Cartea: Învăţăturile fratelui MIHAI din Prilog(partea1)

ÎNVĂŢĂTURILE FRATELUI MIHAI DIN PRILOG
Cu aprobarea Superiorilor regulari ai Ordinului Sfântul Vasile cel Mare
Corectura: Ieromonah Diomid L. Sticlaru OSBM
Ediţia a II-a revizuită - 2010

Se interzice reproducerea acestor texte, fără aprobarea
Călugărilor bazilieni greco-catolici -OSBM
Prilog, nr. 113, com. Oraşu Nou,
Satu Mare, cod 447222
Tel/fax 0261/830660
mobil 0744915348

Cuvânt înainte

La 9 ani de la plecarea dintre noi a fratelui Mihai Neamţu, călugăr în Ordinul Sfântului Vasile cel Mare, foarte multe persoane doresc să cunoască învăţătura pentru trup şi suflet a acestuia, numeroşi fiind aceia care de-a lungul anilor s-au vindecat trupeşte şi sufleteşte cu ajutorul lui.
Ediţiile anterioare ale cărţilor despre fratele Mihai fiind epuizate, părintele Leon Doroş OSBM, care a trăit alături de acesta în ultimii lui ani de viaţă, a readus la lumină unele dintre învăţăturile acestui ctitor al mănăstirii din Prilog, învăţături cuprinzând rugăciuni şi sfaturi spirituale, dar şi listele de ceaiuri ale fratelui Mihai, pentru prima oară publicate în întregime. Dorim ca tot mai mulţi să beneficieze de aceste învăţături care au schimbat vieţile multor oameni, dintre care mulţi vin astăzi în pelerinaj la mormântul acestui om al lui Dumnezeu dedicat în întregime slujirii Lui prin alinarea suferinţelor aproapelui.
Prilog, 23.06.2009, Ieromonah Ieronim Romocea OSBM, Protoegumen

Mai întâi c’aşa-i frumos
Lăudat să fie Cristos
Să răsune pe deplin
Totdeauna-n veci Amin!

Mă consider că sunt prea mic să scriu, să spun, sau să-l caracterizez pe fratele Mihai Neamţu, călugăr greco-catolic decedat în anul 2000 pe data de 23 iunie într-o zi de vineri. Fratele Mihai Neamţu s-a născut din părinţi
foarte credincioşi, tatăl lui a fost învăţător şi cantor bisericesc la parohia greco-catolică din Prilog, iar mama casnică. A avut mai mulţi fraţi şi surori: Ana, Petre, Ilie, Pavel, Ştefan, Terezia, Maria pe care i-am cunoscut  personal. Au mai avut un frate care a murit la vârsta de 18 ani pe nume Ionel. S-a născut în satul Prilog, judeţul Satu-Mare în anul 1924, luna septembrie în data de 13. La începutul anilor 1940 a simţit chemarea
la viaţa monahală, mergând pentru aceasta la Bixad, la Mănăstirea greco-catolică unde erau călugării bazilieni.Dumnezeu Tatăl a semănat sămânţa adevărului ceresc în mintea, în inima şi în gura Fratelui Mihai, adică cele mai preţioase adevăruri ale harului Său, deci a fost chemat să devină un semănător al seminţei adevărului. Fiecare sămânţă poartă în ea un principiu germinativ, un embrion de viaţă, în el se găseşte viaţa plantei. Tot astfel şi Cuvântul lui Dumnezeu are viaţă în el. Domnul nostru Isus Cristos spune: „Cuvintele pe care vi leam spus Eu sunt spirit şi viaţă” (Ioan 6,63). Sunt foarte mulţi oameni care nu cred în Cuvântul Evangheliei. Când se pierde credinţa în Cuvântul lui Dumnezeu sufletul rămâne fără Cale, fără Adevăr şi fără Viaţă, adică fără Cristos. Fratele Mihai sau Unchiul Mihai cum îi spuneau oamenii nu a stat prea mult în mănăstire, aproximativ 3 ani, dat fiind faptul că avusese o semipareză pe partea stângă, superiorii de atunci ai mănăstirii au decis să-l trimită acasă. În anul 1948 a avut loc desfiinţarea Bisericii
greco-catolice, an în care s-au întâmplatmulte, iar acele întâmplări au afectat toate domeniile de activitate. Cu desfiinţarea Bisericii noastre s-au desfiinţat foarte multe... Un dicton latin spune: „Istoria magistra vitae est”!
Istoria atestă că ideile şi concepţiile despre viaţă pot avea consecinţe bune sau rele. Dacă nu învăţăm lecţiile istoriei, despre lege, drepturile omului şi valoarea vieţii umane atunci ne expunem riscului de a repeta aceleaşi greşeli. Când vrem să înţelegem ce se întâmplă azi sau încercăm să influenţăm ce se va întâmpla mâine, să privim în urmă. Trebuie să recunoaştem valoarea istoriei în înţelegerea prezentului şi viitorului unei societăţi, instituţii, comunităţi, a unei ţări. Este de datoriafiecărui om să privească în urmă la istorie şi să înveţe din ea. Istoria ne reaminteşte în mod dureros că ideile rele pot avea cele mai teribile consecinţe, influenţând chiar şi persoanele inteligente şi educate. Să nu uităm că formarea greşită a conştiinţelor şi deciziilor greşite, luate în conştiinţă, au produs deja (şi produc încontinuare) multe nedreptăţi în istoria omenirii. De ce? Pentru că nu au ascultat de vocea lui Dumnezeu. Credinţa întotdeauna cere ascultare faţă de Cuvântul lui Dumnezeu. Îmi aduc aminte de un film: „Sfânta Ioana D’Arc” care a fost întrebată în film de un personaj: „De ce el nu poate auzi vocea luiDumnezeu – aşa cum ea pretindea mereu că o aude?-Vocea lui Dumnezeu îţi vorbeşte şi ţie răspunde Ioana D’Arc, numai că tu nu asculţi. Un motiv pentru care nu auzi vocea lui Dumnezeu este acela că nu eşti atent la vocea Lui”.Totdeauna în decursul istoriei ideile rele au distrus omenirea. De exemplu războaiele, desfiinţarea Bisericii greco-catolice ş.a.m.d. Un mare jurnalist german spunea despre anii 1940 şi următorii, punând întrebarea: „Care vor fi efectele acestei forţe în conştiinţe, în comportamente, în cultură?” Ideile rele de cele mai multe ori se introduc
în educaţie şi învăţământ. Sunt idei constructive şi sunt idei distructive. Adică sunt idei care ne-au ajutat, ne ajută şi ne vor ajuta să fim aşa cum Dumnezeu a vrut din totdeauna, Chipul şi asemănarea Sa. Dar sunt şi idei care au distrus omenirea în decursul istoriei sale. Istoria ne-a învăţat lecţii foarte importante despre ceea ce poate face o naţiune când universităţile adoptă perspective defectuoase despre lume, viaţă, Biserică, om, dar mai mult despre Dumnezeu fără de care omul nu mai e om. Anul 1948 nu ne-a învăţat să urcăm, ci mai mult să coborâm. Câtă teroare a fost cu desfiinţarea Bisericii greco-catolice în care au murit oameni nevinovaţi. Şi să
nu uităm că toate acestea sunt înregistrate în analele istoriei. Să nu încercăm să suprimăm istoria, ci dimpotrivă să folosim cunoaşterea trecutului pentru a prevedea viitorul şi al călăuzi. Historia est lux veritatis – adică, Istoria este lumina adevărului. Cine nu are memoria istoriei riscă să o repete. Ca să poţi vedea bine înainte trebuie mai întâi să priveşti bine înapoi. Ca să te poţi orienta bine în viitor trebuie mai întâi să ştii trage
învăţămintele din trecut. Şi ca să ştii bine să-ţi îndrumi copiii tăi trebuie mai întâi să iei seamabine la felul cum ţi-au trăit părinţii. Cine nu ştie bine să folosească învăţămintele trecutului său acela îşi va nefericii singur viitorul lui. Fratele Mihai Neamţu a ştiut din ce părinţi s-a născut şi de aceea i-a urmat prin exemplul lor de creştini practicanţi, nu numai cu vorba dar şi cu fapta. Fratele Mihai a fost un om simplu, modest, echilibrat şi de caracter, – adică un om adevărat şi creştin adevărat. Dar în primul rând el a fost omul lui Dumnezeu, ales de El, pe care l-a slujit până la sfârşitul vieţii cu dragoste şi devotament. L-am auzit odată spunând că fiecare om chemat de Dumnezeu este un dar special pentru omenire, este Sare şi Lumină. Toată învăţătura lui se rezumă din ce am dedus eu la asta: „Adevăratul bine al omului se găseşte în Dumnezeu care a coborât pe pământ în Isus Cristos, care s-a născut din Sfânta Fecioară Maria pentru mântuirea noastră, să ne înveţe cum să trăim pe acest pământ ca să putem ajunge în Rai fiecare dintre noi”. Persoana care l-a format pe fratele Mihai a fost Pr. Gheorghe Marina ieromonah bazilian din a cărui mână a primit şi voturile solemne împreună cu sora sa Ana. Pr. Marina era un om cu suflet mare şi nobil, cu un caracter bine format şi mai presus de toate avea spiritul rugăciunii fără de care călugărul nu-i nimic. Exact aşa a fost şi fratele Mihai ca şi cel ce l-a format. După moartea Pr. Marina Gheorghe care a fost în ianuarie 1989, mai departe rolul de îndrumător spiritual l-a avut Pr. Leon Bob, ieromonah bazilian. Fratele Mihai avea obiceiul de a se retrage în tăcere, de a trăi discret. A fost om al tăcerii, persoană obişnuită să gândească înainte de a lua hotărâri. Dădea dovadă de simplitate şi răbdare, nu era o persoană care să judece aproapele, mai bine dădea un sfat, motiv pentru care toată lumea îl aprecia, nu grăbea lucrurile (numai atunci când boala necesita această grabă). Spunea: „unii oameni sunt capabili să creeze tratamente inumane faţă de semenii lor, nu este permis să manipulezi nici o persoană şi nici să experimentezi asupra lui,nu asupri pe nimeni dar nici tu pe tine, ci trăieşte ca un om normal care îl cunoaşte cu adevărat pe Dumnezeu”. Persoana umană este suprema valoare pe acest pământ, este creatura cea mai de preţ în ochii lui Dumnezeu. În formarea omului, atât spirituală cât şi umană, trebuie luată în considerare dimensiunea religioasă, morală şi socială. A fost o fire blândă şi calmă, o persoană foarte echilibrată şi prin simplitatea lui inspira mult curaj şi încredere, a fost un om adevărat şi creştin adevărat, inspirat de Spiritul Sfânt, un om cu care rar te întâlneşti astăzi pe acest pământ. Era de o modestie şi de o tărie de neclintit când venea vorba de apărarea credinţei şi a Bisericii, având o imensă activitate în slujba aproapelui, mereu însoţită de un profund şi deosebit simţ al spiritului de rugăciune. Fiind înzestrat cu simţ practic, îşi îndruma vizitatorii la o profundă viaţă creştinească, de a fi buni creştini catolici. Pe mulţi oameni i-a ajutat să-şi observe bogăţia cea mare din interiorul lor pe care Dumnezeu a sădit-o în fiecare om, după aceea i-a învăţat responsabilitatea pentru stilul de viaţă propriu, de a fi om adevărat şi creştin adevărat, precum şi privirea critică asupra vieţii.În al doilea rând a fost un om al rugăciunii. Rugăciunea, spunea el, schimbă destinul omului în bine, adică dintr-un om necredincios într-un om credincios. Un om care se roagă, meditează, citeşte cărţi religioase, frecventează biserica regulat, se mărturiseşte şi se împărtăşeşte des, nu se poate să nu se schimbe, dacă vrea şi doreşte el. Căci a dori şi a vrea sunt două verbe diferite precum a iubi şi a face, care se leagă unul de altul şi pe care dacă le îmbini poţi face lucruri minunate şi frumoase în viaţă. Spunea: „marile minunitotdeauna au fost înfăptuite prin rugăciune”. 

