Supliment revistă AI 3

CONDIŢII TRANSMISE PRIN UNCHIUL MIHAI

Condiţiile de viaţă veşnică

* Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cei născuţi între anii   1901-1920  pentru ca să trăiască veşnic.
        1.Să aibă mărturisire şi cuminecare în primele 7 zile din lună, în fiecare lună, timp de 1 an de zile. Mărturisirea se face în prima zi, iar cuminecarea 7 zile la rând, dacă nu s-a păcătuit între timp.
        2.Cine nu are posibilitatea, măcar o dată pe an să ţină cele 7 zile şi să repete timp de 7 ani. În 7 ani să facă de 9 ori.
        3.În fiecare lună o singură dată să-şi facă somnul în felul următor : 2 ore pe partra dreaptă, 2 ore pe partea stângă, 2 ore cu faţa în sus, 2 ore cu faţa în jos(se poate face în zile diferite).
        4.Ca să scape de orice nelinişte şi de orice scrupule, să rostească zilnic cele 2 rugăciuni ale lui UNCHIUL MIHAI din Prilog.

*Condiţiile tot pentru această generaţie, ca să trăiască pe pământ o viaţă mai uşoară şi fără neplăceri.
        1.Să facă Rozarul în fiecare zi, sau cel puţin o decadă din cel eliberat de UNCHIUL MIHAI.
        2.Să ţină cu stricteţe
              – cele 10 porunci
              - cele  5  porunci bisericeşti
              - cele  7  taine(măcar una să aibe)
        3.Acela care nu are linişte sufletească, să se examineze atent şi să descopere care poruncă a călcat-o dintre cele 15  sau care taină trebuie să o îndeplinească. Pentru păcatul descoperit, un ajun de 14 ore 1 dată pe lună.               

*Condiţiile pentru cei născuţi între anii 1920-1940, ca să trăiască veşnic

        1.Să respecte prin necălcare şi nepătare
               - cele 10 porunci
               - cele 5 porunci bisericeşti
               - cele 7 taine
        2.Mărturisire şi cuminecare în prima Vineri, Sâmbătă şi Duminică din lună, cel puţin 9 luni la rînd.
        3.Cei care vor face zilnic Rozarul,cele 2 rugăciuni ale lui Unchiul Mihai şi Doxologia cea mare, vor trăi pe pământ fără suferinţă şi încurcături.
        4.Din prima lună, cei care fac acest program nu vor mai îmbătrâni, iar dacă sunt bolnavi se vor vindeca de orice boală în timp de 9 luni din momentul începerii acestui program.

*Condiţiile pentru cei născuţi după anul 1940, ca să trăiască veşnic

        1.Vor trăi toţi aceia în care este puţină credinţă în DUMNEZEU şi vor respecta
              - cele 10 porunci
              - cele  5 porunci bisericeşti 
              - cele 7 taine
        2.Dintre aceştia, cei care vor îndeplini şi condiţiile date pentru cei născuţi înainte de 1940, vor trece prin viaţă în linişte şi fericire sufletească.
 

Sfiinţii sfârşitului vremurilor 

1. Şi în vremea aceea se va scula Mihail, marele voievod care ocroteşte pe fiii poporului tău, şi va fi vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când sînt popoarele şi până în vremea de acum. Dar în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit şi anume oricine va fi găsit scris in carte.
2. Şi mulţi dintre cei care dorm în ţărâna pământului se vor scula la viaţă veşnică, iar alţii spre ocară şi ruşine veşnică.
3. Şi cei înţelepţii vor lumina ca strălucirea cerului şi cei care vor fi îndrumat pe mulţi pe calea dreptăţii vor fi ca stelele in vecii vecilor.

Observaţii 

1. Orice rugăciune este bună, care duce la DUMNEZEU!
2. Obligativitatea de a nu pronunţa cele 24 de cuvinte sunt transmise Prin Unchiul Mihai, rozariul redat şi cele două rugăciuni sunt ale Unchiului Mihai, iar rugăciunile către sfinţii Arhangheli sunt recomandate de el(novena a fost dată de el) şi programele de rugăciuni, sunt date şi recomandate de el.
3. Cele două rugăciuni ale Unchiului Mihai sunt aprobate de Biserică.
4. La a doua şi a treia rugăciune din rozariul lui Unchiul Mihai nu este Amin.
5. Orice traducere să aibă alături originalul în limba română.
6. Pe cât posibil traducerea să păstreze melodicitatea pronunţiei.
7. La fiecare multiplicare şi traducere a se avea grijă să se scrie pe copertă Unchiul Mihai cu litera "i", deci Mihail şi nu Mihael, aşa preferă şi Unchiul Mihai şi în limba română aşa se şi scrie.
A nu se trece Mihael în loc de Mihail, a se menţine la orice multiplicare sau traducere litera "i" pentru că aşa este corect în acest caz! Explicaţii se vor da mai târziu. Dar menţionăm că de fapt şi în limba română Mihail se scrie cu litera "i", şi aşa preferă şi Unchiul Mihai.
8. Ne puteţi contacta la adresele din căsuţa redacţională.
9. Rugăciunea rozariul lui Unchiul Mihai este de 5 ori mai puternică decât rozariul obişnuit!
10. Listele, rugăciunile etc a se folosi conform celor descrise în revistă (detalii şi seriale din revistă), unde pe lângă capitolele foarte diversificate de sănătate, sport, artă, cultură etc vom comunica multe lucruri alăturate listelor de ceaiuri şi rugăciunilor, de exemplu: ceremonia ceaiului şi obiceiurile altor popoare referitor la acestea etc, precum şi rugăciuni şi recomandări mai detaliate şi programe de rugăciuni, rugăciuni interesante şi utile, ca de exemplu rugăciunea şoferilor etc.
11. În revista noastră, vom mai publica şi alte reţete date de Unchiul Mihai (unele în cazuri particulare) care nu se includ strict în seria listelor generale, ca de exemplu:
-tratament de urgenţă (nu de vindecare) pentru scăderea tensiunii: şase boabe de fasole pisate mărunt (soiul Libamaj- în limbaj popular)3dimineaţa, 3 seara, maxim 10 zile măcinate fin, se beau cu ceai. Se întrerupe după scăderea tensiunii.  

