Imák a Szent Arkangyalokhoz

Imák a 7 szent Arkangyalhoz-         
hogy megkapjuk az Arkangyaloknak is a segítségét, naponta ki kell mondjunk egy:

Miatyánkot,

Üdvözlégyet,

Dicsőséget

az illető napért felelős Arkangyalhoz.

  1. Szent (Mihály Arkangyal) Mihael Arkangyal – Hétfő –

„Mihael” azt jelenti(, hogy): ki nagyobb, mint ő„(EL)”, „EL” = Istennek része

Felel a harcokért, harcolt azokkal akik nem akartak szolgálni Istennek.

  1. Szent Gábriel Arkangyal – Kedd –

Felel a hírekért (hirdetésekért, értesítésekért); Ő közölte a Szent Szűznek Jézus születését.

  1. Szent Rafael Arkangyal – Szerda –

Elkísérte Tóbiást az idegen országba, felel mindazokért, akik utaznak.

  1. Szent Zadkiel Arkangyal – Csütörtök –

Ö állította meg Ábrahám áldozatát és adott neki cserébe egy kost.

Ábrahám annak a helynek adta: „Az Úr gondjait fogja viselni” nevet

  1. Szent Peliel Arkangyal – Péntek –

Ő harcolt Jákobbal és elkeresztelte „Izrael”-nek

  1. Szent Máltkiel Arkangyal – Szombat –

Ő hozta ki Izrael népét és vitte át a Vörös Tengeren, kettéválasztva azt.

  1. Szent Uriel Arkangyal – Vasárnap –
Ő emelte fel a követ Jézus sírjáról. Közölte az asszonyoknak (a nőknek) az Úr feltámadását.