Tisztulásért és nagy megpróbáltatásokban

Imaprogram a bűnök törlésére

 

Ajánlott napi 17 –szer(vagy aki teheti 24-szer) , elmondja 40napon át, (vagy minden nap, ha teheti valaki.)

 

Mennyei Király, Vigasztaló, igazság Lelke, aki mindenütt jelen vagy és mindent betöltesz, jóság tárháza és életet adó, - jöjj és telepedj belénk és tisztíts meg minket minden tisztátalanságtól és üdvözitsd, Te jóság, a mi lelkünket. Ámen.

Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten-irgalmazz nekünk. – háromszor.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, miképpen kezdetben vala, most és mindenkor és mindörökké. –Ámen

Szentháromság egy Isten, irgalmazz nekünk, Uram töröld el bűneinket, Urunk bocsásd meg törvényszegéseinket, Szent Isten, vizsgáld meg és gyógyítsd meg tehetetlenségünket, a Te Szent Nevedért, Uram irgalmazz, Uram irgalmazz, Uram irgalmazz,

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, miképpen kezdetben vala, most és mindenkor és mindörökké. –Ámen

Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, miképpen a menyben azonképpen itt a földön is! Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, [ne vigy minket kísértésbe, de] védj meg minket a kísértéstől és szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország [a mennyek országa], a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.

Üdvözlégy Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van Te veled, áldott vagy Te az asszonyok között és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja! Imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és [halálunk] [(megváltásunk)]-átváltozásunk óráján. Ámen.

 

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak Teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, Aki az Atyától született az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény: az Atyával egylényegű és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből. Megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától, és emberré lett. Poncius Pilátus alatt, értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az Írások szerint, felment a menybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és Éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik. Akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a próféták szavával. Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban, vallom az egykersztséget, a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Ámen.