Pentru cei care ţin prima Vineri

Promisiunile ai lui ISUS pentru cei care fac novena de prima vineri

 Biserica, cercetând viaţa şi scrierile lui Sfânta Margareta-Maria a la Coque, a adunat 12 promisiuni în care se arată îndurările, pe care le face Inima lui ISUS în folosul acelora care iubesc, cinstesc şi servesc Inimii Sale Dumnezeieşti cu credinţă. Iată-le:

1.Promit ( spune Domnul) că le voi da toate harurile necesare Stării lor.
2.Voi da şi voi păstra pacea în familiile lor.
3.Îi voi mângâia în toate necazurile lor.
4.Le voi fi scăpare sigură în viaţă, dar mai ales în timpul morţii.
5.Voi revărsa binecuvântările Mele îmbelşugate asupra tuturor întreprinderilor lor.
6.Păcătoşii vor găsi în Inimă izvorul şi oceanul infinit al Milei.
7.Sufletele lâncede se vor aprinde de Iubire.
8. Sufletele zeloase vor ajunge în scurt timp la desăvârşire.
9. Voi binecuvânta casele în care va fi expusă şi cinstită Icoana Inimii Mele.
10.Voi da preoţilor harul să mişte şi inimile cele mai împietrite.
11.Numele celor care vor răspândi această devoţiune vor fi scrise în Inima Mea.
12.Tuturor acelora, care în 9 luni consecutive, se vor cumineca în fiecare prima vineri din fiecare lună, le promit darul pocăinţei din urmă; ei nu vor muri în duşmănie cu mine, ci vor primi Sfintele Taine, iar Inima Mea le va fi scăpare sigură în clipa din urmă.