MÁRIA szeplótelen szívének a skapuláréja

Mária Szentséges Szívének a Skapuláréja

-   imádkozzuk naponta SZENT MIHAIL ARKANGYAL EXORCIZMUSÁT
  
Szent Mihail Arkangyal védj bennünket a rosszaság (gonoszság) és az negativ* támadásai ellen és légy oltalmunk. Te viszont vezére az égi (mennyei) seregeknek, a
negativot* és a többi gonosz (nem jó) szellemet üldözd el, amelyek a lelkek vesztésére tévelyegnek a világban, az Isteni erő által omlaszd őket a pokolba.

Szent Mihail Arkangyal Exorcizmusa

Milliárdok- és milliókszor, én Jézusom-irgalom. Irgalom, én Jézusom, irgalom, minden egyes (mindegyik) halandó (haldokló) számára egész a világ végezetéig. Milliárdok- és milliókszor áldozzuk értékes vérét és vér-könnyeit az Égi (Mennyei) Atyának minden egyes (mindegyik) halandó(ért) (haldokló) számára a világ végezetéig és betakarjuk az értékes Vérrel és Mária Szeplőtelen (fedhetetlen) Szívével és az Ő vérkönnyeivel, azért hogy az ellenségnek ne legyen ereje (ő) fölötte.

-          Üdvözlégy Mária (háromszor)

-          Dicsőség (magasztalás) (háromszor)

Szeplőtelen Szíve Máriának könyörögj (imádkozz) érettünk most és halálunk óráján.

Fájdalmas és Szeplőtelen Szíve Máriának légy a mi megmentésünk és az egész világ megmentése. (háromszor). Ámen.