Negativul*  va folosi orice mijloace pentru a te ţine departe de rugăciune. Negativul* foloseşte trei strategii împotriva rugăciunii:
- va încerca să te oprească de la rugăciune.
-îşi va da toate silinţele să te întrerupă de
la rugăciune.
-va face tot ce-i stă în putinţă să împiedice
succesul rugăciunii.
Să ne croim drum în viaţă stând pe genunchi rugându-ne, căci genunchii noştri sunt cei ce bat la porţile raiului. Prima condiţie a rugăciunii este credinţa. Neglijenţa rugăciunii duce la necredinţă, la o viaţă fără progres şi roade spirituale. Când privim istoria Bisericii observăm că cei care au făcut cu adevărat ceva au fost cei care s-au rugat. Mai observăm că toţi aceia a căror viaţă este una dintre cele mai glorioase pagini din istoria Bisericii au fost fără excepţie oameni ai rugăciunii. Aşa a fost şi Mihai. El a fost conştient că Dumnezeu l-a ales şi l-a chemat. El a fost sigur de cunoaşterea voinţei lui Dumnezeu, pentru că a avut o inimă care a văzut departe, fiindcă a fost iscusit în al asculta pe Dumnezeu pentru că a ştiut să se roage bine şi cu evlavie. Iubeşte rugăciunea şi ea te va învăţa ce să faci şi cum să faci şi când să faci. Ea îţi dă puterea de a merge înainte cu Dumnezeu. Fratele Mihai s-a rugat foarte mult Maicii Sfinte, de aceea l-a ajutat foarte mult în viaţă. Spunea că Maica Sfântă şi Biserica lui Cristos sunt stele călăuzitoare spre mântuire, sunt Lumina neamurilor. În al treilea rând a fost un om delicat şi blând. Nu l-am văzut niciodată să se fi certat cu cineva. Cu fiecare om a ştiut să vorbească pe un ton plăcut încât discuţia sau dialogul au rămas roditoare, benefice pentru fiecare om care a cerut sfat şi pe care bineînţeles l-a dus la îndeplinire, trăgând foloase atât pentru suflet cât şi pentru trup. Despre delicateţe şi blândeţe spunea un poet german pe nume Schiller: „Acolo unde se îmbină sinceritatea cu delicateţea, puterea cu blândeţea se naşte un sunet şi un suflet armonios”. Aşa a fost şi fratele Mihai. El a fost chemat într-un mod special să umble cu Dumnezeu. Şi a ştiut să umble pentru că a învăţat asta de la părinţii lui care au fost creştini practicanţi nu numai cu vorba, dar şi cu fapta, nu numai pe hârtie, ci pe seama vieţii, trăind cu Dumnezeu oriunde şi oricând, în orice loc şi orice stare, dar a învăţat asta şi mai bine în Mănăstirea în care a trăit înainte de 1948. A fost un ascultător al cuvântului lui Dumnezeu şi a Bisericii, a fost încet la mânie şi încet la vorbă. Fiind delicat şi blând, a ştiut să umble mai bine cu Dumnezeu pentru că cel care umblă cu Dumnezeu reflectă lumina chipului Său şi cu cât umblă mai aproape cu atât reflectă mai mult din această lumina. Cel care umblă cu Dumnezeu, spunea Fratele Mihai, are o pace dulce şi o bucurie sfântă, care aduce linişte împrejur, primeşte şi împarte viaţă oriunde, merge după cum este scris: „din el vor curge râuri de apă vie” (Ioan 7,38). Domnul Isus şi Maica Sfântă l-au învăţat toate câte a ştiut. În al patrulea rând a fost un om calm. În toată viaţa lui de creştin practicant, dar mai întâi de călugăr, s-a străduit să nu facă zgomotîn jurul lui, nu a fost dur sau aspru cu nimeni de aceea multă lume l-a căutat. Calmul despre care Napoleon afirma cândva: „este cea mai mare calitate a unui om destinat să comande”, a fost şi pentru fratele Mihai Neamţu un element şi o verigă din lanţul cel mare de virtuţi pe care a dorit s-o aibă, pentru a fi creştinpracticant. Chiar el a spus că „atunci când eşti calm vezi lucrurile altfel, mai creştineşte, mai omeneşte şi mai clar”. Atunci când nu îţi reuşeşte ceva nu te supăra (de exemplu când vrei să devii un creştin practicant şi nu îţi reuşeşte, continuă, continuă şi iar continuă, adică estenevoie de formare permanentă şi asta la orice vârstă şi orice condiţie de viaţă). Fratele Mihaia fost un om care a vorbit puţin, dar sănătos. Cuvintele lui au fost bine alese, spuse şi fixate cum trebuie, cu tact pedagogic, să fie ziditoare, cu folos sufletesc şi trupesc. Cu el nu te-ai plictisit niciodată pentru că bunătatea aceea a avut-o nu de la el, ci de la Dumnezeu care l-a învăţat să fie bun. Harul credinţei poţi să-l pierzi (2 Petru 2, 21-22) însă dispoziţia religioasă niciodată. Până ce trăieşte omul este chemat prin puterea harului la sfinţenie. În al cincilea rând a fost un om răbdător. “Prin răbdarea voastră vă veţi dobândi sufletele voastre”, spune Sfânta Scriptură. El a avut răbdare cu fiecare om bolnav sau sănătos, fericit sau nefericit. Dintre persoanele care au fost la el pentru tratamente nu toate s-au vindecat şi întrebându-l de ce, mi-a răspuns că din cauza lipsei de credinţă în Dumnezeu. Un om care vrea şi doreşte să aibă credinţă trebuie să o ceară de la Dumnezeu deoarece credinţa este un dar. Trebuie să ceri asta neîncetat în rugăciunile tale, cu răbdare, îndeplinind ceea ce Dumnezeu .i-a poruncit. Trebuie să-l cunoşti pe Dumnezeu, să te cunoşti pe tine însuţi, ţinând în frâu viciile şi obiceiurile rele, respectând poruncilelui Dumnezeu, să fii om de caracter, să fii disciplinat, hotărât şi răbdător. Despre Fratele Mihai ar mai fi multe de spus. În continuare voi scrie ce a spus el în general despre om:
„Un om, ca să se dezvolte şi să crească, trebuie să treacă prin 3 faze:
- dezvoltare fizică
- dezvoltare psihică
- dezvoltare spirituală
Aceste 3 faze alcătuiesc formarea şi dezvoltarea integrală a omului. Din această for-mare şi dezvoltare integrală a omului nu are voie să lipsească nici măcar una. Formarea omului este pregătită înainte de a se naşte el,
adică începe cu părinţii lui. Viitorii părinţi, încă de tineri, să se străduiască să fie creştini practicanţi. Cum se formează omul în familie, la grădiniţă, la şcoală, la facultate, în noviciat, la locul de muncă, aşa va fi toată viaţa. Creştinul să nu slăbească din viaţa sa religioasă practicile sale:
- Sfânta Liturghie
-Meditaţia
-Rugăciunea
-Lectura spirituală
- Mărturisirea
-Împărtăşania deasă
-Iubirea de Dumnezeu (să fii creştin adevărat)
- Iubirea aproapelui (să fii om adevărat)
-Citirea cărţilor religioase şi orice carte
bună care îţi formează modul de gândire.
-Să iubească natura, asta pentru păstrarea sănătăţii, adică a unui echilibru corporal şi sufletesc cât mai stabil.
Toate acestea sunt comori de valoare infinită. Acel om se vindecă care are credinţă în Dumnezeu, chiar dacă nu se vindecă trupeşte, dar se vindecă sufleteşte, ceea ce este mai important. Dumnezeu vindecă mai întâi
sufletul şi apoi trupul. Fiecare persoană trebuie să fie om adevărat şi creştin adevărat. Aceste două principii fundamentale merg împreună în viaţă, nu se despart niciodată şi nici n-au cum să se despartă, căci amândouă au o amprentă divină. Nu poţi fi om adevărat fără să fii creştin adevărat şi cu atât mai mult nu poţi fi creştin adevărat fără să fii om adevărat. Atunci când te rogi bine vei fi capabil să trăieşti bine şi numai cu Dumnezeu vei fi în stare să fii om adevărat şi creştin adevărat. Fratele Mihai spunea că sunt trei relaţii personale şi fundamentale pentru oameni:
- Credinţa
-Speranţa
- Iubirea
