Rózsafűzér Szt. MIHÁLY Arkangyalhoz

Szent Mihály rózsafüzére
 
Szent Mihály arkangyal megjelent egyszer Isten hűséges szolgálójának, Antonia d'Astognacnak és elmondta, hogy szeretné, ha kilenc fohásszal tisztelnék őt. Megígérte, hogy aki ezt a rózsafüzért elmondja az ő tiszteletére, azt kilenc angyal fogja fogadni az angyalok kilenc karából, amikor a szent asztalhoz járul. Ha valaki naponta mondja ezt az imát, annak ezen felül egész életében szüntelen segítséget nyujtanak a szent angyalok, és halála után saját magának és rokonainak a tisztítótűzből való kiszabadulását is megígéri Szent Mihály.
 
Ez a rózsafüzér a hagyományos rózsafüzérrel nem imádkozható. Kegytárgy kereskedésekben, zarándokhelyeken vásárolható Szent Mihály rózsafüzér. Rózsafüzér nélkül is imádkozható, ha odafigyelünk az ismétlendő imákra!
 
Bevezető ima:
 
1.Ó, Istenem, jöjj segítségemre!
 
Ó, Istenem, ne késlekedj, segíts meg!
 
Szent Mihály arkangyal! Neked ajánlom átváltozásom (halálom) óráját. Tartsd fogva akkor a gonosz ellenséget, hogy ne kísérthessen meg engem és ne ártson lelkemnek. Miatyánk......
 
2.Ó, Istenem .....
 
Szent Gábriel arkangyal! Esdj ki számomra Istentől élő hitet, erős reményt, bensőséges szeretetet, s nagy áhitat a legszentebb Oltáriszentség iránt. Miatyánk....
 
3. Ó, Istenem....
 
Szent Rafael arkangyal! Vezess engem minden időben az erény és a tökéletesség útján. Miatyánk...
 
4.Ó, Istenem...
 
Szent Őrangyalom! Eszközölj ki számomra isteni sugallatokat s különleges kegyelmet, hogy azokat követni tudjam. Miatyánk......
 
9-szer harmad:
 
1.Szent Mihály és a Szeráfok égi karának közbenjárására engedje meg nekünk az Úr, hogy a tökéletes felebaráti szeretet tüze lángoljon bennünk! Amen. Miatyánk... Üdvözlégy... (3-szor)
 
2. Szent Mihály és a Kerubok égi karának közbenjárására adja meg nekünk a kegyelmet az Úr, hogy elhagyjuk a gonoszság útját, és a keresztény tökéletesség útjára lépjünk! Amen. Miatyánk... Üdvözlégy...(3-szor)
 
3. Szent Mihály és a Trónok mennyei karának közbenjárására öntse szívünkbe az Úr az alázat igazi és őszinte lelkét! Amen. Miatyánk... Üdvözlégy... (3-szor)
 
4. Szent Mihály arkangyal és az Uralkodók égi karának közbenjárására adja meg nekünk az Úr a kegyelmet, hogy uralkodni tudjunk érzékeinken és elhagyjuk rendetlen szenvedélyeinket! Amen. Miatyánk... Üdvözlégy...(3-szor)
 
5. Szent Mihály és a Hatalmasságok égi karának közbenjárására töltse el lelkünket az Úr az engedelmesség igaz lelkével! Amen. Miatyánk... Üdvözlégy...(3-szor)
 
6. Szent Mihály és az Erősségek égi karának közbenjárására engedje meg nekünk az Úr, hogy megvédjék lelkünket a negativ kelepcéi és kísértései ellen! Amen. Miatyánk... Üdvözlégy...(3-szor)
 
7. Szent Mihály és a Fejedelemségek égi karának közbenjárására óvjon meg bennünket az Úr a bűntől, és ne engedje, hogy kísértésbe essünk! Amen. Miatyánk... Üdvözlégy...(3-szor)
 
8. Szent Mihály és az Arkangyalok égi karának közbenjárására adja meg nekünk az Úr a hitben és minden jóban való állhatatosságot, hogy elnyerhessük a Paradicsom dicsőségét!Amen. Miatyánk... Üdvözlégy...(3-szor)
 
9. Szent Mihály és a szent Angyalok közbenjárására adja meg nekünk az Úr, hogy megvédjenek földi életünkben, majd az örök dicsőségbe vezessenek bennünket! Amen. Miatyánk... Üdvözlégy...(3-szor)
 
Befejezés:
 
Ó, dicsőséges angyalfejedelem, Szent Mihály, a mennyei seregek feje és parancsolója, lelkünk őre, a lázadó lelkek legyőzője, az isteni Király házának szolgája és a mi csodálatos vezetőnk, aki kiváló és emberfeletti erényektől ragyogsz, segíts megszabadulnunk minden bűntől! Bizalommal fordulunk Hozzád, kegyes védelmeddel tégy alkalmassá, hogy egyre hűségesebben szolgálhassuk Istent!
 
Imádkozzál érettünk, ó dicsőséges Szent Mihály, Jézus Krisztus Egyházának fejedelme!
 
Hogy méltók lehessünk Jézus ígéreteire!
 
Mindenható örök Istenünk, aki jóságos akaratoddal és minden ember üdvösségét kívánó irgalmaddal Szent Mihály arkangyalt Egyházad fejedelmévé tetted, kérünk Téged, tégy minket méltóvá arra, hogy Szent Mihály megszabadítson minket minden ellenségünktől, halálunk óráján pedig bántalmazóinktól, és ő vezessen minket isteni Felséged magasságos jelenlétébe! Amen.