Nu le luaţi

          FENOMENELE SOCIETATII NOASTRE SI GLOBALE VAZUTE

IN LUMINA PROFETIILOR

 

 

Pentru reamintire:

 

               ÎN VEDEREA ULTIMELOR TIMPURI PUTEM OBSERVA ŞAPTE FELURI DE SEMNE:

1.      Semnele naturii.

2.      Semnele societăţii-ca şi în timpul lui Noe.

3.      Semnele tehnologiilor.

4.      Semnele adunărilor-învăţăturile NEW AGE,care vrea să se înfiltreze chiar şi în adunările noastre religioase.

5.      Semnele Israelului.

6.      Semnele politicii globale.-Pregatirile în vederea instaurării conducerii globale.

7.      Semnele profeţiilor.-Ce s-au împlinit şi cele ce ar urma să se împliniească.

 

Secvenţe din mărturia lui DR.CHARLES SANDERS referitoare la ultimele vremuri:

 

                Prefaţă:

Fratele nostru cu ani in urmă a lucrat ca inginer de cercetare specializat în domeniul ’’computer-microchip-urilor”.A fost conducătorul unei echipe de cercetare. Această echipă a avut ordin de la ministerul sănătăţii să găsească o versiune de microchip care să fie implantabil în organismul uman şi să se poată ajuta cu ea oamenii cu handicap. Suma alocată pentru acest scop a fost de 1,5milioane de dolari.

Munca  noastră nu a fost zadarnică, microchipurile au fost perfecţionate şi astăzi deja se folosesc în mai multe forme şi diverse scopuri.

În decursul experienţelor am gasit maimulte variante de microcipuri. Am observat ca unele pot influenţa sistemul nervos chiar şi comportamentul oamenilor. Astea  însă au fost doar nişte trepte ale experimentelor. Cum am avansat cu lucrarea cipul a devetnit din ce în ce mai sofisticat şi mai complicat. La un moment dat amobservat că în formă normală plană, cipul nu munceşte in organism. Am început deci să cautăm o formă şi mai mică, cam cît un bob de orez. Astăzi aceste tipuri de cipuri sunt raspîndite la insemnarea animalelor fiind uşor injectabile sub piele. În Los Angeles de exemplu există o echipă care susţine că reuşeşte să ţină sub control un bilion de animali, cîini, pisici, etc şi să spună exact unde se află acestea. Doresc să vă spun că asemenea intervenţii deja medicii veterinari fac şi la Budapesta.

Vă vorbesc despre astea pentru că aceste lucruri sunt reale şi avansăm cu timpul înspre sistemul numit: MICROCHIP POSITIV IDENTIFICATION(identificarea persoanelor cu microcipuri).

În decursul testărilor şi experienţelor am folosit aproape un milion şi cinci sute de dolari. Una dintre problemele importante a fost, locul optim ,din organismul uman  în care putem implanta acest microcip.

În acest dispozitiv se află circa 250000 de componente, printre care, o baterie reîncărcabilă pe bază de litiu. Cealaltă problemă foarte importantă a fost, cum se va putea încărca această baterie?Am ştiut că nu vom putea să  îi  schimbăm bateriile în fie care an ca şi in cazul ceasurilor deci am incorporat direct în microbaterie un circuit de reîncărcare, capabil să reîncarce bateria prin fluctuaţiile de temperatură. Am cheltuit mulţi bani să aflăm,care ar fi punctul optim din organismul uman unde apare asemenea fluctuaţii de temperatură?Raportul primit conţinea următoarele:

 

1.      La marginea părului de la frunte.

2.      La zona superioară a palmei drepte.

 

M-a deranjat însă deosebit de mult o problemă şi anume litiul folosit în baterie. Întrucât am ştiut că aceasta poartă pericole care pot produce probleme, motiv pentru care am vrut să folosesc alt material, însă superiorii mei nu mi au aprobat.

Mai târziu, când Dumnezeul m-a chemat şi am început să studiez mai accentuat pe Sfânta Scriptură, mi-am dat seama de ce am simţit acea nelinişte, dar despre astea un pic mai târziu.

Aş dori acum, să deschideţi Biblia la Apocalipsa 13:16 unde vă arăt ce s-a scris :

 

                  Aşa şi face cu toţii, cu cei mici şi cu cei mari, cu cei bogaţi şi cu cei săraci, cu cei liberi şi cu cei slugi,

                  să se pună semn pe fruntea lor sau pe mâna lor dreaptă.

