Supliment revistă AI 2

Explicaţii la cele 24 de cuvinte, care nu trebuie rostite

Aceste cuvinte, scrise mai jos, sunt cele 24 de scaune de care vorbeşte Sf. Ioan în Apocalipsă. Masa din mijlocul scaunelor este lumea, care va fi judecată după cele 24 de cuvinte.Se recomandă înlocuirea lor cu alte cuvinte sau expresii:
1. Sudalma
2. Blestemul
3. Dracul

4. Răul          
5. De ce ai făcut ?
6. Nu a trebuit să faci!
7. Nu ai făcut bine
8. Nu ştiu
9. Nu pot
10. Nu reuşesc
11. Baiul
12. Greul
13. Necazul
14. Nu merg
15. Nu fac
16. Nu vreau
17. Nu văd
18. Nu aud
19. Nu găsesc
20. Nu înteleg
21. Am uitat
22. Am pierdut
23. Am spart

24. Am stricat 

Ca să se şteargă efectul pronunţării acestor cuvinte, să se rostească următoarea rugăciune:

“O, Fecioară Maria, concepută fără de prihană strămoşească Roagă-Te pentru noi, care alergăm la Tine, şi pentru cei, care nu aleargă. Amin.”
 

Explicaţii

SUDALMA, BLESTEMUL, DRACUL
- aceste trei cuvinte nu trebuie spuse sub nici o formă şi în nici o situaţie (nici în glumă şi nici repetând după alţii). Spunându-le în gând au acelaşi efect negativ pentru persoana la care ne gândim. Să le înlocuim cu o binecuvântare sau să nu zicem nimic. Biblia spune “La început era cuvântul şi cuvântul era cu Dumnezeu şi cuvântul era Dumnezeu” (Ioan 1/1). Aceasta înseamnă că toată vorbirea este însăşi Dumnezeu. De aceea trebuie să avem o vorbire plăcută, curată şi să vorbim numai ceea ce este necesar. Să vorbim puţin, deoarece printr-o vorbire lungă şi necontrolată pierdem multă energie. Prin folosirea cuvintelor nepermise atragem şi spre noi forţe negative. Cărţile sfinte spun că fiecare cuvânt înconjoară Pământul. Îngerii şi diavolii sunt în atmosferă (între Pământ şi Lună). Ei simt vibraţia cuvintelor rostite de noi. Dacă vorbele noastre au vibraţii bune, îngerii se apropie de noi, în mod contrar diavolii.
RĂUL

- se poate spune în rugăciune, se poate citi, se poate scrie. Cei ce-1 rostesc vor avea sigur parte de el.
DE CE AI FĂCUT ? NU A TREBUIT SĂ FACI  NU AI FĂCUT BINE!
- aceste expresii sunt asemănătoare şi prin nefolosirea lor învăţăm să nu mustrăm şi să nu facem observaţii la nimeni. Cuvântul atinge sufletul, îl poate mângâia sau ucide. Nu avem nici un drept să judecăm pe nimeni, există un judecător, care este Dumnezeu şi fiecare îşi va primi pedeapsa după faptă. Să înlocuiţi cele trei expresii cu “ar fi bine să faci aşa” şi să-i arăţi cum ar trebui să facă. Certăreţii au faţa urâtă, brăzdată de riduri, iar cei buni, care sunt gata să ierte oricând şi orice greşeală au faţa liniştită, plăcută, luminoasă.
NU ŞTIU! NU POT! NU REUŞESC!
- acestea vor trebui înlocuite cu un “nu” simplu sau “voi încerca”, “am să pot”, “am să reuşesc” sau “nu am ştiut”, “nu am putut”, “nu am  reuşit”.Isus spune “Luaţi jugul meu şi sarcina, căci jugul meu este dulce şi sarcina mea este uşoară”. Luaţi aminte, acest cuvânt este des folosit şi oameni sunt foarte loviţi de greutăţi.
NECAZUL
- chiar dacă există asupra noastră, trebuie să-1 tratăm ca şi cum nu ar fi. “Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că acelora este împărăţia cerurilor”.“Fericiţi cei care plâng că aceia se vor mângâia” (la cuvintele 11 şi 12 de asemenea vezi aceste ultimele 2 explicaţii - observaţia redacţiei)
NU MERG, NU FAC, NU VREAU
- aceste cuvinte sunt expresiile neascultării, pentru care s-a făcut iadul. Se pot folosi expresiile “Nu trebuie a merge”, “Nu trebuie a face” “Nu este bine”. De aici izvorăsc cele mai multe certuri, neînţelegeri în familii, deoarece în mod deosebit sunt folosite de copii.“Cedează ca să învingi”; Hristos a cedat răutăţii oamenilor, nu s-a certat cu ei, s-a lăsat răstignit şi a cucerit Pământul nu numai pentru vremea Sa, ci pentru totdeauna. Nouă nu ni se cere chiar aşa un sacrificiu, doar să nu ne certăm în familie, cu părinţii, cu fraţii, să fim răbdători şi gata de ajutor
NU VĂD, NU AUD, NU GĂSESC
- trebuiesc folosite la trecut “nu am văzut”, “Nu am auzit”, “Nu “ am găsit”. Dacă le repetăm ajungem să nu observăm, să nu auzim ce este în jurul nostru, mintea se întunecă şi vom ajunge să vorbim singuri pe stradă. Înlocuiţi aceste cuvinte, pentru că aşa vă veţi controla vorbirea şi pe voi înşivă în orice situaţie.
NU ÎNŢELEG
-le putem folosi la trecut “nu am înţeles” sau simplu “NU’, pentru a nu deveni neînţelegător
AM UITAT
- se poate înlocui cu “Nu mi-a rămas în minte” sau mi-a ieşit din minte.
AM PIERDUT
- a pierde ceva, este rezultatul neatenţiei şi slăbiciunilor noastre. Folosind des apare riscul pierderii şi a Împărăţiei lui Dumnezeu.
AM SPART
- se poate înlocui cu “A căzut”, “Noroc