Aceste virtuţi teologice sunt atât de fundamentale, încât fără ele omul moare. Când omul are credinţă, atunci el se poate dezvolta spiritual. Când omul are speranţă, ochii lui văd departe şi perseverează în formarea lui. Când omul are dragoste în el înseamnă că Dumnezeu trăieşte în el şi asta o poţi observa tu însuţi şi cei de lângă tine. Dimpotrivă, spunea, că lipsa de credinţă îl izolează pe om în singurătate, adică exclude dezvoltarea spirituală. Lipsa de speranţă îl duce pe om la disperare şi nu poate înainta în viaţa spirituală, iar lipsa de iubire îl duce pe om la agresivitate şi distrugere, nu se mai înţelege nici pe sine însuşi, nici pe cei din jur şi nu vrea să mai audă nici de Dumnezeu, nici de Biserică, nici de Sfintele Taine şi nici de rugăciune. Într-o conversaţie cu el mi-a spus că fiecare om trebuie să ştie şi să cunoască cine este Dumnezeu care l-a creat pe om, cu ce scop l-a aşezat în această lume şi unde trebuie să ajungă, să cunoască şi să ştie învăţătura lui Dumnezeu şi a Bisericii pe care El a întemeiat-o, Sfintele Taine pe Preacurata Fecioară Maria, Mama Mântuitorului, Mama Bisericii şi Mama Noastră. După aceea omul pe acest pământ trebuie să înveţe să trăiască aşa cum ne învaţă Dumnezeu în Sfânta Scriptură, Biserica, Maica Sfântă, Sfinţii Părinţi ai Bisericii, părinţii care ne-au născut, de la care am învăţat să fim creştini practicanţi. Să înveţe să facă binele pe acest pământ şi să practice învăţătura lui Cristos. În al treilea rând omul trebuie să înveţe să trăiască împreună cu alţii aşa cum Dumnezeu ne-a învăţat: „Să vă iubiţi unii pe alţii aşa cum v-am iubit Eu pe voi”. Dumnezeu n-a impus nimănui învăţătura lui şi nu constrânge pe nimeni să facă asta. El spune doar atât: „De vrei...” sau “cine vrea...”, “Vino după mine...”, “Vino şi vezi...“, “Rămâneţi cu mine...”, “Du-te de fă şi tu asemenea...”. Nici Fratele Mihai n-a impus nimănui ceea ce l-a învăţat pe el Medicul medicilor - Dumnezeu. A spus că, de vrei să trăieşti împăcat cu Dumnezeu fă asta şi asta..., dacă vrei să te vindeci fă tratamentul acesta, dacă nu, tu suporţi consecinţele, mai ales cele faţă de Dumnezeu care sunt mai tragice. Noi toţi suntem fraţi, iar în cer avem un singur Tată. Respectând principiile fundamentale ale Sfintei Scripturi, ale Bisericii şi cele umane, omul poate trăi bine, frumos şi în adevăr. Mai spunea: “Omul trebuie să înveţe să fie om adevărat şi creştin adevărat, adică ceea ce Dumnezeu a vrut şi vrea din totdeauna. Acest lucru este cel mai important în viaţa unui om, este principiul fundamental în decursul vieţii sale.” Mihai Eminescu constata în secolul XIX: „inteligenţe se găsesc foarte adesea, dar caractere foarte arar”. Reiese următoarea concluzie: în educaţie trebuie inclusă şi formarea caracterului. Diagnoza lui Eminescu este pe deplin valabilă şi pentru societatea actuală. Depăşirea crizei morale nu este posibilă fără
cultivarea trăsăturilor pozitive de caracter la copii şi la tineri, însă fără a-i neglija pe cei maturi. În această direcţie se cer a fi unite eforturile perseverente ale tuturor factorilor educaţionali: familia, grădiniţa, şcoala, instituţiile
culturale, Biserica, armata şi instituţiile de sport şi turism. Fratele Mihai Neamţu a vorbit puţin, dar sănătos, vorba lui era dulce ca mierea, era o plăcere să-l asculţi. El îţi spunea cuvinte de încurajare şi nu de descurajare, de zidire şi nu de dărâmare, de formare şi nu de destrămare, de vindecare şi nu de îmbolnăvire, de mângâiere şi nu de ură, de pace şi nu de răzbunare, de a fi om şi creştin, nu de ateu şi fără Dumnezeu. Cine se poate uita cu înţelepciune înapoi, acela poate privi cu încredere şi înainte. Cine ţine seamă de poruncile înaintaşilor săi, acela va avea şi urmaşi care vor ţine seamă de îndemnurile sale. Luându-se după un vechi proverb, a
spus: „omul înţelept previne bolile, nu le tratează”, şi dacă le tratează mai întâi le tratează cu Dumnezeu şi după aceea cu ceaiuri şi medicamente. Bolnavilor le dădea prima dată să se roage pentru a crede în Dumnezeu. Celebra lui maximă a fost următoarea: „Dă-i organismului tot ce-i trebuie şi tot ce cere, căci ştie el de ce cere, dar dă-i cu măsură, că tot ce-i da-i cu măsură îi face bine şi tot ce-i da-i cu nemăsură îi face rău”. Fratele Mihai nu a fost sănătos trupeşte, dar a fost sănătos sufleteşte, cu o credinţă de neclintit în Dumnezeu, în Maica Sfântă, în Sfintele Taine, dar mai ales în Sfânta Euharistie şi asta le-a cerut bolnavilor care au venit la el. „Se vindecă cei ce au credinţă în Dumnezeu, chiar dacă nu se vindecă trupeşte, principal este să se vindece sufleteşte, adică să fie împăcat cu Dumnezeu”. Spunea cândva Sfântul Francisc de Sales: „Vrei ca într-un sfert de oră să pierd acea puţină blândeţe pe care am dobândit-o în douăzeci de ani, cu preţul atâtor osteneli? Dacă greşesc vreau mai degrabă să greşesc din prea multă bunătate decât din prea multă asprime”. Nici cu un bolnav nu s-a comportat aspru sau dur, doar acelora care erau foarte încăpăţânaţi le spunea doar ce trebuie să le spună un om al lui Dumnezeu, nu cu asprime, ci cu bunătate. Acest om, călugăr şi creştin minunat, Mihai Neamţu, a fost pentru mulţi un prieten de zile mari. Un aşa prieten aş dori să aibă toată lumea, nu s-ar urî sau plictisi cu el niciodată. Pe mulţi i-a ajutat atât în boală, cât şi în sănătate, în carieră şi în căutarea ei, în multe şi multe probleme sufleteşti şi trupeşti. Despre prietenie spunea: „Sunt oameni care se atrag şi sunt oameni care se resping. Cu unii poţi munci, te poţi ruga, te poţi distra, poţi face afaceri, poţi trăi cu ei, te simţi bine în preajma lor, poţi întemeia o familie, dar sunt şi din acei oameni lângă care nu poţi să stai, nici trăi cu ei, nici munci cu ei, nici să te distrezi, nici să te rogi, nici să întemeiezi o familie, nici să faci afaceri cu ei, ş.a.m.d. Alegeţi prietenii cu discernământ căci, dacă nu-i alegi bine, o să te doară cumplit. Un prieten bun te ajută în orice moment al vieţii te-ai afla, el nu îţi întoarce spatele”. Fratele Mihai Neamţu a fost un prieten adevărat pentru mulţi oameni, cei care l-au ascultat nu s-au dezamăgit niciodată. Tot el a mai spus că Prietenul prietenilor a fost, este şi va rămâne Isus Euharisticul, care nu a întors spatele nimănui şi nu o va face niciodată. Dumnezeu trebuie să ocupe primul loc în viaţa omului şi după aceea vin celelalte, care sunt mijloace spre a ajunge la El. A mai spus că omul este persoană şi de aceea trebuie să fie tratat ca scop şi nu ca mijloc de acţiune. Fiecare act de decizie a omului este personal, iar binele este ceva concret, deci viaţa morală nu se poate mecaniza. Educaţia omului în virtuţi nu se poate compara sau confunda cu dresajul. I-am spus într-o zi când eram la masă amândoi ceea ce spun unele persoane despre el, că e bun pedagog, psiholog, psihiatru şi un bun îndrumător spiritual. Fratele Mihai mi-a răspuns cam aşa: „Unul dintre pericolele de a fi pedagog, psihiatru, psiholog, îndrumător  spiritual, reformator este următorul: schimbarea omului după propriile închipuiri, imaginaţii şi modele. Trebuie să ţinem minte totdeauna că Dumnezeu l-a creat pe fiecare dintre noi unic şi irepetabil, iar sufletul omului l-a înconjurat cu mister şi frumuseţe. Scopul meu a fost să-l ajut pe om să înţeleagă cine l-a creat, de ce l-a creat şi cu ce scop l-a creat şi după aceea să stea întotdeauna în preajma lui Dumnezeu şi să nu se despartă de El niciodată, de Biserica Lui pe care El a întemeiat-o, de Maica Sfântă, de Sfintele Taine, în orice moment al vieţii s-ar afla”. Ce aş mai putea să scriu despre Fratele Mihai Neamţu? A fost cândva un băiat de caracter care a devenit om şi creştin de onoare. Cei care l-au ascultat şi au pus în aplicare sfaturile şi îndemnurile lui au avut numai de câştigat, mai ales cei care au avut credinţă în Dumnezeu. Dintre medicii care au fost la Fratele Mihai
Neamţu amintesc doar câţiva: Dr. Virgil Popa, Dr. Pavel Chirilă, Dr. Jupâneaţ Cornel, Dr. Ovidiu Prada, Dr. Cristian Rusu. Doctorul Pavel Chirilă a fost la Fratele Mihai Neamţu cu fiica sa, pe care a vindecat-o de doua ori. Tot el a fost şi cu 70 de întrebări la Fratele Mihai şi a scris cuvânt cu cuvânt tot ce i-a spus Fratele Mihai Neamţu. Tare m-aş bucura ca dumnealui să publice cele 70 de întrebări cu cele 70 de răspunsuri pe care le-a primit de la Neamţu Mihai din Prilog.Să ştiţi că multe genii a avut omenirea în decursul istoriei care au fost o binecuvântare pentru omenire. Unul dintre ei a fost şi Fratele Mihai Neamţu, călugăr greco-catolic în Ordinul Sfântului Vasile cel Mare. În grădina casei lui este o Biserică a cărui ctitor este, pentru că el a profeţit asta cu ani în urmă, că pe grădina lui se va construi o Biserică. Pot să spun că aici la Prilog s-a început o istorie încă din 1924 care va dăinui peste veacuri, pentru că la mijloc a fost şi este Dumnezeu, care a dirijat totul cu Binecuvântarea Sa. Evocarea lui este o datorie, dar şi un îndemn a Sfintei Scripturi: „Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri care v-au grăit vouă Cuvântul lui Dumnezeu, priviţi cu luare aminte cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le credinţa” - spune apostolul neamurilor, Sfântul Pavel.