 

Când am citit astea, am spus: -Doamne ce bine că eu nu am făcut asta. N-am însemnat pe nimeni. Dar Domnul mi-a spus: -Vezi ce înseamnă –timbru –timbrare (sau însemnare) în limba greacă. Am găsit cuvântul –chiragma- , scris în mod fonetic, însemnând încă: -o zgârietură, o tăietură, un semn. Iar cuvântul anterior ne duce la un alt cuvânt grecesc: -charegsz- iarăşi fonetic, care înseamnă: ceva ascuţit, dispozitiv de împuns.

Ceea ce a văzut Ioan, când Isus i-a arătat lucrurile descrise în cartea Apocalipsa, cu siguranţă a fost un ac, exact ce se foloseşte astăzi la implantarea sub piele a microcipurilor.

La conferinţele unde am participat la Luxemburg, la Londra, la San Francisco etc. în total 17-locuri, ne-am ocupat de ideea:-NEW WORLD ORDER –(noua ordine a lumii),de fiecare dată a apărut şi ideea perfecţionării noului sistem de identificare.

Fraţilor mei acesta  nu va fi un –BAR CODE- prin care astăzi se notează mărfurile, pentru ca astea nu sunt capabile să înmagazineze date suficiente. CRED că cea mai bună metodă pentru identificarea persoanelor este –computer microchip-ul sub piele.

Astăzi dimineaţa la slujbă la biserică a venit la mine un bărbat, fiind muncitor încadrat la slujbă de stat. Mi-a spus că, nu de mult a participat la o conferinţă, unde au fost înştiinţaţi că toţi cei din poziţii cheie vor primi microcipuri.

Domnul mi-a mai vorbit despre înţelesul numărului anticristic 666, scris în cartea  Apocalipsa 13:18. În cursul cercetărilor mele am înţeles că înţelesul grecesc al cuvântului (expresiei)de şasesute şaizeci şi şase ne duce la cuvântul –stigma-care explicat înseamnă:-a străpunge, a împunge –un semn pentru recunoaşterea proprietăţii.

 

Te-am pus de păzitor, să sufli în trâmbiţă. Dacă tu nu le spui, din mâna ta-ţi voi cere sângele lor, dar dacă tu le atenţionezi şi nu ascultă de tine, sângele lor va rămâne pe ei. –Ezechiel 33.

 

Fraţilor, pentru asta sunt aici, să vă spun astea, pentru că în zilele de azi lucrurile în mai multe feluri se combină între ele.

Sunt creşe în Florida unde copii deja primesc însemnările cu microcipuri. Această metodă deja este folosită în multe-multe locuri. Se dă de exemplu bolnavilor, care se pot pierde din cauza bolii, iar cu ajutorul cipului se pot găsi uşor.

Un alt lucru pe care vreau să vă arăt, care v-am mai spus anterior. Eu am luptat contra folosirii litiului la baterii dar am pierdut. În vremea aceea am vorbit cu un medic de la Boston Medical Center, l-am întrebat ce părere are despre folosirea litiului concentrat în microcipuri. Ce se întâmplă dacă se deteriorează dispozitivul implantat şi ajunge lichidul în organism? Răspunsul a fost, că va face o rană foarte dureroasă. Medicul a fost un ateist. După asta am citit în Cartea Apocalipsa 16:2următoarele:

 

                 A plecat pentru asta pimul înger şi şi-a turnat paharul pe pământ şi apăru plagă urâtă şi nocivă pe toţi

                 acei oameni care au semnul fiarei şi care se închină în faţa lui.

 

Doresc să va atrag atenţia la cuvântul -plagă- ,observaţi vă rog că s-a scris în modul singular deci va apărea una singură  şi nu mai multe, pe fiecare persoană care ia acest semn. Deci în momentul respectiv al judecăţii lui Dumnezeu ca urmare a golirii acelui pahar, micro bateriile din aceste implanturi se vor exploda şi pe toţi cei care şi-au luat semnul de proprietate al anticristului va apare paga dureroasă

 

Ştim că DUMNEZEUL ESTE TOTŞTIUTOR, TOTPUTERNIC şi în acelaşi timp PRETUTINDENI PREZENT. Dar ce poate face anticristul? El se va folosi de tehnologie ca să ţină oamenii sub control.

 

Eu vi-am adus un mesaj şi anume că: DEJA TEHNOLOGIA ESTE AICI.

 

De asupra capului nostru se află 23 de sateliţi artificiali care ştie să citească cu mare precizie un timbru poştal de pe un teren de tenis. Greşeşti dacă crezi că poţi ţine în secret că azi ai venit aici la biserică. Satelitul la fiecare 19 minute îţi poate citi numărul de înmatriculare de pe maşina ta din parcare fără nici o problemă.

