Kilenced a 7 Arkangyalhoz

I M Á D S Á G(kilenced a Szent Arkangyalokhoz)

 

            A hét Arkangyal tiszteletére- Lehet végezni 9 napon át mind a hét napra szóló imádságot vagy naponként, az arra kijelölt imádságot 9 héten keresztül

 

Imádkozzunk: Könyörögjünk az Urhoz! Uram irgalmazz nekünk! Megvallak Téged Uram teljes szivemből és az angyalokkal együtt énekelek Neked: Alleluját. Jöjjetek mindnyájan egy szívvel dicsérjük Arkangyalait az égi hatalmak vezéreit. Égi seregek fejedelmei, kérünk Titeket, mi bünösök, hogy a Ti imádságaitokkal oltalmazzatok minket, dicsőséges szárnyaitokkal takarjatok be minket, őrizetek minket, akik odaadó alázattal kiáltjuk: Ti akik a hatalmas égi seregek fölött vagytok, segítsetek bennünket szükségeinkben. Isten hatalmas fejedelmei az Isteni dicsőség szolgái, az emberek tanitói és az angyalok vezérei, kérjétek Istent, hogy adja meg nekünk, ami hasznunkra válik és könyörüljön rajtunk nagy irgalmassága szerint. Ámen.

 

Hétfő- Dicsőség az Atyának…

Szent Mihály Arkangyal (Főangyal) ahol a Te erényed világit, ott megsemmisül a negativ hatalma, mert nem tud ránézni aTe fényességedre. Te hajnalcsillag aki örökké világítsz. Ezért Téged kérünk, hogy hatalmaddal semmisitsd meg felénk irányitott tüzes nyilait, ments meg minket a gonosz kisértéstől, úgy amint győzedelmeskedtél a tisztátalan lélek fölött az első harcban, amiért méltó vagy a dicséretre Szent Mihály Arkangyal.

Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség…

 

Kedd- Dicsőség az Atyának…

Amit öröktől fogva elhatározott Isten, Neked kinyilatkoztatta Szent Szüz, Gábriel Arkangyal megjelent előtted és hódolattal mondta: Üdvözlégy Te be nem vetett szűz-föld, örvendj Te meg nem perzselt szőlővessző, üdvözlégy Te fel nem fogható mélység, Üdvözlégy Te szent híd, mely minket az égbe visz, Te magas létra, amelyet Jákob látott, Üdvözlégy Te mannával teli,Te Isteni szent edény, Üdvözlégy Te Akii feloldottad áldatlanságunkat, Üdvözlégy Te Ádám kiválasztottja, az Úr van Teveled.
               
               Az égi seregekből Gábriel Názárethbe repült és Szűz Mária elé állt, mondván Neki: Üdvözlégy kegyelemmel teljes. Aki szülője leszel annak, Aki az Atyától született még a hajnalcsillag előtt.

Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség…

 

Szerda- Dicsőség az Atyának…

Kérlek Titeket ó Szeráfok és Kerubok, őrizzetek meg engem a gonoszlélek incselkedéseitől, Ti Arkangyalok az összes angyalokkal együtt imádkozzatok értem bünösért a Megváltóhoz. Óh Rafael Arkangyal, , aki elkisérted Tóbiást, kisérj engem is élet utamon és őrizz meg a gonosztól.

Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség…

 

Csütörtök- Dicsőség az Atyának…

Hatalmasságok , uralkodók, Szeráfok, angyalok az Arkangyalokkal együtt könyörögnek: Uram irgalmazz! Mentsd meg népedet!

Szent Zadkiel Arkangyal, aki Ábrahámot megakadályoztad Izsák feláldozásától, légy mellettem az élet minden körülményeiben, szabadits meg a gonosztól és vezesd életutamat Isten akarata szerint.

Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség…

 

Péntek- Dicsőség az Atyának…

Óh, Ti Arkangyalok, akik fényeskedtek, mint részesei a világosságnak, kérlek Titeket, hogy világitsátok meg, az élet szenvedéseitől elsötétült elmémet. Óh, Peliel Arkangyal, Te aki harcoltál Jákobbal, kérlek Téged őrizz meg engem minden ellenségtől és vezérelj az Istenhez vezető uton.

Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség…

 

Szombat- Dicsőség az Atyának…

Óh, Kerubok, Szeráfok és Szent Arkangyalok, imádkozzatok érettünk Istenhez, hogy        tisztán élhessünk és elnyerjük az örök boldogságot.

Szent Málátkiel Arkangyal, aki átvezetted szárazlábbal a Vöröstengeren Izráel népét, vezess engem is életutamon és őrizz minden rossztól, hogy Istenhez juthassak a menyországba.

Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség…

 

Vasárnap- Dicsőség az Atyának…

Az asszonyok, akik Máriával voltak, mikor kimentek a követ elhengeritve találták. Egy angyal igy szólt hozzájuk: miért keresitek a holtak között azt aki feltámadott. – Siessetek vigyétek hirül avilágnak: feltámadott az Úr, aki legyőzte a halált és megváltotta az emberiséget!

            Szent Uriel Arkangyal, aki megnyitottad Jézus Krisztus sirjának ajtaját, nyitsd meg számunkra is az utat Isten felé, őrizz meg minket a tisztátalan lélektől, hogy biztosan eljussunk Istenhez; akik igy kiáltunk: Üdvözlégy Mária feltámadt Krisztusunk Szent Anyja!

Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség…

 

Irgalmazz nekünk Aki öröktől fogva vagy, a Kerubok, Szeráfok és Szent Arkangyalok közbenjárása által, ajándékozz meg irgalmasságoddal, Aki ugy szereted az embereket.

Dicsőség…

            Az összes Szent  lelkek és atyáink közbenjárására irgalmazz nekünk Urunk Jézus Krisztus, aki végtelenül jó és emberszerető vagy. Ámen.