Cele 24 de cuvinte care nu trebuiesc rostite
Motto:

O, nopţi adânci de har bogat
Cu voi am plâns şi m-am rugat,
Din taina voastră-am adunat
Tot ce-am trăit mai minunat
O, trup slăbit, cu tine-am dus
Frumoasa luptă a lui Isus,
Prin tine al lui cuvânt am spus
Mărit fii tu Isuse al meu
De tot ce ţi-am plătit mai greu

Cuvintele scrise mai jos sunt cele 24 de scaune de care vorbeşte Sfântul Ioan în Apocalipsă, Masa din mijlocul scaunelor este lumea‚ care va fi judecată după cele 24 de cuvinte.Se recomandă înlocuirea lor cu alte cuvinte sau expresii:
1. Sudalma
2. Blestemul
3. Dracul
4. Răul
5. De ce ai făcut?
6. Nu a trebuit să faci!
7. Nu ai făcut bine
8. Nu ştiu
9. Nu pot
10. Nu reuşesc
11. Baiul
12. Greul
13. Necazul
14. Nu merg
15. Nu fac
16. Nu vreau
17. Nu văd
18. Nu aud
19. Nu găsesc
20. Nu înţeleg
21. Am uitat
22. Am pierdut
23. Am spart
24. Am stricat
Ca să se şteargă efectul negativ al pronunţării acestor cuvinte, să se rostească următoarea rugăciune: ,,O, Fecioară Maria, concepută fără de prihană strămoşească roagă-Te pentru noi, care alergăm la Tine, şi pentru cei ce nu aleargă. Amin’’.