AM STRICAT
- poate să urce de la a strica o jucărie, la a strica o căsnicie şi altele. Faptele trecutului trebuiesc depăşite cu o gândire şi cu o vorbă constructivă, edificatoare.

Este important să le daţi atenţia cuvenită celor 24 de cuvinte deoarece toată viaţa noastră acţiunile bune sau rele, depind de cele ce gândim, vorbim şi facem. Aceste cuvinte sunt dictate din DIVINITATE iubitului nostru “Unchiul Mihai”, care îşi sacrifică viaţa pentru noi cei păcătoşi.Trăim într-o lume egoistă, cu oameni mândri, orgolioşi, lipsiţi de dragoste, zgârciţi. Unii încearcă să se folosească de lucrurile necurate pentru a ajunge la fericire.Adevărata fericire este doar în Dumnezeu, la care nu ajungem fără să ne deprindem cu următoarele calităţi: bunătate, dărnicie, ascultare, iubire, respect, renunţare, credinţă, speranţă, etc.Din punct de vedere filozofic se spune şi este adevărat, că suntem înconjuraţi de “bine” şi de “negativ”. Binele este cel care urcă, iar răul este cel care coboară. Dacă de la noi pleacă o faptă bună, locul nu rămâne gol (vid), ci se va înmulţi binele de 10 ori în acel loc. Încercaţi să urmăriţi şi voi, când faceţi un lucru bun, vă simţiţi mai bine şi aşa se va simţi şi cel la care-i faceţi binele. Învaţă şi alţii care aud sau văd fapta, o vor face şi ei pînă la urmă. Dacă sunteţi toată ziua bine dispus, puteţi observa cum creşte puterea în voi. Nu uitaţi: creştinul bun, răsplata pentru faptele bune o aşteaptă de la Dumnezeu, nu de la aproapele său, pentru ca fapta bună să nu devină un schimb de fapte, comerţ.Când săvârşim un lucru ce nu este bun, cu câteva zile înainte, deja pe creierul nostru se lasă nori grei, iar înaintea ochilor nu mai vedem decât persoana pe care vrem să o nedreptăţim. Nici noaptea nu ne putem odihni, deci suntem complet sub controlul satanei. Chiar mai mult de 10 nenorociri vin pe capul nostru, chiar dacă nu suntem imediat în cunoştinţa lor. Când ne certăm cu cineva, suntem nervoşi, nu mai putem mânca, nu ne putem odihni, împrăştiem agitaţie în jurul nostru şi dacă se repetă des ne îmbolnăvim încet.Mulţi vor spune că ei au făcut multe şi nu au păţit nimic. Dumnezeu nu bate cu bâta. Cu cât se amână pedeapsa cu atât va fi mai dureroasă. Poate când aproape aţi uitat răul comis, Dumnezeu îl loveşte pe om unde-l doare mai tare şi când îi e lumea mai dragă, atingîndu-i totdeauna sufletul. De multe ori copiii noştri suferă de unele păcate săvârşite de părinţi, direct sau indirect.’’CĂCI DIN CUVINTELE TALE TE VEI ÎNDREPTA ŞI DIN CUVINTELE TALE TE VEI OSÂNDI’’                         Matei 12,37 

