Imák a SZENTSÉG imádáshoz

Litánia a legméltóságosabb Oltáriszentségről
Uram, irgalmazz nekünk!           Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!   Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!           Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus hallgass minket!           Krisztus hallgass minket!
Krisztus hallgass meg minket!   Krisztus hallgass meg minket!
Mennybéli Atyaisten      Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten          Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen         Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten          Irgalmazz nekünk!
Élő Kenyér, ki az égből szállott alá        Irgalmazz nekünk!
Elrejtett Isten és Üdvözítő          Irgalmazz nekünk!
Választottak gabonája   Irgalmazz nekünk!
Szüzeket nevelő bor      Irgalmazz nekünk!
Csodás kenyér, királyok gyönyörűsége   Irgalmazz nekünk!
Szüntelen tartó áldozat  Irgalmazz nekünk!
Tiszta felajánlás            Irgalmazz nekünk!
Legtisztább asztal         Irgalmazz nekünk!
Angyalok eledele           Irgalmazz nekünk!
Elrejtett manna  Irgalmazz nekünk!
Isten csodáinak emlékezete       Irgalmazz nekünk!
Természetfölötti kenyér  Irgalmazz nekünk!
Testté lett Ige    Irgalmazz nekünk!
Velünk lakó Szent Ostya           Irgalmazz nekünk!
Áldásnak Kelyhe           Irgalmazz nekünk!
A hitnek Titka    Irgalmazz nekünk!
Magasztos, tisztelendő Szentség          Irgalmazz nekünk!
Legszentebb áldozat     Irgalmazz nekünk!
Engesztelő áldozat élőkért és holtakért  Irgalmazz nekünk!
Mennyei gyógyszer, mely oltalmaz a bűn ellen   Irgalmazz nekünk!
Minden csodák csodája Irgalmazz nekünk!
Az Úr szenvedésének szentséges emlékezete    Irgalmazz nekünk!
Minden bőséget meghaladó ajándék       Irgalmazz nekünk!
Az Isten szeretetének legnagyobb emléke          Irgalmazz nekünk!
Az isteni bőkezűség túláradása  Irgalmazz nekünk!
Szentséges és felséges titok     Irgalmazz nekünk!
Halhatatlanság orvossága          Irgalmazz nekünk!
Félelmetes és éltető szentség   Irgalmazz nekünk!
Az Ige mindenhatóságával testté vált kenyér       Irgalmazz nekünk!
Vérontás nélkül való áldozat       Irgalmazz nekünk!
Étel és vendég  Irgalmazz nekünk!
Vigasztaló vendégség, melyben az angyalok szolgálnak  Irgalmazz nekünk!
Kegyesség szentsége   Irgalmazz nekünk!
A szeretet köteléke       Irgalmazz nekünk!
Bemutató és bemutatott ajándék            Irgalmazz nekünk!
Tulajdon kútfeje minden lelki édességnek           Irgalmazz nekünk!
Tiszta lelkek tápláléka   Irgalmazz nekünk!
Az Úrban meghalók úti eledele   Irgalmazz nekünk!
A jövendő dicsőség záloga         Irgalmazz nekünk!
Isten, irgalmazz nekünk!            Uram, kegyelmezz nekünk!
Isten, irgalmazz nekünk!            Uram, hallgass meg minket!
Szent Tested és Véred méltatlan vételétől          Ments meg Uram minket!
A test kívánságaitól       Ments meg Uram minket!
A szemek kívánságaitól Ments meg Uram minket!
Az élet kevélységeitől    Ments meg Uram minket!
Minden bűnalkalomtól    Ments meg Uram minket!
Vágyakozásod által, mellyel a Húsvétot tanítványaiddal eltölteni kívántad  Ments meg Uram minket!
Nagy alázatosságod által, mellyel a tanítványok lábát megmostad           Ments meg Uram minket!
Nagy szereteted által, mellyel ez isteni szentséget szerezted      Ments meg Uram minket!
Kiontott Véred által, melyet nekünk az oltáron hagytál     Ments meg Uram minket!
Szentséges tested öt sebe által, melyeket értünk fölvettél           Ments meg Uram minket!
Mi bűnösök       Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy e csodálatos Szentség iránti hitet,
tiszteletet és áhítatot bennünk megtartani méltóztassál   Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy a bűnök töredelmes bevallásával minket
az Oltáriszentség gyakori vételére vezetni méltóztassál   Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy minket a hitetlenségtől,
tévtanítástól és a szív vakságától megőrizni méltóztassál Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy minket az örök élet vendégségébe vezérelni méltóztassál   Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy halálunk óráján ezzel a mennyei úti eledellel
bátorítani és erősíteni méltóztassál        Kérünk téged hallgass meg minket!
Jézus, Istennek fia        Kérünk téged hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit Kegyelmezz nekünk, Uram!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit Hallgass meg minket, Uram!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit Irgalmazz nekünk, Uram!
Krisztus hallgass minket!           Krisztus hallgass minket!
Krisztus hallgass meg minket!   Krisztus hallgass meg minket!
Uram, irgalmazz nekünk!           Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!   Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!           Uram, irgalmazz nekünk!
1 Miatyánk
1 Üdvözlégy
Mennyei kenyeret adtál nekünk! Amely minden gyönyörűséggel teljes!
Uram, hallgasd meg könyörgésünket!     És a mi kiáltásunk jusson eléd!
Könyörögjünk!
Isten, te a csodálatos Oltáriszentségben kínszenvedésed emlékét hagytad:
engedd, kérjük, testednek és vérednek titkait úgy tisztelnünk,
hogy megváltásodnak gyümölcsét szüntelenül érezzük.
Ki élsz és uralkodol, Isten, mindörökkön örökké.
Ámen.