Jó tettek / helyes élet

A helyes élet:

Helyes alapelvek, jó gondolatok, beszédek, tettek: A JÓISTENNEK az első helyre TÉTELE, a keresztény SZERETET gyakorlása, AZ IGAZSÁG keresése és elővitele, az IGAZHIT keresése és a hozzá való visszatérés és a keresztény ERKÖLCS betartása, az ÜDVÖZÜLÉS elérése, az ÉLET kultúrájának a választása és a hozzá való visszatérés, az igaz „kereszténységnek” a megélése..

 Jótettek:

„A SZERETETNEK” a leginkább ajánlott(kért) és a leginkább megtalálható formája, a „BIBLIÁBAN” is és a „SZENT”-eknél is és A SZÜZANYA és JÉZUS által is kért és A SZENTLÉLEK és Szent Péter által is ajánlott alamizsnálkodás: „Amit egynek is tettetek a legkisebbek közül, azt nekem tettétek.” Mondja JÉZUS KRISZTUS.