sau: -programe de rugăciuni (programe de rugăciuni numim una sau mai multe rugăciuni care se spun după un anumit program novenă: nouă zile, nouă săptămâni sau nouă luni sau chiar nouă ani la rând etc, sau 40, 80 sau 120 de zile la rând, sau timp de-un an zilnic, sau mai mulţi ani la rând etc.) şi respectiv alte rugăciuni folositoare şi interesante. Pentru cei care spun aceste rugăciuni şi programe, rugăm să nu modifice nici un cuvănt (observaţie redacţională), chiar dacă sunt de altă confesie sau religie, vor suporta consecinţele.
12. La Biografia Lui Unchiul Mihai, noi (redacţia) aşa ştim că orele sacre au existat la moartea lui , dar în felul următor: la ora 15.00 aînceput agonia lui , dar joi, a suferit peste noapte (şi Isus a fost chinuit peste noapte pentru noi) şi a murit a doua zi dimineaţa la ora 9.00 vineri ( şi Isus a murit vineri).
13. Nu întâmplător am ales aceste ceaiuri şi rugăciuni pentru a publica în Suplimentul permanent al revistei noastre, lumea(omenirea) are mare nevoie de ele, noi (redacţia) vă rugăm să şi spuneţi aceste rugăciuni, să nu fi fost degeaba sacrificiul de o viaţă a acestui călugăr, el a suferit pentru fiecare cuvânt din aceste rugăciuni ca să le poată obţine pentru noi şi  dacă ne mai şi cuminţim şi punem lucrurile la loc, poate-poate DUMNEZEU se va îndura spre noi(vezi inundaţiile etc.), dar pentru asta mai este mult de făcut, pe care le vom discuta în revista noastră. Vă mai rugăm să nu mai pronunţaţi cele 24 de cuvinte pentru că sunt unii care suferă foarte mult (pentru că aşa se întâmplă de obicei, că alţii suferă pentru cei care nu sunt în stare să-şi ducă propria cruce) pentru a elimina efectele acestor cuvinte, ca să mai aibă omenirea şansă de existenţă, şi cine o să ne salveze dacă ei n-o să mai ducă în spate neglijenţa noastră, deci atenţie la  vorbire!
14. listele de ceaiuri sunt în ordinea importanţei.
15. Novena către cei şapte sfinţi arhangheli este tradusă dintr-o versiune în limba maghiară.
16.se pare că atingerea meda-lionului miraculos are acelaşi efect de anulare a efectelor celor 24 de cuvinte are pe ea aceeaşi rugăciune a maicii sfinte de anulare a efectelor, chiar dacă incompletă faţă de varianta redată de noi 
17. În publicaţiile noastre nu veţi mai găsi cele 24 de cuvinte, 
În revista noastră AI, pe lîngă spiritualitate şi tratamente naturiste, se mai găsesc multe alte capitole în folosul dvs. Pentru comenzi vezi talonul de comandă.

Căsuţa redacţională

S.C. ARMONIE ŞI IUBIRE S.R.L.
Revista lunară “AI”, supliment permanent ediţia 2/A-revizuită, adăugată.
ISSN- 1841 - 5881

Sediu: str. Italiană nr. 22, bl. Y3, sc. B, et.1, ap.26, loc. Oradea, jud. Bihor, cod 410380, ROMÂNIA

tel. 0359-353522, 0359-353523

e-mail:

armonie_si_iubire@yahoo.com - strict în probleme de firmă

comenzi_ai@yahoo.com - pt. comenzi, distribuire, abonamente revistă, bilete şi abonamente pentru activităţi organizate de noi (manifestări cultural sportive etc),

promotii_ai@yahoo.com – pt promoţii oferite în revista noastră sau în supliment,

scrisori_ai@yahoo.com – pt. observaţii, corespondenţă,

reclame_ai@yahoo.com – pt. a face reclamă în revista noastră, supliment şi publicaţii aferente.

Colectivul de redacţie: Director: Létai Tibor-Anton/tel: 0359353522 contracte reclame, sponsorizări etc.

Redactor şef: Olar Oana Nicoleta,/tel:0359302722/0740154271 -  pt. editări şi reclame în publicaţiile noastre etc.

Redactor: Schmidt Ingrid Timea/0359303043/0744766586 - pt.articole

Distribuitor: Silaghi Diana-Corina/tel: 0746689090/0359353523 -pentru distribuire, contracte distribuire, comenzi, abonamente etc.

Colaborator: dr. Prada Ovidiu/tel: 0259436455 pt. ceaiuri, preparat liste.

Şi alţii care au dorit să rămână anonimi
Pentru informaţii referitoare la ceaiurile din acest supliment şi pentru comandă amestecuri de plante medicinale  (prepararea amestecurilor de plante, conform listelor): dr. Prada Ovidiu: loc. ORADEA, str. Piaţa 1 Decembrie, nr. 2, etaj IV, ap.20, jud. Bihor, România, tel: 0259436455, e-mail:               prada.ovidiu@gmail.com

Comenzi se pot face (şi retroactiv) şi abonamente se pot solicita: şi pe taloanele de comandă alăturate atât revistei, cât şi suplimentului (prinse sau nu sau în plicuri) etc.