Az örök élet feltételei

Az örök élet feltételei

                   

* A feltételek, melyeket az 1901-1920. évek  közt születettek kell, hogy teljesítsenek, hogy örökké éljenek.

                           1.Hogy legyen szentgyónása és szentáldozása a hónap első 7 napján, minden hónapban, 1 éven keresztül. A gyónást az első napon kell elvégezni, a szentáldozást pedig 7 egymást követő napon, ha nem vétkeztünk közben.

                           2.Akinek nincs lehetősége, legalább egyszer egy évben tartsa a 7 napot és ismételje meg 7 éven keresztül. A 7 évben csinálja meg 9-szer.

                           3.Minden hónappan az alvását egy alkalommal alakítsa a következő képpen:

2 órát a jobb oldalán, 2 órát a bal oldalán, 2 órát arccal felfelé, 2 órát arccal lefelé(lehet külömböző napokon csinálni).

                           4.Hogy megszabaduljon minden nyugtalanságtól és minden aggodalomtól, naponta mondja ki a prilogi MIHAI NAGYBÁCSI 2 imáját.

 

 

 * A feltételek, ugyancsak ennek a korosztálynak, hogy a földön egy könnyebb és kellemetlenségek nélküli életet éljen.

                            1.Hogy végezze minden nap a Rózsafüzért, vagy legalább egy tizedet a MIHAI NAGYBÁCSI féléből. 

                            2.Hogy szigorúan tartsa – a 10 parancsolatot

                                                            - az  5  egyházi parancsolatot

                                                            - a  7  szentséget(legalább egy legyen meg neki)

                            3. Az akinek nincs lelki nyugalma, vizsgálja meg magát figyelmesen és fedezze fel melyik parancsolatot szegte meg a 15 közül vagy melyik szentséget kell felvennie. A felfedezett bűnért, egy teljes 14 órás böjt egyszer havonta.                                   

* A feltételek, melyeket az 1920-1940. évek  közt születettek kell, hogy teljesítsenek, hogy örökké éljenek.

                          1.Hogy megszegés és csorbítás nélkül tartsa -  a 10 parancsolatot

                                                                                     -  az  5  egyházi parancsolatot

                                                                                     -  a  7  szentséget

                          2.Gyónás és szentáldozás a hónap első péntekén, szombatján és vasárnapján, legalább 9 egymásutáni hónapon át.

                          3.Azok, akik naponta fogják végezni a Rózsafüzért, a 2 imáját MIHAI NAGYBÁCSINAK és a Nagy Doxológiát, szenvedés és bonyolódások nélkül fognak élni a földön.                         

                          4.Az első hónaptól, akik végzik ezt a programot nem fognak öregedni, ha pedig betegek meg fognak gyógyulni minden betegségből ezen program elkezdésétől 9 hónap alatt.

* A feltételek, az 1940. év után születetteknek, hogy örökké éljenek.

                      1. Élni fognak mindazok, akikben van egy kis, a JÓISTENBE vetett hit és be fogják tartani – a 10 parancsolatot

                      - az  5  egyházi parancsolatot

                      -  a  7  szentséget

                      2.Ezek közül, akik teljesíteni fogják az 1940 előtt születetteknek adott feltételeket is, lelki békében és boldogságban fognak élni az életben.