Rugăciuni

“Căci din cuvintele tale te vei îndrepta şi din cuvintele tale te vei osândi” Matei 12,37

Rozariul unchiului Mihai

Faţă de Rozariul obişnuit cu cele 15 mistere, pentru spaţiul dintre mărgelele cele mici se mai adaugă următoarele rugăciuni (se pot spune şi după prima parte a rugăciunii Născătoare de Dumnezeu „Bucură-te Marie” în
loc de „Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi acum şi în ora morţii noastre”):
1-2. Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeuşi a noastră, Împărăteasa Cerului şi Universului, noi de la crucea lui Isus, precum Isus aspus, fiii Tăi suntem şi cu umilinţă Te rugăm:
-Apără-ne de ispite şi de spiritele care nu sunt bune, iar acele spirite şi ispite care nu sunt bune şi se află în noi până în prezent, să fie scoase afară, să nu mai intre iarăşi.
-Apără-ne de duşmani şi de primejdii, de dureri, de neplăceri, de păcate, de sminteli şi de greşeli, fapte necuviincioase, de lucruri fără de folos, iar acele păcate, sminteli şi greşeli, fapte necuviincioase, lucruri fără de
folos, făcute până în prezent cu fapta, cu cuvântul, cu privirea, cu promisiunea, cu gândul, cu dorinţa, cu slăbiciunea, cu ştiinţă sau neştiinţă, cu voia sau fără voia noastră, să fie iertate şi uitate, să nu se poată vorbi nici scrie, nici citi, nici cu gândul de a se aminti de nimeni, niciodată, niciunde şi nicicând, şi aşa, cu ajutorul harului Tău, învredniceşte-ne de o transformare uşoară şi plăcută, şi de acum înainte să facem numai sfântă voia Ta, binele nostru pământesc şi ceresc şi cel al aproapelui nostru la fel iubindu-Te, cinstindu-Te şi mărindu-Te în vecii vecilor. Amin.
2-3. Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeu şi a noastră, Împărăteasa cerului şi a universului, noi de la crucea lui Isus, precum Isus a spus, fiii Tăi suntem şi cu umilinţă Te rugăm:
-Scoate toate sufletele din Purgatoriu, fii lângă cei ce mor astăzi, şi de acum într-o lună până la ora aceasta şi în clipa aceasta, să nu se osândească nici unul dintre ei, îndreaptă-i pe toţi la cer.
3-4. Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeu şi a noastră, Împărăteasa cerului şi a universului, noi de la crucea lui Isus, precum Isus a spus, fiii Tăi suntem şi cu umilinţă Te rugăm:
-Iartă-mă pe mine păcătosul şi pe cei din lumea aceasta, fii lângă cei ce se nasc astăzi şi de acum într-o lună până la ora aceasta şi în clipa aceasta, fă să fie prunci buni, cum ai fost Tu, Sf. Iosif, Sf. Ioan Botezătorul, sfinţii Tăi părinţi Ioachim şi Ana precum şi părinţii lor şi părinţii părinţilor lor.
4-5. Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeuşi a noastră, Împărăteasa cerului şi a universului, noi de la crucea lui Isus, precum Isus aspus, fiii Tăi suntem şi cu umilinţă Te rugăm:
-Ajută pe misionari să încreştineze pe toţi păgânii, rătăciţii necredincioşi, să ajungă la credinţa cea adevărată.
-Asigură-le mântuirea sufletelor, dă-le sănătate deplină şi cele de trebuinţă pentru existenţa vieţii veşnice. Amin.
5-6. Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeuşi a noastră, Împărăteasa cerului şi a universului, noi de la crucea lui Isus, precum Isus aspus, fiii Tăi suntem şi cu umilinţă Te rugăm:
-Vindecă-mă pe mine bolnavul sufleteşte şi trupeşte, pe toţi cei bolnavi sufleteşte şi trupeşte.
-Asigură-ne mântuirea sufletelor, dă-ne sănătate deplină şi cele de trebuinţă pentru existenţa vieţii veşnice. Amin.
6-7. Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeu şi a noastră, Împărăteasa cerului şi a universului, noi de la crucea lui Isus, precum Isus a spus, fiii Tăi suntem şi cu umilinţă Te rugăm:
-Scoate pe toţi din închisori sau încurcături.
-Asigură-le mântuirea sufletelor, dă-le sănătate deplină şi cele de trebuinţă pentru existenţa vieţii veşnice. Amin.
7-8. Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeu şi a noastră, Împărăteasa cerului şi a universului, noi de la crucea lui Isus, precum Isus a spus, fiii Tăi suntem şi cu umilinţă Te rugăm:
-Fă toţi credincioşii buni, conducerea ţării şi a lumii.
-Asigură-le mântuirea sufletelor, dă-le sănătate deplină şi cele de trebuinţă pentru existenţa vieţii veşnice. Amin.
8-9. Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeu şi a noastră, Împărăteasa cerului şi a universului, noi de la crucea lui Isus, precum Isus a spus, fiii Tăi suntem şi cu umilinţă Te rugăm:
-Fă toţi creştinii buni, conducerea bisericilor şi a mănăstirilor, fraţii şi surorile, părinţii şi neamurile şi toate cunoştinţele noastre.
-Asigură-le mântuirea sufletelor, dă-le sănătate deplină şi cele de trebuinţă pentru existenţa vieţii veşnice. Amin.
9-10. Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeu şi a noastră, Împărăteasa cerului şi a universului, noi de la crucea lui Isus, precum Isus a spus, fiii Tăi suntem şi cu umilinţă Te rugăm:
-Fă bine celor care ne-au făcut nouă bine şi acelora la care suntem datori şi ne-au cerut să le facem bine.
-Asigură-le mântuirea sufletelor, dă-le sănătate deplină şi cele de trebuinţă pentru existenţa vieţii veşnice. Amin
10. Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeu şi a noastră, Împărăteasa cerului şi a universului, noi de la crucea lui Isus, precum Isus aspus, fiii Tăi suntem şi cu umilinţă Te rugăm:
-Ai grijă de cei orfani, de cei străini, de cei călători, de cei îngrijoraţi.
-Asigură-le mântuirea sufletelor, dă-le sănătate deplină şi cele de trebuinţă pentru existenţa vieţii veşnice. Amin
După cele trei Născători de la început se pot zice rugăciunile 1-2, 2-3, 3-4, iar după fiecare decadă, după Mărire Tatălui (+)…, se zic rugăciunile:
1. O, Isuse al meu, iartă-ne păcatele, fereştene de focul iadului şi condu la Cer toate sufletele, mai ales pe acelea care au mai mare nevoie de îndurarea Ta, cele care sunt mai părăsite Regina Sfântului Rozariu roagă-Te pentru noi. Roagă-te pentru noi, Regina Sfântului Rozariu, ca să ne facem vrednici de făgăduinţele lui Cristos. Preasfântă Fecioară Marie, apără ţara noastră românească şi religia noastră catolică.
2. O, Maria zămislită fără de păcat, roagă-Te pentru noi care alergăm la Tine şi pentru toţi aceia care nu aleargă.
Dumnezeul meu, cred în Tine, mă închin Ţie, nădăjduiesc, Îţi mulţumesc şi Te iubesc şi-Ţi cer iertare pentru toţi aceia care nu cred, nu Ţi se-nchină, nu nădăjduiesc, nu-Ţi mulţumesc şi nu Te iubesc.
Preasfântă Treime Te ador, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, Te iubesc, Te aştept şi Te doresc să vii în cel mai Sfânt Sacrament, care eşti chiar Tu.

Aceste rugăciuni se pot recita şi la începutul părţii introductive, după cele 3 Născători.

Înaintea primei Născători se zice Mărire lui Dumnezeu Tatăl, care ne-a creat. Şi acum şi pururi şi în vecii vecilor Amin. Înaintea celei de-a doua: Mărire şi lui Dumnezeu Fiul, care ne-a răscumpărat. Şi acum şi pururi şi în vecii vecilor Amin. Iar înaintea celei de-a treia Născătoare se zice: Mărire lui Dumnezeu Spiritul Sfânt care ne sfinţeşte. Şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin. După a treia Născătoare se zice: Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit. Şi acum şi pururea şi în veci vecilor. Amin. (înaintea rugăciunii îngerului de la Fatima). Pe cruce se zice Crezul, pe mărgelele mari şi rotunde Tatăl nostru…, iar pe cele mici şi ovale Născătoare… La medalion se zice intenţia pentru care se face acel Rozariu.

