Szent Mihály Arkangyal litánia

S Z E N T   M I H Á LY  - Arkangyal

LITANIA

 

 

Uram, irgalmazz!
Krisztus kegyelmezz!
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus – irgalmazz nekünk!
Jézus Krisztus – hallgatsd meg könyörgésünket!

Uram, mennyei Atyám- kegyelmezz nekünk!
Fiú Isten,világ Megváltója- kegyelmezz nekünk!
Szentlélek Úristen- kegyelmezz nekünk!
Szentháromság egy Isten- kegyelmezz nekünk!

Szt.Mihály – Isten bölcsességével telitett – könyörögj érettünk!
Szt.Mihály – isteni szózat áhítója – könyörögj érettünk!
Szt.Mihály – tisztelettel és dicsőséggel megkoronázott – könyörögj érettünk!
Szt.Mihály – hadseregek erős hadvezére – könyörögj érettünk!
Szt.Mihály – a Paradícsom vezére – könyörögj érettünk!
Szt.Mihály – Israel népének vezére és vigasztalója – könyörögj érettünk!
Szt.Mihály – az aktívan küzdő Egyház erőssége és gyönyörűsége – könyörögj érettünk!
Szt.Mihály – a győzedelmes Egyház tisztessége és becsülete  – könyörögj érettünk!
Szt.Mihály – angyalok világossága és keresztények védelmezője – könyörögj érettünk!
Szt.Mihály – A Szent Kereszt zászlaja alatt harcolók ereje – könyörögj érettünk!
Szt.Mihály – lelkek világossága és bizalma az élet alkonyán – könyörögj érettünk!
Szt.Mihály – bisztos támasz, segítség minden boldogtalanságunkban – könyörögj érettünk!
Szt.Mihály – az örök Igék szószólója – könyörögj érettünk!
Szt.Mihály – lelkek vigasztalója a pokol lángjaiban – könyörögj érettünk!
Szt.Mihály – kit, Isten megbízott, hogy a halál után fogadd a lelkeket – könyörögj érettünk!
Szt.Mihály – a mi Hercegünk – könyörögj érettünk!
Szt.Mihály – a mi Ügyvédünk – könyörögj érettünk!

Isten Báránya, Ki elveszed a világ büneit,
Irgalmazz5 nekünk, Uram!
Isten Báránya, Ki elveszi a világ büneit,
Hallgass meg minket Uram!
Isten Báránya, Ki elveszed a világ büneit,
Kegyelmezz5 nekünk!

Uram, szentelj meg minket mindég újabb áldásoddal és add meg nekünk Szent Mihály Arkangyal közbenjárását, Ki megtanít minket égi javakat gyűjteni és az ideig tartókat örök értéküekre felcserélni, Te, Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Ámen.

            Ó, Te az égnek nagy fejedelme, az Egyház hűséges őrizője, Szt. Mihály Arkangyal, annak ellenére, hogy méltatlan vagyok szined előtt megjelenni, mégis különös jóságodban bízva és áthatva a Te csodálatra méltó imádságaidtól, és jótétményeid sokaságától, eléd járulok őrzőangyalommal eggyütt és az összes égi angyalok jelenlétében, kiket azért hívok, hogy irántad való odaadásomat tanúsítsák, Téged jelöllek ki ma az én magánügyvédemmé és pártfogómmá és elhatározom, hogy örökké tisztelőd leszek és minden erőmmel törekedni fogok arra, hogy mások is tiszteljenek.

            Ó, Jóságos Arkangyal, engedd meg kérlek, hogy én is hűséges alattvalóid közzé tartozzam. Légy mellettem egész életemen át, hogy Isten túlságosan tiszta tekintetét meg ne sértsem, sem cselekedetemmel, sem beszédemmel, sem gondolatommal. Védj meg egész életem folyamán a sátán ármánykodásaitól, különös képpen a hit és tisztaság terén és halálom óráján ezközöld ki számomra a lekem békéjét és vigyél az örök hazába. Ámen.

(50 napi búcsú)