Alap imák


MENNYEI KIRÁLY,I
 
MENNYEI KIRÁLY, VIGASZTALÓ, IGAZSÁG Lelke, aki mindenütt jelen vagy és mindent betöltesz, jóság tárháza és életet adó, - jöjj és telepedj belénk [tölts be minket] és tisztíts meg minket minden tisztátalanságtól [szennytől], váltsd meg, Te jóság, a mi lelkünket. Ámen.


MENNYEI KIRÁLY,I'
 
MENNYEI KIRÁLY, VIGASZTALÓ, IGAZSÁG Lelke, aki mindenütt jelen vagy és mindent betöltesz, jóság tárháza és életet adó, - jöjj el közénk és tisztíts meg minket minden tisztátalanságtól, Te jóság, váltsd meg a mi lelkünket. Ámen.SZENT ISTEN,

SZENT ISTEN, SZENT ERŐS ISTEN, SZENT HALHATATLAN ISTEN-irgalmazz nekünk. – háromszor.
 

SZENTHÁROMSÁG EGY ISTEN,

SZENTHÁROMSÁG EGY ISTEN, irgalmazz nekünk, Uram töröld el bűneinket, Urunk bocsásd meg törvényszegéseinket, Szent Isten, vizsgáld meg és gyógyítsd meg tehetetlenségünket, a Te Szent Nevedért, Uram irgalmazz, Uram irgalmazz, Uram irgalmazz,Miatyánk I.:

Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, miképpen a menyben azonképpen itt a földön is! Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, védj meg minket a kísértéstől és szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország [a mennyek országa], a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.

 

Miatyánk II.:

Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben; szenteltessék meg a Te neved; jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, miképpen a menyben, itt a földön is! Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, (mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké). Ámen.

 


Üdvözlégy Mária I.:

Üdvözlégy Istenszülő Szűz Mária, malaszttal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között és áldott a Te méhednek gyümölcse mert szülted nekünk Krisztust, az Üdvözítőt, a mi lelkünk szabadítóját.*
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért most és [halálunk] [(megváltásunk)]-átváltozásunk óráján. Ámen.Üdvözlégy Mária II.:

Üdvözlégy Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van Te veled, áldott vagy Te az asszonyok között és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus.*
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja! Imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és [halálunk] [(megváltásunk)]-átváltozásunk óráján. Ámen.Hiszekegy I.:

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak Teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, Aki az Atyától született az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény: az Atyával egylényegű és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből.
Megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától, és emberré lett. Poncius Pilátus alatt, értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az Írások szerint, felment a menybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és Éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik. Akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a próféták szavával. Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban, vallom az egykersztséget, a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Ámen.


Hiszekegy II.:

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében és Jézus Krisztusban, ö egy Fiában, a mi Urunkban, Ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, kinzaték Poncius Pilátus alatt, megfaszítették, meghala és eltemették; szálla alá a poklokra, harmadnapon halottaiból föltámada, fölméne a mennybe, ott ül a Mindenható Atya Isten jobbja felöl, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek a Szentlélekben, egy katólikus, keresztény Anyaszentegyházat, szentek egyességét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.
 

Dicsőség I.:
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben vala, most és mindenkor és mindörökké. Ámen.

Dicsőség I’.:
Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Dicsőség az Atyának,I''
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, miképpen kezdetben vala, most és mindenkor és mindörökké. –Ámen

Dicsőség II.:
Dicsőség az Atyának aki minket teremtett.

Dicsőség III.:
Dicsőség a Fiúnak aki minket megváltott.

Dicsőség IV.:
Dicsőség a szentléleknek aki minket megszentelt.