Rugăciunile UNCHIULUI MIHAI  

ROZARUL UNCHIULUI MIHAI
- faţă de Rozarul obişnuit, cu cele 15 mistere, pentru spaţiul dintre mărgelele cele mici se mai adaugă următoarele rugăciuni (se pot spune şi după prima parte a rugăciunii Născătoare de Dumnezeu -Bucură-Te Marie- în loc de “Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-Te pentru noi acum şi-n ora morţii (transformării) noastre”):
1-2. Preasfânta Marie, Maica lui Dumnezeu şi a noastră, Împărăteasa Cerului şi a universului, noi de la crucea lui Isus, precum Isus a spus, fii tăi suntem şi cu umilinţă Te rugăm :
- Apără-ne de ispite şi de spiritele care nu sunt bune, iar acele ispite şi spirite care nu sunt bune şi se află în noi până în prezent, să fie scoase afară, să nu mai intre iarăşi.
- Apără-ne de duşmani şi de primejdii, de durere, de supărare, de neplăceri, de păcate, de sminteli şi de greşeli, de fapte necuviincioase, de lucruri fără de folos, iar acele păcate, sminteli şi greşeli, fapte necuviincioase, lucruri fără de folos, făcute pînă în prezent cu fapta, cu cuvântul, cu privirea, cu promisiunea, cu gândul, cu dorinţa, cu slăbiciunea, cu ştiinţa sau cu neştiinţa, cu voia şi fără voia, să fie iertate şi uitate, să nu se poată vorbi, nici scrie, nici citi, nici cu gândul a se aminti de nimeni, niciodată, nici unde şi nici când şi aşa, cu ajutorul harului Tău, învredniceşte-ne de o transformare uşoară şi plăcută şi de acum înainte să facem numai sfântă voia Ta, binele nostru pământesc şi ceresc şi cel de-al aproapelui nostru la fel, iubindu-Te, cinstindu-Te şi mărindu-Te în vecii vecilor, Amin.
2-3. Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeu şi a noastră, Împărăteasa Cerului şi a universului, noi de la crucea lui Isus, precum Isus a spus, fii tăi suntem şi cu umilinţă Te rugăm :
Scoate toate sufletele din Purgatoriu, fii lângă cei ce mor astăzi, şi de acum într-o lună până-n ora aceasta şi clipa aceasta, să nu se osîndească nici unul dintre ei, îndreaptă-i pe toţi spre cer.
3-4. Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeu şi a noastră, Împărăteasa Cerului şi a universului, noi de la crucea lui Isus, precum Isus a spus, fii tăi suntem şi cu umilinţă Te rugăm:
- Iartă-mă pe mine păcătosul şi pe toţi cei din lumea aceasta, fii lângă cei ce se nasc astăzi şi de acum într-o lună pînă-n ora aceasta şi clipa aceasta, să se nască fără de păcatul strămoşesc, fă să fie prunci buni, cum ai fost Tu, Sf. Iosif, Sf. Ioan Botezătorul, sfinţii Tăi părinţi Ioachim şi Ana, precum şi părinţii lor şi părinţii părinţilor lor.
4-5. Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeu şi a noastră, Împărăteasa Cerului şi a universului, noi de la crucea lui Isus, precum Isus a spus, fii tăi suntem şi cu umilinţă Te rugăm :
- Ajută misionarii să încreştineze toţi păgânii, rătăciţii şi necredincioşii, să ajungă la credinţa cea adevărată.
Asigură-le mântuirea sufletelor lor, dă-le sănătate deplină şi cele de trebuinţă pentru existenţa vieţii veşnice. Amin.
5-6. Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeu şi a noastră, Împărăteasa Cerului şi a universului, noi de la crucea lui Isus, precum Isus a spus, fii tăi suntem şi cu umilinţă Te rugăm:
- Vindecă-mă pe mine bolnavul sufleteşte şi trupeşte şi pe toţi cei bolnavi sufleteşte şi trupeşte.
Asigură-ne mântuirea sufletelor, dă-ne sănătate deplină şi cele de trebuinţă pentru existenţa vieţii veşnice. Amin.
6-7. Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeu şi a noastră, Împărăteasa Cerului şi a universului, noi de la crucea lui Isus, precum Isus a spus, fii tăi suntem şi cu umilinţă Te rugăm :
- Scoate pe toţi din închisori şi din încurcături.
Asigură-le mântuirea sufletelor lor, dă-le sănătate deplină şi cele de trebuinţă pentru existenţa vieţii veşnice. Amin.
7-8. Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeu şi a noastră, Împărăteasa Cerului şi a universului, noi de la crucea lui Isus, precum Isus a spus, fii tăi suntem şi cu umilinţă Te rugăm :
- Fă toţi credincioşii buni conducerea ţării şi a lumii.
Asigură-le mântuirea sufletelor lor, dă-le sănătate deplină şi cele de trebuinţă pentru existenţa vieţii veşnice. Amin.
8-9. Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeu şi a noastră, Împărăteasa Cerului şi a universului, noi de la crucea lui Isus, precum Isus a spus, fii tăi suntem şi cu umilinţă Te rugăm
- Fă toţi creştinii buni, conducerea bisericilor şi a mănăstirilor, fraţii şi surorile, părinţii şi neamurile şi toate cunoştinţele noastre.

Asigură-le mântuirea sufletelor lor, dă-le sănătate deplină şi cele de trebuinţă pentru existenţa vieţii veşnice. Amin.
9-10. Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeu şi a noastră, Împărăteasa Cerului şi a universului, noi de la crucea lui Isus, precum Isus a spus, fii tăi suntem şi cu umilinţă Te rugăm :
- Fă bine celor care ne-au făcut bine şi celor la care suntem datori să le facem bine şi  care ne-au cerut să le facem bine.
Asigură-le mântuirea sufletelor lor, dă-le sănătate deplină şi cele de trebuinţă pentru existenţa vieţii veşnice. Amin.
10- Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeu şi a noastră, Împărăteasa Cerului şi a universului, noi de la crucea lui Isus, precum Isus a spus, fii tăi suntem şi cu umilinţă Te rugăm:
-Ai grijă de cei orfani, de cei străini, de cei călători şi de cei îngrijoraţi.
Asigură-le mântuirea sufletelor, dă-le sănătate deplină şi cele de trebuinţă pentru existenţa vieţii veşnice. Amin.

