Pentru cei care ţin prima Sâmbătă

 Promisiunile Fecioarei Maria

Pentru cei care se împărtăşesc nouă sâmbete la rând în fiecare prima sâmbătă din lună.

Pentru ca promisiunile Maici Domnului  să se împlinească trebuie ca în perioada celor 9 luni – şi după să nu păcătuiască şi să înlăturăm cât mai multe din greşelile noastre. Păcat este atunci când orice tânăr necăsătorit are relaţii cu o fata şi pentru fata la fel şi pentru orice pereche căsătoriţi care au relaţii mai des de 2-4 săptămâni. Păcat mai înseamnă, contrariul binecuvântării, înjurătura, cearta, zgârcenia, egoismul, ura, bârfeala etc.

Mai este păcat a nu merge la biserica o dată  cel puţin pe săptămână şi a nu te ruga cel puţin o  ora pe zi. Mai trebuie să ţinem cele 10 porunci, cele 7 taine şi cele 5 porunci  bisericeşti.

1.Acelora care vor cere cu încredere prin în inima. Preaiubitei sale mame, le vor acorda tot ceea ce vor cere încă în decursul novenei, dacă vor cere cu încredere.
2.În orice împrejurare vor simţi ajutorul şi binecuvântarea Preaiubitei sale mame.
3.Face, bună înţelegere şi iubire vor dormi în sufletele şi familiile acestora.
4.În familiile lor nu se va ivi scandal, dezamăgire şi nedreptate.

5.Soţii nu se vor despărţi, iar cei despărţiţi se vor întoarce la familia lor.
6.Mamele de copii şi mamele în aşteptarea copiilor va simţi în mod deosebit ocrotirea şi vor obţine tot ce vor pentru el şi copii lor.
7.În familiile va fi înţelegere şi dreaptă credinţă până la sfârşit.
8.Săracii vor primi locuinţă şi pâine.
9.Sufletele se vor deprinde cu bucuria rugăciunii şi cu suferinţa şi vor învăţa să iubească pe Dumnezeu, pe aproapele şi chiar pe duşman.
10.Păcătoşii nu vor recădea în păcatele lor şi prin părere de rău desăvârşită îşi vor primi nevinovăţia de la botez.
11.Păcătoşii vor reveni pe drumul bun fără vreo piedică deosebită chiar dacă altul a ţinut novena-pentru ei.
12.Cine îndeplineşte novena în nevinovăţia de la botez în continuare se va păstra la fel de curat până la moarte.
13.Sufletele sincere vor scăpa nu numai de pedeapsa veşnică ci şi de purgatoriu.
14.Sufletele leneşe îşi vor prăsi lâncezeala şi vor fi zeloase (active) în mod statornic.
15.Dacă părinţii sau unul din familie îndeplinesc novena nici unul sau altul din familie nu se va osândi.
16.Mulţi tineri vor obţine chemarea la preoţie şi călare.
17.Necredincioşii îşi vor reprimi credinţa cei rătăciţi se vor întoarce la biserică.
18.Preoţii şi călugării vor rămâne credincioşi chemărilor, iar necredincioşii şi perfizii vor primi darul revenirii peritenţiale (revenirii la credinţă).
19.Părinţii şi superiori vor primi nu numai ajutor spiritual ci şi material.
20.Sufletele se vor elibera uşor din ispitele Trupului ale lunii şi ale diavolului.
21.Cei orgolioşi se vor elibera uşor din ispitele trupului în scurt timp vor deveni smeriţi, iar cei duşmănoşi vor fi binevoitori.
22.Sufletele zeloase vor gusta dulceaţa rugăciunii şi a supunerii.
23.Muribunzii în convulsiile morţii vor trece din viaţa pământească fără frământările diavoleşti.
24.Muribunzii vor primi mare dorinţă după viaţă veşnică, supunere la voinţa mea şi în mod obişnuit mor în braţele Maicii Mele.
25.La judecată se vor bucura de ocrotirea deosebită a Preaiubitei Mele Mame.

26.În sănătate şi îmbolnăvire sânt pătrunşi de o linişte lăuntrică şi externă.
27.Cei ce tind spre desăvârşire primesc ca destinaţie virtuţile principale ale Maicii Mele, ascultare, curăţenie şi iubire.
28.Sufletele dobândesc darul de a resimţi o iubire şi o compătimire lăuntrică faţă de suferinţele Mele şi durerile Maicii Mele.
29.Sufletele care îndeplinesc novena vor străluci în toată veşnicia ca şi crinii curaţi în inima neptată a Maicii Mele.
30.În fiecare prima sâmbătă din lună va fi închisă poarta iadului şi nimeni nu se va osândi în această zi şi se deschide poarta purgatoriului iar o parte din suflete vor zbura în cer.
31.Sufletele care practică această novenă, vor străluci în jurul inimii neprihănite a Mamei Mele curaţi ca şi crinul.
32.Eu, mielul lui Dumnezeu cu tatăl meu şi cu Spiritul Sfânt ne vom bucura totdeauna pentru sufletele care prin inima neprihănită a Mamei Mele vor străluci ca şi crinul şi prin sfânta mea inimă vor ajunge la slavă.
33.Oamenii sufletişti (spirituali) credincioşi şi virtuoşi, în viaţa uşor vor înainta în această practică.