Prima rugăciune a Unchiului Mihai

Tatăl nostru… Născătoare… Mărire…
Doamne, Dumnezeul nostru, Dispunătorul tuturor, care ne-ai făcut pe noi toţi şi pe toate şi de la care aparţinem noi toţi şi toate, SfântăTreime: Tatăl, Fiul şi Sfântul Spirit, Dumnezeunemărginit de mare şi bun, mărit, iubit şi cinstit să fii de toţi şi de toate, oriunde şi oricând.
Pentru rugăciunile Preasfintei Fecioare Maria, a Sfântului Iosif, ale Sfântului Apostol Tadeu şi a celorlalţi sfinţi, apostoli, părinţi, martiri, profeţi, cuvioşi şi drepţi şi a tuturor sfinţilor îngeri, cu umilinţă te rugăm: Dă-ne linişte sufletească, credinţă, nădejdeşi iubire, asigură-ne mântuirea sufletului, dăne sănătate deplină, pace şi linişte, voinţă şi tărie, pace şi linişte ţării noastre şi lumii întregi, şi toate acele daruri, de care avem noi lipsă, atât noi cât şi alţii pentru care ne rugăm. Iar pentru vredniciile Sfinţilor Arhangheli Mihail, Gabriel, Zadkiel, Rafael, Peliel, Maltkiel şi Uriel şi ale tuturor sfinţilor îngeri, cu umilinţă te rugăm: Apără-ne de ispite şi de spiritele care nu
sunt bune, iar acele ispite şi spirite care nu sunt bune şi se află în noi până în prezent, să fie scoase afară, să nu mai intre iarăşi; apărăne de duşmani şi de primejdii, de durere, de supărare, de neplăceri, de păcate, de sminteli şide greşeli, de fapte necuviincioase şi de lucrurifără de folos, iar acele păcate, sminteli şi greşeli, fapte necuviincioase şi lucruri fără de folos făcute până în prezent cu fapta, cu cuvântul, cu privirea, cu promisiunea, cu slăbiciunea, cugândul, cu dorinţa, cu voie şi fără voie, cu ştiinţă şi neştiinţă, să fie iertate şi uitate, să nu sepoată vorbi, nici scrie, nici citi, nici cu gândul a se aminti de nimeni, niciodată, niciunde şinicicând şi aşa cu ajutorul darului Tău, învredniceşte-ne de o transformare uşoară şi plăcută şi de acum înainte să facem numai Sfântă Voia Ta, binele nostru pământesc şi ceresc şi cel deal aproapelui nostru la fel, iubindu-Te, cinstindu-Te şi mărindu-Te în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru… Născătoare… Mărire…

A doua rugăciune a Unchiului Mihai

Isuse, Marie, Iosif, Vă iubim şi cu umilinţă Vă rugăm:
Învredniciţi-ne pe noi, să Vă iubim cu toţii mult mai mult, mântuiţi-ne sufletul de orice neplăceri, daţi-ne nouă credinţă, nădejde şi iubire, sănătate deplină, pace şi linişte, voinţă şi tărie, iar pentru vredniciile sfinţilor care astăzi serbează ziua lor, a îngerilor noştri păzitori şi a tuturor sfinţilor îngeri, de la Bunul Dumnezeu Tatăl, Darul Sfântului Spirit de a face prezentul bine, de a completa trecutul cu bine şi de a pregăti viitorul bun pentru veşnicie şi aşa să Vă putem iubi, adora şi mări în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru… Născătoare… Mărire…

Litania Sfântului Arhanghel Mihail

Doamne îndură-te spre noi!
Cristoase îndură-te spre noi!
Doamne îndură-te spre noi!
Isuse Cristoase îndură-te spre noi!

Isuse Cristoase îndeplineşte-ne ruga!
Părinte Ceresc, Dumnezeule, îndură-te spre noi!
Fiule Răscumpărătorul lumii, îndură-te spre noi!
Spirit Sfânt, Dumnezeule, îndură-te spre noi!
Sfântă Treime, un singur Dumnezeu, îndură-te spre noi!

Sfinte Mihail, plin de înţelepciunea lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi!
Sfinte Mihail, adorator al cuvântului Divin, roagă-te pentru noi!
Sfinte Mihail, încoronat de onoare şi glorie, roagă-te pentru noi!
Sfinte Mihail, foarte puternic, principe al armatelor, roagă-te pentru noi!
Sfinte Mihail, conducător al Paradisului, roagă-te pentru noi!
Sfinte Mihail, conducător şi consolator al poporului lui Israel, roagă-te pentru noi!
Sfinte Mihail, splendoarea şi fortăreaţa Bisericii militante, roagă-te pentru noi!
Sfinte Mihail, onoarea şi desfătarea Bisericii triumfătoare, roagă-te pentru noi!
Sfinte Mihail, lumina îngerilor, apărarea creştinilor, roagă-te pentru noi!
Sfinte Mihail, forţa celor care luptă sub steagul Crucii, roagă-te pentru noi!
Sfinte Mihail, lumina şi încrederea sufletelor la sfârşitul vieţii, roagă-te pentru noi!
Sfinte Mihail, sprijin foarte sigur, ajutorul nostru în toate nefericirile noastre, roagă-te pentru noi!
Sfinte Mihail, crainicul sentinţei eterne, roagă-te pentru noi!
Sfinte Mihail, consolatorul sufletelor în flăcările iadului, roagă-te pentru noi!
Sfinte Mihail, pe care Dumnezeu Te-a însărcinat să primeşti sufletele după moarte, roagă-te pentru noi!
Sfinte Mihail, Principele nostru, roagă-te pentru noi!
Sfinte Mihail, Avocatul nostru, roagă-te pentru noi!

Mielul lui Dumnezeu care ridici păcatele lumii, iartă-ne Doamne!
Mielul lui Dumnezeu care ridici păcatele lumii, ascultă-ne Doamne!
Mielul lui Dumnezeu care ridici păcatele lumii, îndură-te de noi!

Doamne Isuse sfinţeşte-ne pe noi printr-o cuvântare mereu nouă şi acordă-ne prin intermediul Sfântului Arhanghel Mihail, care ne învaţă să strângem în cer şi să schimbăm bunurile temporale cu cele ale eternităţii, Tu care vieţuieşti şi domneşti în vecii vecilor. Amin.

O, Mare Principe al Cerurilor, păzitor foarte credincios al Bisericii, Sfinte Arhanghele Mihail cu toate că sunt nedemn de a apărea în faţa Ta, încrezător în speciala Ta bunătate,mişcat de străjnicia admirabilei Tale rugăciunişi de mulţimea binefacerilor Tale vin la Tine alături de îngerul meu păzitor şi în prezenţa tuturor îngerilor de pe cer pe care îi am camartori ai devoţiunii mele către Tine, Te aleg astăzi protectorul şi avocatul meu particular şi îmi propun cu tărie să Te onorez întotdeauna şi să fac să fi onorat cu toată suflarea. Binevoieşte o, Protectorule, Arhanghele să mă admiţi în numărul servitorilor Tăi devotaţi, fiialături de mine toată viaţa, ca să nu ofensez ochii foarte curaţi ai lui Dumnezeu nici în fapte, nici în gânduri. Apără-mă tot timpul vieţiimele împotriva tuturor tentaţiilor diavolului în mod special pentru credinţă şi curăţie şi înora morţii obţine-mi pacea sufletească sufletului meu şi du-mă în patria eternă. Amin.

Rugăciune către Sfinţii Arhangheli

Pentru a primi ajutorul Arhanghelilor trebuie să rostim zilnic un:

Tatăl nostru… Născătoare… Mărire…Către Arhanghelul, care răspunde de ziua respectivă:
1. Sf. Arhanghel Mihail – luni -,,Mihail’’ înseamnă cine este ca Dumnezeu. S-a luptat cu cei care n-au vrut să asculte de Dumnezeu.
2. Sf. Arhanghel Gabriel – marţi – Răspunde de anunţuri. El a vestit Sf. Fecioarei Maria naşterea lui Isus.
3. Sf. Arhanghel Rafael – miercuri – A însoţit pe Tobia în ţară străină şi răspunde de toţi cei care călătoresc şi de călătorii.
4. Sf. Arhanghel Zadkiel – joi – El a oprit jertfa lui Adam şi i-a dat în schimb un berbec. Avram a pus acelui loc numele ,,Domnul va purta de grijă”.
5. Sf. Arhanghel Peliel – vineri – El s-a luptat cu Iacob şi l-a botezat (pe) Izrael.
6. Sf. Arhanghel Maltkiel – sâmbătă – El a scos poporul Izrael din Egipt, l-a trecut prin Marea Roşie, împărţind-o în două.
7. Sf. Arhanghel Uriel – duminică – El a ridicat piatra de pe mormântul lui Isus. Avestit femeilor Învierea Domnului.

Observaţii:
1. ,,Cele 24 de cuvinte care nu trebuiesc rostite ” sunt transmise prin Unchiul Mihai, Rozariul şi cele două rugăciuni redate sunt ale Unchiului Mihai, iar rugăciunile către Sfinţii Arhangheli sunt recomandate tot de el.
2. Cele două rugăciuni ale Unchiului Mihai sunt aprobate de Biserică.
3. La a doua şi a treia rugăciune din Rozariul Unchiului Mihai nu este Amin.