După cele 3 Născători de la început se pot zice rugăciunile 1-2, 2-3 şi 3-4, iar după fiecare decadă şi după primele trei Născători de introducere, după Mărire Tatălui (+)…, se zice:
1.rugăciunea îngerului de la Fatima:
 O, Isuse al meu, iartă-ne păcatele, fereşte-ne de focul iadului şi condu la Cer toate sufletele, mai ales pe acelea care au mai mare nevoie de îndurarea Ta, cele care sunt mai părăsite.
2. Regina Sfântului Rozariu roagă-Te pentru noi. Roagă-Te pentru noi, Regina Sfântului Rozariu, ca să ne facem vrednici de făgăduinţele lui Cristos. Preasfântă Fecioară Maria, apără ţara noastră românească şi religia noastră catolică.
3. O, Maria zămislită fără de păcat, roagă-Te pentru noi care alergăm la Tine şi pentru toţi aceia care nu aleargă. Amin.

PRIMA RUGĂCIUNE A UNCHIULUI MIHAI
Tatăl nostru... , Născătoare... , Mărire...
Doamne, Dumnezeul nostru, Dispunătorul tuturor, care ne-ai făcut pe noi pe toţi şi pe toate şi de la care aparţinem noi toţi şi toate, Sfîntă Treime: Tatăl, Fiul şi Sfântul Spirit, Dumnezeu nemărginit de mare şi de bun, mărit, iubit şi cinstit să fii de toţi şi de toate, oriunde şi oricând. Pentru rugăciunile Preasfintei Fecioare Maria, ale Sfântului Iosif, ale Sfântului Apostol Tadeu (verişorul prim a lui Isus) şi a celorlalţi sfinţi, apostoli, părinţi, martiri, profeţi, cuvioşi şi drepţi şi a tuturor sfinţilor îngeri, cu umilinţă Te rugăm:
Dă-ne linişte sufletească, credinţă, nădejde şi iubire, asigură-ne mântuirea sufletului, dă-ne sănătate deplină, pace şi linişte, voinţă şi tărie, pace şi linişte ţării noastre şi lumii întregi, şi toate acele daruri, de care avem noi lipsă, atât noi cât şi alţii pentru care ne rugăm.
Iară pentru vredniciile Sfinţilor Arhangheli Mihail, Gabriel, Rafael, Zadkiel, Peliel, Maltkiel şi Uriel şi ale tuturor sfinţilor îngeri, cu umilinţă, Te rugăm:
Apără-ne de ispite şi de spiritele care nu sunt bune, iar acele ispite şi spirite care nu sunt bune şi se află în noi pînă în prezent, să fie scoase afară, să nu mai intre iarăşi; apără-ne de duşmani şi de primejdii, de durere, de supărare, de neplăceri, de păcate, de sminteli şi de greşeli, de fapte necuviincioase şi de lucruri fără de folos, iar acele păcate, sminteli şi greşeli, fapte necuviincioase şi lucruri fără de folos făcute până în prezent cu fapta, cu cuvântul, cu privirea, cu promisiunea, cu slăbiciunea, cu gândul, cu dorinţa, cu voie şi fără voie, cu ştiinţă şi neştiinţă, să fie iertate şi uitate, să nu se poată vorbi, nici scrie, nici citi, nici cu gândul a se aminti de nimeni, niciodată, niciunde şi nicicând şi aşa cu ajutorul darului Tău, învredniceşte-ne de o transformare uşoară şi plăcută şi de acum înainte să facem numai Sfântă Voia Ta, binele nostru pământesc şi ceresc şi cel de-al aproapelui nostru la fel, iubindu-Te, cinstindu-Te şi mărindu-Te în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru... Născătoare... Mărire...

A DOUA RUGĂCIUNE A UNCHIULUI MIHAI
Tatăl nostru... Născătoare... Mărire...
Isuse, Marie şi Iosif, Vă iubim şi cu umilinţă Vă rugăm: Învredniciţi-ne pe noi, să Vă iubim cu toţii mult mai mult, mântuiţi-ne sufletul de orice neplăceri, daţi-ne nouă credinţă, nădejde şi iubire, sănătate deplină, pace şi linişte, voinţă şi tărie, iar pentru vredniciile sfinţilor, care astăzi serbează ziua lor, a îngerilor noştrii păzitori şi a tuturor sfinţilor îngeri, de la Bunul Dumnezeu Tatăl, Darul Sfântului Spirit de a face prezentul bine, de a completa trecutul cu bine şi de a pregăti viitorul bun pentru veşnicie şi aşa să Vă putem iubi, adora şi mării în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru ... Născătoare ... Mărire...  
 

