Ima Szent MIHÁLY Arkangyalhoz

Ima Szent MIHÁLY Arkangyalhoz

Szent Mihail Arkangyal védj bennünket a rosszaság (gonoszság) és az negativ* támadásai ellen és légy oltalmunk. Te viszont vezére az égi (mennyei) seregeknek, a
negativot* és a többi gonosz (nem jó) szellemet üldözd el, amelyek a lelkek vesztésére tévelyegnek a világban, az Isteni erő által omlaszd őket a pokolba.

 

Rövid imádságok Szent Mihály Arkangyalhoz         
 
1. Legismertebb imádság (ezt a rövid imát érdemes naponta elimádkozni, családunkért, barátainkért , ellenségeinkért, hazánkért...)
 
Szent Mihály arkangyal védelmezz minket a küzdelemben! A gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek vezére, a negativot* és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.
 
2. Szent Mihály főangyal , szeretnék igazi tisztelőid közé tartozni, azért őrző, védő oltalmad alá helyezem magamat, munkámat, családomat, barátaimat.
 
3. Szent Mihály főangyal, segíts, hogy teljes szívemmel szeressem Istent, édes üdvözítőmet Jézust és édesanyját Máriát és minden embertársamat.
 
4. Szent Mihály főangyal állj mellettem életem utolsó pillanataiban a negativ zaklatásai ellen, vezess el a túlvilágra, hadd énekelhessem egykor veled Isten boldogító színelátása előtt Isten dicsőségét!