Liste de ceaiuri

Tratamentul cu ceaiuri să fie însoţit zilnic de 40 de minute de rugăciune.
Indicaţii de utilizare a tratamentului cu plante şi a procedeelor populare
Indicaţii de utilizare a tratamentului:
-Ceaiurile se pot folosi din momentul în care avem cel puţin 70% din compoziţie.
-Nici un ceai nu se fierbe mai mult de două minute.
-Se pot folosi şi plante în stare proaspătă, verzi (în această stare ele au un efect mai puternic).
-Este preferabil să se folosească listele complete, deoarece efectul este maxim.
-Se pot folosi plantele de la Plafar sau instituţii autorizate în recoltarea, uscarea şi vânzarea plantelor. Nu este indicat a se folosi plante de la culegători neautorizaţi sau neavizaţi. Este preferabil a nu se folosi o plantă, decât a folosi una necunoscută.
-În cazul pomilor şi arbuştilor, în loc de frunze, fructe sau flori, pe timp de iarnă se pot folosi crenguţe sau coaja mărunţită.
-În general femeile fac tratament de 20 de zile pe lună, începând cu ziua a zecea a ciclului menstrual. Din prima zi a menstruaţiei până în ziua a zecea se fac 10 zile pauză. În cele 20 de zile se fac toate procedurile indicate.(I Menstruaţie) * 1 zi *2zi *3zi --- pauză ---*10 zi --- 20zile ceai ---(II Menstruaţie) * 1 zi *2zi *3zi --- pauză etc.
Bărbaţii fac tratamentul de 40 de zile, pe anotimpuri:
-primăvara 1 martie - 10 aprilie
-vara 1 iunie - 10 iulie
-toamna 1 septembrie - 10 octombrie
-iarna 1 decembrie - 10 ianuarie
-În general, dacă după 20 sau 40 de zile de tratament nu se observă modificări considerabile în simptomatologie sau starea generală, pacientul trebuie să vină la control.
-Ceaiul se bea călduţ sau la temperatura camerei (nu se ţine la frigider), în decurs de 24 de ore, în loc de apă sau alte băuturi (bere, sucuri, vin, etc.)
-Modificarea dozelor de medicamente sau întreruperea administrării medicaţiei se face de către medicul curant sau/şi la recomandarea celui care a indicat ceaiurile. Plantele se culeg de pe câmp numai între orele 10 şi 16. Nu se culeg plantele pe rouă dimineaţa, ci după ora 10, nici după ora 16 pentru că se depun tot felul de gâze (unele flori se închid). Specificăm că listele de bază rămân cele de la 1 până la 19. Celelalte liste speciale se dau numai în anumite cazuri. Mod de preparare a ceaiurilor de băut
-se ia câte o lingură din fiecare fel de plantă şi se face un amestec ce se pune în 2 l de apă clocotită şi se fierbe 2 minute.
Varianta I
-se bea în fiecare oră de la 3 la 7 linguri timp de 16-18 ore după care urmează o pauză de 6-8 ore.
Varianta II
-se bea de 3 ori pe zi la mesele principale (înainte şi după fiecare masă) între 100-300 ml. Ceaiul se prepară zilnic câte 2 litri şi se consumă tot. Nu se lasă de pe o zi pe alta. O lingură de plantă uscată şi măcinată de la Plafar echivalează cu cantitatea de plantă crudă măcinată, care încape în mână închizând palma. Cele 6 siropuri cu care se îndulcesc ceaiurile
Zmeură
Mure
Vişine
Afine
Lămâie
Brad
-se cumpără sau se prepară din fiecare câte un litru şi se amestecă toate împreună şi se îndulceşte după gust ceaiul.
-se poate şi cu apă minerală La ce se folosesc aceste siropuri:
-aceste siropuri înmulţesc sângele şi îl întăresc.
-ceaiul se poate îndulci şi cu miere de albină polifloră sau de salcâm, dar numai în cazuri speciale.
-îl poate folosi oricine, dar mai mult cei anemici cu sânge slab şi puţin.

Lista 1
Compoziţie:1. Coada şoricelului - flori, plantă 2. Măr pădureţ - frunze, fructe 3. Muşeţel - flori 4. Nuc - frunze 5. Păducel - frunze, fructe 6. Pătrunjel - frunze 7. Stejar - frunze 8. Trifoi - flori
Preparare: - se pun din fiecare plantă câte 3 linguri (o mână) în pungi de hârtie (nu din nylon) până se epuizează toate plantele din compoziţie. Lista poate avea efect dacă există cel puţin 70% din plante, dar este de dorit să fie lista completă. Conţinutul câte unei pungi se pune într-un săculeţ din pânză albă, subţire şi deasă şi se fierbe 1-2 minute în 2,5 l apă clocotită. După 30 min. de infuzie se pot face procedurile. Aceleaşi plante din săculeţ se pot refolosi vara 2-3 zile la rând, iar iarna până la 5-6 zile la rând, dar în fiecare zi se completează ceaiul cu apa, până la semn şi se dă un clocot. Practic, plantele se schimbă când ceaiul se alterează. Administrare: - irigaţii vaginale cu irigatorul sau cu pompă specială pentru femei, o dată sau de două ori pe zi cu câte 1,5 l ceai călduţ, după indicaţii.
Acţiune: - trofică, antiseptică, antifungică locală, favorizând circulaţia sangvină la nivelul mucoasei, reducerea edemului, pruritului local, durerii şi a disconfortului dat de afecţiuni vaginale multiple. Efect cicatrizant al leziunilor colului uterin şi ale mucoaselor vaginale.
Indicaţii: - vaginism, vaginite, candidoze vaginale, infecţii parazitare, virale, microbiene, răni ale colului uterin şi vaginului. Observaţii: -irigaţiile se fac zilnic, timp de 20 de zile, începând din ziua a zecea a ciclului menstrual. Dacă apar dureri se scoate nucul şi stejarul.

Lista 2
Compoziţie:1. Alun - frunze 2. Brusture - rădăcină, plantă 3. Cicoare - flori, plantă 4. Cireş 5. Coada calului - plantă 6. Coada şoricelului - flori, plantă 7. Corn - frunze 8. Dud 9. Ferigă 10. Măr pădureţ - frunze, fructe 11. Mesteacăn 12. Muşeţel 13. Măceş 14. Nuc - frunze 15. Pătrunjel 16. Păr 17. Păducel - frunze, fructe 18. Porumbar - frunze, fructe 19. Rug de mure 20. Stejar - frunze 21. Tătăneasă (iarba lui Tatin - plantă) 22. Trifoi - flori 23. Troscoţel - plantă 24. Urzică vie - frunze 25. Vişin
Preparare: - se pun în pungi de hârtie câte 3 linguri (o mână) din fiecare fel de plantă. Rezultă astfel un ceai gata combinat care se pune într-un săculeţ de pânză deasă şi alba care se leagă la gură. Săculeţul se pune în 20 litri apă clocotită şi se fierbe încă 1-2 minute. Se lasă apoi plantele în ceai 2-3 zile vara sau 5 zile la rând iarna, încălzindu-se doar pentru baie fără a se fierbe. Dacă apa a scăzut mult se poate completa, iar apoi se dă un clocot.
Administrare: externă 1-2 băi pe zi, până la glezne, coate sau până la locul indicat, timp de 20 min. Apa să nu fie prea fierbinte!
Acţiune: - prin absorbţia substanţelor active la nivelul extremităţilor sau, al trunchiului, are efect local, favorizând circulaţia (sanguina, arterială şi venoasă) şi efect general asupra întregului organism (tub digestiv, sistem imunitar, sistem nervos). Indicaţii: La indicaţia curantului. Observaţii: - dacă ceaiul se alterează mai repede de 3 zile se va păstra rece afară (iarna) sau se va da un clocot în fierbere seara după ce se va completa apa până la semn. În timpul iernii când nu sunt plante se poate folosi în loc, pleava de fân de livadă (ceea ce rămâne scuturat în iesle la vaci sau în jurul căpiţei de fân sau în păduri.)