SCAPULARUL PREASFINTEI INIMI A MARIEI
7 Împărate Ceresc (apoi exorcismul)

             Sfinte Arhanghele Mihail, apără-ne împotriva răutăţii şi a atacurilor diavolului, fi-ne ocrotire.
            Tu îns
ă voievodul oştirilor cereşti, pe satana şi pe celelalte duhuri rele să le alungi, care spre pierzarea sufletelor rătăcesc prin lume, prin puterea dumnezeiască prăbuşeste-le în iad.

            Exorcismul Sf. Arhangel Mihail
            De miliarde şi milioane de ori, Isuse al meu - milă ! Milă Isuse al meu, milă, pentru fiecare muribund pînă la sfîrşitul lumii. De miliarde şi milioane de ori jertfim preţiosul sânge şi lacrimi de sânge Tatălui Ceresc pentru fiecare muribund pînă la sfîrşitul lumii şi-l acoperim cu preţiosul Sânge şi Neprihănita Inimă a Mariei şi cu lacrimile Ei de sânge, pentru ca duşmanul să nu aibă putere asupra lui.
            -Născătoare     ( de 3 ori )
            -Mărire           ( de 3ori  )
Inima neprihănită a Mariei , roagă-te pentru noi acum şi-n ora morţii noastre !
Inima îndurerată şi neprihănită a Mariei, fi salvarea noastră şi salvarea lumii întregi!           ( de 3 ori )                                              Amin .

LITANIA SF. ARHANGHEL MIHAIL
Doamne miluieşte-ne !
Hristoase miluie
şte-ne!
Doamne miluie
şte-ne !
Isuse Hristoase miluie
şte-ne !
Isuse Hristoase, îndepline
şte-ne ruga !
P
ărinte ceresc, Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi !
Fiule, răscumpărătorul lumii, Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi !
Spirite Sfinte, Dumnezeule, miluie
şte-ne pe noi !
Sfîntă Treime, un singur Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi !
Sfinte Mihaile, plin de în
ţelepciunea lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi !
Sfinte Mihail, adorator al cuvîntului divin, roagă-te pentru noi !
Sfinte Mihail, încoronat de onoare
şi de glorie, roagă-te pentru noi !
Sfinte Mihail, foarte puternic principe al armatelor, roag
ă-te pentru noi !
Sfinte Mihail, conduc
ător al Paradisului, roagă-te pentru noi !
Sfinte Mihail, conduc
ător şi consolator al poporului israelitean, roagă-te pentru noi !
Sfinte Mihail, splendoarea
şi fortăreaţa bisericii militante, roagă-te pentru noi!
Sfinte Mihail, onoarea
şi desfătarea bisericii triumfătoare, roagă-te pentru noi!
Sfinte Mihail, lumina ângerilor, ap
ărarea credincioşilor, roagă-te pentru noi !
Sfinte Mihail, for
ţa celor care luptă sub steagul crucii, roagă-te pentru noi!
Sfinte Mihail, lumina
şi încrederea sufletelor la sfîrşitul vieţii, roagă-te pentru noi !
Sfinte Mihail, sprijin foarte sigur, ajutorul nostru în toate nefericirile noastre, roag
ă-te pentru noi !
Sfinte Mihail, crainicul sentin
ţei eterne, roagă-te pentru noi !
Sfinte Mihail, consolatorul sufletelor în fl
ăcările iadului, roagă-te pentru noi !
Sfinte Mihail, pe care Dumnezeu te-a însărcinat s
ă primeşti sufletele după moarte, roagă-te pentru noi !
Sfinte Mihail, principele nostru, roag
ă-te pentru noi !
Sfinte Mihail, avocatul nostru, roag
ă-te pentru noi !
Mielul lui Dumnezeu, care ridici p
ăcatele lumii, iartă-ne Doamne !
Mielul lui Dumnezeu, care ridici p
ăcatele lumii, ascultă-ne Doamne !
Mielul lui Dumnezeu, care ridici p
ăcatele lumii, miluieşte-ne pe noi !
Doamne Isuse, sfin
ţeşte-ne pe noi printr-o binecuvântare mereu nouă, pe care acordă-ne-o prin intermediul Sfântului Arhanghel Mihail, care ne învaţă să strângem în cer şi să schimbăm bunurile temporare cu acelea ale eternităţii, Tu, care vieţuieşti şi domneşti în vecii vecilor. Amin.
O, mare principe al cerului, p
ăzitor foarte credincios al Bisericii, Sfinte Arhanghele Mihail, cu toate că sunt nedemn de a apărea în faţa ta, încrezător totuşi în speciala ta bunătate, mişcată de străşnicia admirabilelor tale rugăciuni şi de mulţimea binefacerilor tale, vin la tine alături de îngerul meu păzitor şi în prezenţa tuturor îngerilor din cer, pe care-i iau ca martori ai devoţiunii mele către tine, te aleg astăzi protectorul şi avocatul meu particular şi-mi propun, cu tărie, să te onorez întotdeauna şi să fac să fii onorat din toată puterea. Binevoieşte, o preabunule Arhanghel, să mă admiţi în numărul servitorilor tăi devotaţi. Fii alături de mine toată viaţa mea, ca să nu ofensez ochii foarte curaţi ai lui Dumnezeu nici în fapte, nici în cuvinte, nici în gânduri. Apără-mă tot timpul vieţii mele împotriva tuturor tentaţiilor diavolului. În mod special, pentru credinţă şi curăţie, şi în ora morţii, obţine-mi pacea sufletului meu şi du-mă în patria eternă.      Amin. 