 

               TEHNOLOGIA ESTE AICI !!!

 

De trei săptămâni au fost anunţate cei mai noi sateliţi artificiali ”LEO”-Low Earth Orbiting Satellites (sateliţi la joasă înălţime) din faţa cărora nimeni nu va avea şanse să se ascundă.

Mulţi sunt de părerea că: nouă nu ni se va întâmpla. Doresc să vă atrag atenţia că aceste lucruri deja se întâmplă.  Vă pot spune că, mecanismul este pusă în mişcare şi avansează cu paşi repezi spre instaurarea societăţii fără bani.

Locul cartelelor de credit şi altor cartele va prelua cartela inteligentă. În America se planifică, să primească şi adulţii şi copiii asemenea cartele. Datele pe această cartelă exact aşa se pot încărca sau şterge ca şi pe micro cipul implantabil datele fiind transportate electronic. Cum aţi văzut deci sistemul este total pregătit pentru însemnarea oamenilor.

 

MESAJUL LUI DUMNEZEU PE CARE MI A DAT:

 

                                                                        NU-l LUAŢI !!!

 

 

DACĂ CINEVA VINE LA TINE ŞI TE ÎNTREABĂ, SPUNE-I:

 

                                                                        NU-l LUA !!!

 

Repede înaintăm în această direcţie. În America fraudele comise în domeniul ajutoarelor sociale, la fiecare sfert de an este de circa 500 de milioane de dolari. O persoană competentă într-un interview de televiziune a spus că se va pune capăt fraudelor pentru că se va face identificarea ce exclude orice dubiu prin însemnarea personală (Positive Identification). Conducătorul dialogului a întrebat, prin ce metodă, răspunsul a fost:”Electronic media” sub piele.

Şeful Statelor Unite are puterea să dea un asemenea ordin şi să folosească sistemul considerat de el, cel mai bun.

Mulţi mă întreabă: -”Ce se întâmplă dacă în inima mea nu doresc însemnarea dar la presiunea împrejurimilor trebuie s-o fac?

Nu pot spune altceva decât ce spune Domnul în Cartea Apocalipsa 14:12:

 

               A apărut şi al treilea înger şi cu voce răsunătoare asemenea a spus:”Cine se închină în faţa fiarei

               şi al chipului său, poartă semnul său pe frunte sau pe mână, acela va bea din vinul supărării

               Domnului pe care a turnat preacurat în potirul supărării Sale. Se va chinui în foc sulfuros în faţa

               Îngerilor Sfinţi şi a Mielului. Fumul chinurilor lui se va ridica în vecii vecilor şi nu-şi vor găsi

               Liniştea nici noaptea, nici ziua pentru că s-au închinat în faţa fiarei şi al chipului său şi i-au

               purtat semnul.”

               Pe asta se bazează statornicia sfinţilor, cei care ţin poruncile Dumnezeului şi credinţa lui Isus.

 

Din nou vă spun, nu am altul răspuns: NU-l LUA !!! Aceasta NU este un lucru cu care se poate juca.

 

DACĂ l-AI LUAT NO POŢI REFACE !!!

 

Am şezut împreună cu şefii mari de state la Luxemburg la conferinţă, când au vorbit despre imposibilitatea  ţinerii sub control a oamenilor până nu le pot distinge unul câte unul şi să-i ţină în evidenţă. Atâtea fraude şi excrocherii se întâmplă în lume pentru că nu le pot supraveghea şi evidenţia pe ei.

Cineva poate avea actul de identitate falsificat sau găsit undeva sau chiar împrumutat de cineva dar microcipul din frunte sau din mână nu se poate pierde. Asta nu poate fi falsificat sau manipulat. Dacă cineva îţi fură mâna şi vrea să-şi cumpere mâncare cu ea ,la casă imediat se va observa că ceva nu-i în regulă.

 

 

POST-SCRIPTUM:

 

În primul rând îmi cer iertare pentru greşelile ortografice şi alte greşeli, comise mai, sus dar din cauză că am fost refuzaţi de toţi cei care ar fi fost mai valabili de cât mine, şi nici presiunea TIMPULUI, nu ne mai lasă să pierdem vreme, m-am hotărât să translatez acest text din maghiară ca să  putem lupta cot la cot cu toţi cei din bazinul Carpaţilor, dar chiar şi cu întreaga ţară contra acestui pericol enorm de mare,ce pune în pericol direct SUFLETUL UMAN.