Lista 3
Compoziţie:1. Ceai diuretic 2. Ceai hepatic 3. Ceai laxativ 4. Albăstrele - flori 5. Arnică - flori 6. Cicoare - plantă, flori - 7. Cireş - frunze, codiţe - 8. Cruşin - coajă 9. Dud - frunze 10. Fasole - teci 11. Flori de soc 12. Gălbenele - flori 13. Grâu - plantă, boabe 14. Iarbă mare - răd. pla. 15. Mătase de porumb 16. Mesteacăn - frunze 17. Muşeţel - flori 18. Nalba - plantă 19. Ovăz - plantă, boabe 20. Păpădie - pla. răd. 21. Păr pădureţ - frunze 22. Pătlagină - frunze 23. Pătrunjel - frunze 24. Pir - rădăcină 25. Salcâm - flori 26. Salcie - coajă 27. Sănişoară - rădăcină, plantă 28. Scai vânăt - plantă 29. Traista ciobanului - plantă 30. Troscoţel - plantă , rădăcină 31. Urzică moartă - plantă, flori 32. Vâsc de măr - fruct 33. Vişin - codiţe, fruct 34. Volbură - plantă
Preparare: -în pungi de hârtie se pune câte o lingură de fiecare plantă. Rezultă ceaiul combinat pentru o zi sau mai multe. În 2l apă clocotită (apă naturală, de fântână arteziană sau de izvor) se pune combinaţia deplante de mai sus. Se dă în clocot încă 1-2minute. Se lasă la infuzie cel puţin 30 de minute şi se poate strecura, sau se lasă plantele în ceai.Ceaiul se poate îndulci cu zaharină, miere de albină sau zahăr cubic. Interzis zahăr tos. Variantele I-II sunt pentru pacienţii grav bolnavi.
Administrare: - internă - cantitatea respectivă de ceai se bea în loc de apă în 24 de ore.
Varianta I: - se bea din oră în oră câte 3-7 linguri, timp de 17-18 ore, după care urmează o pauză de 6-8 ore.
Varianta II: - se bea de 3 ori pe zi la mesele principale, 100-300 grame.
Acţiune: - prin aportul de substanţe active, minerale şi vitamine pe care îl are, ceaiul suplineşte nevoile organismului, având totodată efect depurativ, regenerant şi purgativ, eliminând toxinele din organism şi reglând tranzitul digestiv şi intestinal.
Indicaţii: - ceai de bază în peste 90% din afecţiuni care au ca efect blocarea şi încetinirea tranzitului intestinal, absorbitei intestinale, eliminarea toxinelor şi constipaţiei.

Lista 3-0
Compoziţie:1. Cruşin - coajă 2. Dud - frunză 3. Mesteacăn - frunze 4. Păpădie - plantă 5. Pătlagină - plantă 6. Pătrunjel - frunză -
Lista 3-1
Compoziţie:7. Ceai hepatic 8. Cicoare - plantă, flori 9. Coada şoricelului - plantă 10. Mătase de porumb 11. Urzică moartă - plantă, flori 12. Cruşin - coajă 13. Dud - frunze 14. Lumânărică - plantă 15. Mesteacăn - frunze 16. Turiţă mare - plantă 17. Rostopască - plantă 18. Scai vânăt - plantă 19. Mentă - plantă 20. Nalbă - plantă 21. Păpădie - plantă 22. Pătlagină - plantă 23. Pătrunjel - frunze 24. Sunătoare - flori, plantă 25. Muşeţel - flori 26. Fasole - teci -
Lista 3-2
Compoziţie:1. Ceai diuretic 2. Coada şoricelului - plantă 3. Coada calului - plantă 4. Osul iepurelui - rădăcină 5. Porumbar - fruct, frunze 6. Mesteacăn - frunze 7. Pătrunjel - frunze 8. Troscoţel - plantă 9. Albăstrele - flori 10. Salcie - coajă 11. Vişin - cozi, frunze 12. Mătase de porumb 13. Cireş 14. Rug de mure
Lista 3-3
Compoziţie:1. Ceai antiastmatic 2. Ceai antibron.itic 3. Ceai pectoral 4. Ceai aromat 5. Cimbrişor de câmp - plantă 6. Zmeur - frunze - (zmeură) 7. Ovăz - plantă, boabe 8. Alun - frunze 9. Soc - flori 10. Tei - flori 11. Păr pădureţ - frunze -
Preparare: - în pungi de hârtie se pune câte o linguriţă din fiecare fel de plantă, formându-se astfel ceaiurile pe listele respective (3-0; 3-1; 3-2; 3-3). Se scrie pe pungă numărul listei. În doi litri apă clocotită (apă de
arteziană sau izvor) se pune combinaţia respectivă şi se dă în clocot 1-2 minute. Se lasă acoperit pentru infuzie încă 30 minute apoi se poate strecura sau se lasă plantele în ceai. Administrare: - intern - cantitatea respectivă (2l) se bea în loc de apă în 24 h.
Varianta I - se bea din oră în oră câte 3-7 linguri timp de 16-18 ore, după care urmează o pauză de 6-8 ore.
Varianta II - se bea de 3 ori pe zi la mesele principale câte 100-300 ml.
Observaţii: - se poate îndulci cu siropuri naturale din afine, mure, zmeură, vişine, lămâie, brad.
Acţiune: -prin aportul de substanţe active, minerale şi vitamine, ceaiul suplineşte nevoile organismului având efecte multiple, benefice în special asupra tubului digestiv, ficatului, pancreasului, splinei, rinichilor şi asupra aparatului cardiovascular, concurând la dezintoxicarea organismului (depurativ), reglementând circulaţia la nivel capilar stimulând funcţia hepatică şi pancreatică în principal.
Indicaţii: - în afecţiuni hepatice şi pancreatice alternative cu Lista 12 şi în funcţie de scaun după aviz.

Lista 4
Compoziţie:1. Ceai aromat 2. Ceai gastric 3. Ceai antibronşitic 4. Ceai antiastmatic 5. Ceai antihemoroidal 6. Ceai pectoral 7. Afin - frunze 8. Alun - frunze 9. Anghinare - flori 10. Busuioc - plantă 11. Carpen - frunze 12. Chimen - seminţe - 13. Cimbrişor de câmp - plantă14. Coada calului - plantă 15. Coada racului - plantă 16. Coada şoricelului - plantă, flori 17. Frag - frunze 18. Ghinţura - plantă 19. Gutui - frunze 20. Lumânărică - flori 21. Măceşe - fructe 22. Mentă - plantă 23. Nuc - frunze 24. Osul iepurelui - rădăcină 25. Păducel - flori, fruct, frunze 26. Pedicuţă - plantă 27. Pelin - plantă 28. Porumbar - fructe, frunze 29. Rostopască - plantă 30. Rug de mure - plantă 31. Scai vânăt - plantă 32. Stejar - frunze 33. Sunătoare - flori, plantă 34. Ştevie - plantă 35. Talpa gâştei - plantă 36. Tătăneasă (iarba lui Tatin) - plantă 37. Tei - flori 38. Turiţă mare - plantă 39. Ţintaură - plantă 40.
Urzică vie - frunze 41. Zmeură - frunze
Preparare: -se pune câte o linguriţă din fiecare plantă în pungi de hârtie. Rezultă ceaiul gata combinat pentru una sau mai mult zile. În 2.5 litri apă clocotită (apă naturală, de fântână sau de izvor) se pune combinaţia de plante de mai sus, câte o linguriţă din fiecare fel de plantă. Se dă în clocot încă 1-2 minute. Se lasă la infuzie cel puţin 30 de minute şi se poate strecura, sau se lasă plantele în ceai.
Se poate îndulci, la indicaţi, cu siropuri naturale din zmeură, vişine, mure, brad, lămâie, afine în amestec, după gust.
Variantele I-II sunt pentru pacienţii grav bolnavi.
Administrare: - internă - cantitatea respectivă de ceai se bea în loc de apă în 24 de ore.
Varianta I: - se bea din oră în oră câte 3-7 linguriţe timp de 16- 18 ore, după care urmează o pauză de 6-8 ore.
Varianta II - se bea de 3 ori pe zi la mesele principale câte 100-300 ml.
Acţiune: - prin aportul de substanţe active, minerale şi vitamine pe care îl are, ceaiul suplineşte nevoile organismului. Reglează peristaltica intestinală, încetinind-o în caz de peristaltism accelerat şi absorbţie încetinită. Combate fenomenele de fermentaţie şi putrefacţie de la nivelul intestinului gros. Favorizează absorbţia lichidelor intestinale, a sărurilor mi-&

 

Cu aprobarea parintelui Ieromonah Ieronim Romocea OSBM, Protoegumen

copertă faţă


copertă spate

Obs.:
Conform nepronunţării cuvintelor interzise, şi textele preluate le curăţăm, . . .
Deoarece nu are voie nimeni să modifice, sau să trunchieze textele(ceaiurile, rugăciunile, învăţăturile, etc.) ale lui UNCHIUL MIHAI sau transmise prin EL şi să le publice în numele LUI UNCHIUL MIHAI altfel decât le-a lăsat EL, tindem să corectăm publicaţiile citate în acest site, sau să vă atragem atenţia asupra greşelilor. Astfel vă atragem atenţia că pe lângă multele lucruri folositoare şi corect scrise din cartea alăturată, din rozariul LUI UNCHIUL MIHAI redată în cartea alăturată s-a omis o jumătate de propoziţie, adică: "să se nască fără de păcatul strămoşesc", astfel vă recomandăm, ca rozariul complet să-l luaţi din pagina noastră(site-ul nostru) de la capitolul "rugăciuni / Rugăciunile unchiului MIHAI".