RUGĂCIUNE CĂTRE SFINŢII ARHANGHELI
- pentru a primi şi ajutorul Arhanghelilor trebuie să rostim zilnic un:
Tatăl Nostru + Născătoare + Mărire...către Arhanghelul care  răspunde de ziua respectivă
1 - Sf. Arhanghel Mihael - luni - “Mihael” înseamnă «cine e (ca) mai mare decât el “El” = parte din Dumnezeu.» S-a luptat cu cei care n-au vrut să asculte de Dumnezeu.
2 - Sf. Arhanghel Gabriel - marţi - Răspunde de anunţuri. El a vestit Sf. Fecioare naşterea lui Isus.
3 - Sf. Arhanghel Rafael - miercuri - A însoţit pe Tobia în ţară străină şi răspunde de toţi cei care călătoresc şi de căsătorii.
4 - Sf. Arhanghel Zadkiel - joi - El a oprit jertfa lui Avram şi i-a dat în schimb un berbec. Avram a pus acelui loc numele DOMNUL VA PURTA DE GRIJĂ.
5 - Sf. Arhanghel Peliel - vineri - El s-a luptat cu Iacob şi l-a botezat pe Izrael.
6 - Sf. Arhanghel Malatkiel - sâmbătă - El a scos poporul Izrael din Egipt, l-a trecut prin marea Roşie, împărţind-o în două.
7 - Sf. Arhanghel Uriel - duminică - El a ridicat piatra de pe mormântul lui Isus. A vestit femeilor Învierea Domnului. 

Programe de rugăciuni 

RUGĂCIUNI ÎN CINSTEA CELOR 7 SFINŢI ARHANGHELI (novenă)
(se pot face în 9 zile, făcând în fiecare zi fiecare rugăciune sau se citeşte în fiecare zi a săptămânii rugăciunea corespunzătoare timp de 9 săptămâni)
Să ne rugăm: Domnului să ne rugăm. Doamne îndură-Te spre noi!
Te voi mărturisi pe Tine Doamne, din toată inima mea şi împreună cu sfinţii îngeri îţi voi cânta Ţie. Aleluia.
Veniţi toţi cu o inimă să lăudăm pe Arhanghelii Lui, conducătorii puterilor cereşti. Voievozi ai oştirilor cereşti, vă rugăm pe Voi, noi păcătoşii, ca, cu rugăciunile Voastre să ne ocrotiţi pe noi, cu aripile Voastre Preamărite acoperiţi-ne pe noi, păziţi-ne pe noi, care cu darnică smerenie strigăm: Voi care sunteţi deasupra immensei oştiri cereşti ajutaţi-ne pe noi în nevoi. Gigantici voievozi ai lui Dumnezeu, slujitorii Divinei măriri, învăţătorii oamenilor şi conducătorii îngerilor, cereţi lui Dumnezeu să ne dea ceea ce ne este de folos şi să ne miluiească după marea Lui îndurare. Amin.
LUNI:
Mărire…
Sfinte Arhanghele Mihail, unde virtutea Ta luminează, acolo se nimiceşte puterea negativului pentru că nu poate să se uite la strălucirea Ta. Tu stea polară, care luminezi în veci. De aceea pe Tine Te rugăm: cu puterea Ta nimiceşte săgeţile lui aprinse orientate spre noi, salvează- ne pe noi de ispitele de nu bune intenţii, aşa cum ai fost învingător aspra spiritului necurat în prima luptă, pentru care eşti vrednic de laudă Sfinte Arhanghele Mihail.
Tatăl nostru… Născătoare… Mărire…

MARŢI:
Mărire…
Ceea cea hotărât DUMNEZEU, începând din veci, Ţie Ţi-a descoperit Sfântă Fecioară, Arhanghelul Gabriel a apărut înaintea Ta şi cu închinare Ţie aspus:  Bucură-TE(Mântuită să fii, felicitată să fii) Tu pământule virgin nesemănat,  Bucură-Te, TU rugule nepârjolit, Bucură-TE(Mântuită să fii, felicitată să fii) TU adâncule imposibil de perceput, Bucură-TE(Mântuită să fii, felicitată să fii) TU podule sfânt, care pe noi în ceruri ne duci, TU scară înaltă, pe care L-a văzut Iacob, Bucură-TE(Mântuită să fii, felicitată să fii) TU plină de mană, TU Sfinte Vas Dumnezeiesc. Bucură-TE(Mântuită să fii, felicitată să fii) TU care ne-ai dezlegat de nebinecuvântare. Bucură-TE(Mântuită să fii, felicitată să fii) TU aleasa lui Adam, Domnul este cu Tine. Din oştirile cereşti Gabriel a zburat în Nazaret şi s-a pus în picioare înaintea Fecioarei Maria, spunându-I:

Bucură-TE(Mântuită să fii, felicitată să fii) cea plină de har(milă, indulgenţă), care Născătoare vei fi pentru cel, care de la Tatăl s-a născut, încă-nainte de steaua Polară.
Tatăl nostru… Născătoare… Mărire…
MIERCURI
Mărire…
Vă rog pe Voi, o, serafimi şi heruvimi, ocrotiţi-mă de smintelile spiritului care nu este bun, Voi Arhanghelii cu toţi îngerii împreună rugaţi-Vă pentru mine păcătosul Mântuitorului. Oh, Arhanghele Rafael, care ai însoţit pe Tobias, însoţeşte-mă şi pe mine pe drumul meu de Viaţă şi păzeşte-mă de cel care nu-i bun.
Tatăl nostru… Născătoare… Mărire  

JOI:
Mărire…

Puterile(înălţimi), domnitorii, Serafimii, îngerii împreună cu Arhanghelii se roagă:Doamne îndură-TE! Salvează poporul Tău! Sfinte Arhanghele Zadkiel, care l-ai oprit pe Avram de jertfirea lui Isac, fi alături de mine în toată împrejurările Vieţii, scapă-mă de cel viclean şi condu calea mea de viaţă, după Voia Lui Dumnezeu.
Tatăl nostru… Născătoare… Mărire…
VINERI:
Mărire…

Oh Voi Arhanghelii, care străluciţi, ca şi părtaşi ai luminozităţii, Vă rog pe Voi, să-mi luminaţi mintea mea întunecată de suferinţele (patimile) vieţii. Oh, Arhanghele Peliel, Tu, care TE-ai luptat cu Iacob, Te rog pe Tine ocroteşte-mă de toţi duşmanii şi condu-mă pe calea care duce la DUMNEZEU.
Tatăl nostru… Născătoare… Mărire…
SÂMBĂTA:
Mărire…

Oh, Heruvimi, Serafimi şi Sfinţi arhangheli, rugaţi-vă pentru noi lui DUMNEZEU, ca să putem trăi curaţi şi să obţinem fericirea cea de veci. Sfinte Arhanghele Maltkiel, care ai condus cu piciorele uscate dincolo de Marea Roşie poporul lui Israel, condu-mă şi pe mine pe drumul meu de viaţă şi ocroteşte-mă de tot, ce nu este bun, ca să ajung la DUMNEZEU în Rai.
Tatăl nostru… Născătoare… Mărire…
DUMINICA:
Mărire…

Femeile, care erau cu Maria, când au ieşit au găsit piatra răsturnată. Un înger le-a spus astfel : de ce-L căutaţi printre morţi pe cel care a înviat.- Grăbiţi-vă şi duceţi de veste lumii : a-nviat Domnul, care a-nvins moartea şi-a mântuit omenirea ! Sfinte Arhanghele Uriel, care ai deschis uşa mormântului lui Isus Cristos, deschide şi pentru noi calea spre DUMNEZEU, ocroteşte-ne pe noi de spiritul necurat, ca sigur să ajungem la DUMNEZEU; cei care strigăm astfel: Bucură-TE(Mântuită să fii, felicitată să fii) Marie, Maica Sfântă a Cristosului nostru înviat!
Tatăl nostru… Născătoare… Mărire…

Îndură-TE spre noi Cel care eşti fără de-nceput, prin mijlocirea heruvimilor, serafimilor şi sfinţilor arhangheli, dăruieşte-ne cu îndurarea TA, Cel care aşa de mult iubeşti oamenii.
Mărire…
Pentru mijlocirea tuturor Spiritelor (sufletelor) sfinte şi Părinţilor (taţilor) noştri, îndură-TE spre noi Doamne Isuse Cristoase, Cel care infinit de bun şi iubitor de oameni eşti. Amin.
Faceţi-vă cruce înainte şi după rugăciune!
 

PROGRAM PENTRU SCOATEREA DIN PURGATOR
RUGĂCIUNE:

 Născătoare de Dumnezeu Fecioară bucură-Te, Ceea ce eşti plină de Dar, Marie, Domnul este cu Tine, Binecuvântată eşti Tu între femei şi binecuvântat este Rodul pântecelui Tău că ai născut pe Cristos, Mântuitorul sufletelor noastre.   Preasfântă Fecioară Maria, Maica lui Dumnezeu şi a noastră, Împărăteasa Cerului şi a universului, (noi de la crucea lui Isus, precum Isus a spus), fii Tăi suntem şi cu umilinţă Te rugăm, dă-ne indulgenţă plenară şi scoate toate sufletele din Purgator.
Cine va spune rugăciunile TATĂL NOSTRU + NĂSCĂ-TOARE DE DUMNEZEU + MĂRIRE... (cum scrie mai sus) de 16 ori pe zi, va scăpa de Purgator iar sufletele din Purgator îi vor veni în ajutor, întâmpinîndu-l când va muri. De asemenea va elibera zilnic un suflet din Purgator dacă oferă rugăciunile la această intenţie.

