jelek: JÉZUS szentséges szívének hónapjában hal meg, mely iránt nagyon elkötelezett volt; pénteki napon 15.00 óra körül–Jézus kereszthalálának, szakrális órája; minden szentek vasárnapján temettékel, annak a templomnak az udvarán, amelyet létesített a személyes áldozata révén és az ISTEN Segítségével a prilogi háznak kertjében; a temetés 4 nappal a Szent Péter és Pál ünnepe előtt volt-melyre a templom fel van szentelve. Ezek a külső jelek igazolják, az ő elfogadottságát, amelynek örvendett az Isten szine előtt. A temetés szertartásánál együtt miséztek 35 pap. Sokan voltak szerzetesek és több, mint 1000 hivő, érkezettek külömböző tartományaiból Romániának és idegenből.

Nagy Szent Vazul Rendje elrendelte minden olyan információnak és bizonyítéknak üsszegyűjtését melyek szükségesek a szentéavatásának elkezdéséhez. Kiemeljük, hogy Mihai testvér szerzetes volt a Nagy Szent Vazul Rendjében, a Román, Görög-Katolikus Bazilitán Tartományban. Sorolja Őt az Isten mindörökké a szentek közzé, nekünk pedig fogadja el imáinkat az Ő közbenjárása által.