Padre Pio imái

Pio atya rózsafüzére
 A Domokos-rózsafüzéren imádkozhatjuk

I.
BEVEZETŐ IMÁDSÁGOK

1. A mennyei lelkekkel egyesülve kérem, hogy minden ember nevében és a tisztitótűzben szenvedő lelkek nevében felajánlott imádságom annyiszor váljék az emberek és a tisztitótüzben szenvedő lelkek üdvére, ahányszor csak Isten irgalmassága érvényesülhet rajtuk, még akkor is, ha felajánlási szándékom kifejezését elmulasztanám.
2. Szent Mihály arkanygyal, védelmezz minket harcainkban! A sátán gonosz incselkedései ellen légy oltalmunk! Parancsoljon neki az Isten, esedezve kérünk, és Te, égi seregek fejedelme, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére törnek a világon, Isten erejével taszitsd a kárhozatra!
3. Urunk, Jézus, áraszd ránk Szentlelked hét ajándékát és 12 gyümölcsét, hogy a gonosz lelkek minden támadása ellen megmeneküljünk.

       (A hét ajándék: bölcsesség, értelem, jó tanács, lelki erősség, tudomány, jámborság, istenfélelem. Gyümölcsei: szeretet, öröm, békesség, türelem, jóság, béketürés, jámborság, szelidség, hűség, szerénység, önmegtartóztatás, tisztaság.)


        II.
A KERESZTRE:
Hiszekegy

A első nagy szemre:
Dicsőség. Miatyánk.

A 3 kis szemre:
3 Üdvözlégy, a Jézus szó után:
-Aki hitünket növelje
-Aki reményünket erösitse
-Aki szeretetünket tökéletesitse. 
MINDEN TIZEDBEN
        A nagy szemre: Dicsőség. Miatyánk.
        A kis szemekre: Miatyánk, Üdvözlégy, a szokásos titkokkal.

       Az Üdvözégyek második felét az egész rózsafüzér allat mindig igy imádkozzuk:

„Asszonyunk, Szüz Mária, Istennek Szent Anya, nekünk is Édesanyánk, imádkozzál érettünk most és halálunk óráján! Amen”.

       Dicsőség. (Utána a következö fohász:) „Ó, Mária, szeplő nélkül fogantattot Szent Szüz, könyörögj érettünk, akik hozzád menekszünk!”

        (Tehát az öt tizedben: 50 Miatyánk, 50 Üdvözlégy, 50 Dicsöség és 50 fohász. A tejes rózsafüzérben: a fentiek mind 150-szer.)

 Minden tized után:

  1. Szeressük, dicsérjük, áldjuk, imádjuk, dicsőitsük a Legszentebb Szentháromságot és Jézus eucharisztikus Szivét, a könnyező Szent Szüz Szeplötelen és fájdalmas Szive által most és mindörökké!
  2. Joságos Pio atya, könyörögj érettünk és imádkozz velünk, s áldj meg minket és az egész világot!
  3. Ó, Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra! 

III.    

         BEFEJEZŐ IMÁDSÁG
          
(Az 5. tized után)

       Mindenható Atyánk, magunkat és az egész  világot örökre Jézus Legszentebb Szivének és Mária Legszentebb Szivének szenteljük. Urunk Jézus Krisztus, az Atyának Fia, küldd el a Szentlelkedet a földre. Ő uralkodjon a világ minden emberének a szivében, hogy megmeneküljünk a pusztulástól, a csapásoktól es a háboruktól. A minden nép Asszonya legyen közbenjárónk. Ámen. 

 

  „A MiATYÁNK-os rózsafűzért nem szeszélyből ajánlom nektek, hanem mert kimondhatatlanul szükséges arra, hogy az eltévedt emberiség a helyes útra térjen”.

            A Kármel-hegyi Boldogasszony 1970 április 19-én 16 ígéretet közölt Domingusz Kelemennel azok számára, akik ezt a rózsafűzért valódi áhítattal, mindennap elimádkozzák: megtapasztalják a SZŰZANYA SZERETETÉT; eljutnak az igazi bűnbánatra;ők is, hozzátartozóik is igen sok kegyelmet kapnak; átváltozásuk előtt idejében jelet kapnak, hogy a szentségekben részesülhessenek; Mária mindvégig oltalmazza őket és családjuk tagjait . . .