A La Salette-i ima

A La Salette-i Kereszthez tartozó  ima

 

JÉZUS DRÁGALÁTOS VÉRE,
MELYET A KERESZTEN KIONTOTTÁL ÉRTÜNK,
ÁLDD MEG EZT A HÁZAT ÉS
VEDD OLTALMAD ALÁ.

 

A La Salette-i Kereszt magyarázata

            Ez a kép a LA Saletti Keresztet ábrázolja a Franci Alpokban, ahol a Szűzanya 1846-ban két szegény pásztorgyermeknek jelent meg. Ők a Szűzanyát egy kövön látták ülni, sírva. Nyakában egy láncot viselt, melynek végén egy kereszt volt. A gyermekek a kereszten úgy látták az ÚRJÉZUST, mintha élt volna. A keresztfa bal és jobb oldalán egy kalapács és egy harapófogó volt látható, melyet a szenvedéstörténet eszközeit szimbolizálták.

            A Szűzanya a világ hitetlensége és bűnei miatt sír, és felhívta az emberiséget javulásra, imára és bűnbánatra, hogy ezáltal elkerülhessék ISTEN bűntető-ítéletét.

            Ez a kereszt a megpróbáltatások idején megoltalmaz bennünket, míg az ÚR Angyalai körülvesznek, és mindenkivel szemben megvédenek. A három napos sötétség idején (70-72 órán keresztül) világítani fog, melyet még a kétkedők is látni fognak!

            Ezen kép előtt lehetőleg naponta imádkozzuk el a képen látható  imát, JÉZUS öt Szent Sebének és drága Szent Vérének tiszteletére.

            Ezt a képet megáldották.