 

 

Acest material de cunoştinţe prelucrat mai sus merită să fie meditată bine, şi văzut din mai multe unghiuri:

  1.  Gândită cu pură logică de ateist pare a fi o descoperire uriaşă a timpurilor noastre moderne, cu multe avantaje, de exemplu, pe stradă dar nicăieri nu te va mai putea să te jefuiască sau să te fure, dar dacă totuşi, atunci s-ar putea găsi rapid în stocul de date, cine s-a aflat în zona respectivă la momentul infracţiunii, ceea ce înseamnă doar câteva ore până şi chiar găsirea făptaşului cu ajutorul microcipului. În acest fel se pare că poate avea şi chiar efect de reducere a cazurilor de infracţiune desfiinţând şansele de scăpare infractorilor.

  2.  Cealaltă observaţie a mea este că: -dreptatea va fi în continuare ”decupabil㔺i manipulabilă exact ca şi cum a fost şi până acum, gândindu-mă aici la ingenioşii de hecheri în faţa cărora nu există secrete, chiar şi cei mai mari, nu au altă soluţie contra lor decât să le angajeze sau să-i lichideze. Dar să ne gândim şi la codurile de securitate făcute de marii specialişti, care expres aşa se concep, ca acel ”specialist”, ori când să poată intra, manevra şi ieşi din materialul păzit. Dar în acest caz, cum se pot numi cei care cred în efectele benefice spuse în primul punct, cu mult bun simţ: NAIVI. Din păcate oamenilor din ce în ce mai mult le este silă să se gândească profund ca până la urmă să piardă de tot această capacitate.

DIN ACEASTĂ CAUZĂ URGENTA DATORIA NOASTRĂ ESTE CA SĂ-I ATENŢIONĂM ! Vă daţi seama ce porţi ale posibilităţilor se vor deschide pentru mafii şi pentru ”alte servicii” secrete.

  3.  Vă povestesc aici, pentru ilustraţie un caz real, deosebit de grav. Părinţii unui tânăr au observat că fiul lor este un ”executant manipulat”la o ”formaţie”.Din ce în ce mai evident a fost că are implant în centrul nervos, care îi dă senzaţii plăcute sau dureroase după caz. Părinţii lui deosebit de speriaţi au căutat un medic care îi va scoate acel implant din creier. Au avut o singură posibilitate reală să-l prezinte pe băiat la operaţie şi anume să-l fure propriu zis. În aşa fel l-au salvat. Şi am ajuns la esenţa punctului 3. Dacă băiatul ar fi avut şi cipul de identificare, cum l-ar mai fi furat să-l salveze? Cu siguranţă l-au fi pierdut pe băiat.

  4.  Nu prea am curaj să-mi închipui ce mă va aştepta din partea familiei la momentul în care voi spune că băieţaşului meu de 10 ani nu las să  i-se implanteze microcipul, ceea ce oricare dintre noi, părinţi, trebuie s-o gândim bine încă de acum.

  5.  Deci ca şi concluzie, putem spune ca toţi cei care se vor închina şi îşi vor lua semnul fiarei, cu încetul îşi vor da seama, în ce mare încurcătură se află, dar deja nu prea vor mai putea face nimic, în plus vor ştie cu siguranţă că:VOR MERGE ÎN IAD. Poate are o şansă, precum scrie în Biblie: dacă o mână te scandalizează, mai bine ţi-o tai, ca să intri fără o mână în rai, decât cu două mâini să nu intri în rai"(la fel scrie şi despre picioare şi despre ochi.).

    După cum văd (redactorul acestui post-scriptum) avem încă două şanse de scăpare: 1. Ca să putem obţine ca, ţara noastră să respingă în totalitate acest sistem de însemnarea oamenilor, sau, 2. şi pe lângă să ne rugăm la Bunul Dumnezeu să-ne salveze pe toţi, chiar toată omenirea, dacă se poate, de tot ce nu-i bun, …

 

ÎNŢELEGEŢI DEJA CE PERICOL POARTĂ TĂCEREA NOASTRĂ? PERICOL PENTRU OMENIRE ŞI PERICOL PENTRU FAMILIILE NOASTRE !

DUMNEZEU POATE SALVA PE CEI ALEŞI ŞI PE CINE VREA DÂNSUL, DAR PENTRU ASTA TREBUIE SĂ NE RUGĂM MULT LA BUNUL DUMNEZEU ŞI LA MAICA SFÂNTĂ, SĂ MIJLOCEASCĂ PENTRU NOI CĂCI MAJORITATEA OAMENILOR NU PREA MAI ARE CREDIT ÎN FAŢA BUNULUI DUMNEZEU, DAR ORIŞICINE ARE ŞANSĂ PÎNĂ NU IA SEMNUL FIAREI !!!