Ale Maicii Sfinte-Fatima

Al treilea mesaj de la Fatima

 

            – În ziua de 13 octombrie 1917, în timpul primului război mondial, Preacurata Fecioara Maria a transmis foarte îndurerată, apărând la trei copii, păstori de oi din localitatea Fatima, din Portugalia un mesaj, pentru a fi comunicat ulterior lumii întregi, cei trei copii erau: Lucia dos Santos, de 10 ani, Francis de 9 ani şi Iacinta de 7 ani, verişorii Luciei.
           – Fiind comunicat Papei Piu al XII-lea, acesta l-a citit zguduit, l-a sigilat, cu îndrumarea de a sta la dispoziţia urmaşului său
           – Papa Ioan al XIII, citind mesajul, a considerat că e mai bine să rămână în continuare secretul Vaticanului, cauza nefiind încă actuală şi pentru nu produce panică (spaimă) în popor
           – Urmaşul său însă, Papa Paul al VI-lea, a considerat deja, că problema e foarte actuală, pentru a o comunica marilor conducători şi lumii, trimiţându-le copii ale mesajului Ceresc
           – În cele din urmă succesorului său Papa Ioan-Paul al II-lea a descoperit secretul lumii întregi, deoarece el se referă la a doua jumătate a secolului al XX-lea, deci e actual pentru zilele noastre

 I. – Care sunt păcatele omenirii?

            – negativul este la putere şi dirijează soarta omenirii, fiindcă lumea continuă să păcătuiască, iar Dumnezeu permite această putere a negativului, pentru a pedepsi omenirea din cauza păcatelor ei. Avertismentul Preacuratei Fecioare Maria nu e luat în considerare, oamenii se duşmănesc, se înarmează, n-au credinţa în Dumnezeu, înjură, sânt lacomi, se urăsc între ei, se răzvrătesc în contra poruncilor lui Dumnezeu, duc o viaţă imorală, nu cer îndurarea lui Dumnezeu, duc o viaţă imorală, nu cer îndurarea lui Dumnezeu pentru păcatele lor, şi încalcă toate poruncile

 II. – Care va fi pedeapsa?

           – Va fi mai rea decât potopul , care a nimicit, în afară de cei aleşi şi credincioşi lui Dumnezeu, toată omenirea din timpul acel; va fi un război nuclear necruţător, boli contagioase (molipsitoare, epidemii), foc Ceresc, inundaţii, uragane, grindină, cutremure de pământ, frig excesiv, catastrofe cosmice. Cutremurul va dura timp de 48 de ore (2 zile) şi va fi întunecime, ce va dura 72 de ore (3 zile şi 3 nopţi). În urma acestor pedepse groaznice va fi distrusă (nimicită) a treia parte din populaţia globului pământesc!!!

 III. – Care va fi semnele imediate dinaintea pedepsei?

         –  Va fi asasinat un bărbat cu grad înalt, care va fi baza izbucnirii revoluţiei.
         – Apariţia P.C. Fecioare Maria (vezi apariţiile din Medjugorje, din Iugoslavia, din Herţegovina de lângă Mostar, unde a apărut recent la nişte tineri studenţi) şi mesajul ei pentru lumea întreagă. Dacă n-o vom asculta pe P.C. Fecioară, Maica lui Dumnezeu-Fiul, care singură ne mai poate ajuta, având mare putere asupra Fiului Ei Divin, Ea ne va părăsi…
         – Cu câteva zile înainte de începerea marii pedepse, va apare pe Cer o Cruce înflăcărată (în jurul orei 12), care va putea fi văzută numai timp de o oră…