NOVENA PENTRU A DOBÂNDI HARURI ÎN PROBLEMELE VIEŢII (mântuirea sufletului, întoarcerea beţivilor, pentru ateii din familie, pentru sufletele celor morţi).
Novena constă în:
1- timp de 9 luni de zile, primele 7 zile din lună  spovadă şi împărtăşanie
2- în cele 7 zile  ajun de 14 ore, de seara de la cină până dimineaţa când se împlinesc cele 14ore. În timpul ajunului se poate bea apă, ceai sau medicamente. De asemenea, după împărtăşanie se poate mânca imediat. 

3- 16 Tatăl Nostru + 16 Născători cu rugăciunea intercalată.
4- Sfântul Rozar.
Observaţii:
1- Cine face Novena în interes propriu mai adaugă încă 1 zi sau 2, după câte interese are.
2- Dacă Novena o face un singur membru al familiei, nu se va osândi nici unul din familia aceea. 

PROGRAM PENTRU ŞTERGEREA PĂCATRLOR ŞI ÎN PROBLEME ŞI ÎN ÎNCERCĂRI MARI
(nu pentru înlocuirea, ci pentru completarea spovedaniei)

Se recomandă, a se spune zilnic de 17 ori fiecare rugăciune de mai jos (fără întrerupere), timp de 40 de zile Unchiul Mihai a mai Recomandat şi altfel în mod particular aceste Rugăciuni.
Împărate Ceresc, Mângâietorule, Spirite al Adevărului, care pretutindenea eşti şi toate le (îm)plineşti, vistierul bunătăţilor şi dătătorule de VIAŢĂ, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi ne mântuieşte bunule sufletele noastre. Amin.
(SFINTE DUMNEZEULE, SFINTE tare, SFINTE fără de moarte, îndură-TE spre noi, SFINTE DUMNEZEULE, SFINTE tare, SFINTE fără de moarte îndură-TE spre noi, SFINTE DUMNEZEULE, SFINTE tare, SFINTE fără de moarte îndură-TE spre noi. (Amin.))
PREASFÂNTĂ TREIME, îndură-TE spre noi. DOAMNE curăţeşte păcatele noastre. STĂPÂNE iartă fărădelegile noastre. SFINTE cercetează şi vindecă neputinţele noastre pentru NUMELE TĂU. DOMNE îndură-TE spre noi, DOMNE îndură-TE spre noi, DOMNE îndură-TE spre noi. Amin.
TATĂL NOSTRU, care eşti în ceruri, sfinţească-se Numelu TĂU, vie împărăţia TA, fie voia TA, precum în Cer, aşa şi pe pământ; Pâinea noastră cea de toate zilele dă ne astăzi şi ne iartă păcatele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri, apără-ne de ispite şi ne mântuieşte de cel rău, că a TA este împărăţia şi puterea şi mărirea în vecii veciilor (în veci). Amin.
NĂSCĂTOARE de DUMNEZEU, fecioară, bucură-TE, Ceea Ce Eşti plină de har, MARIE, DOMNUL este cu Tine, binecuvântată eşti TU între femei, şi binecuvântat este Rodul pântecelui TAU, că ai născut pe CRISTOS Mântuitorul sufletelor noastre. PreaSFÂNTĂ MARIE, Maica LUI DUMNEZEU, roagă-TE pentru noi păcătoşii, acum şi-n ora transformării noastre. Amin.
Cred într-UNUL DUMNEZEU, TATĂL a totţinătorul, făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor, şi-ntr-UNUL DOMN ISUS CRISTOS, Fiul LUI DUMNEZEU, UNUL Născut, care din TATĂL s-a născut mai-nainte de toţi vecii LUMINĂ Din LUMINĂ, DUMNEZEU ADEVĂRAT DIN DUMNEZEU ADEVĂRAT, născut iar nu făcut, Cel de o Fiinţă cu TATĂL, prin care toate s-au făcut, Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră MÂNTUIRE s-a coborât din Ceruri şi s-a întrupat  de la SPIRITUL SFÂNT şi din MARIA FECIOARĂ, şi s-a făcut om, şi s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit şi s-a îngropat, şi a înviat a treia zi după Scripturi, şi s-a suit la Ceruri, şi şade de-a dreapta TATĂLUI, şi iarăşi va să vină cu mărire să judece vii şi morţii, a Căreia Împărăţie nu va avea sfârşit, şi-ntr-UN SPIRITUL SFÂNT, DOMNUL de Viaţă făcătorul, Care dela TATĂL şi dela Fiul purcede, CEEA CE împreună cu TATĂL şi cu Fiul este închinat şi mărit, CARE le-a grăit prin proroci, Într-Una Sfântă Catolică şi apostolică Biserică mărturisesc un botez pentru iertarea păcatelor, aştept învierea morţilor şi viaţa viacului ce va să fie. Amin.