Mihai bácsi első imája

MIHAI BÁCSI első imája

        Mi ATYÁNK, Üdvözlégy Mária, Dicsőség.

 

Urunk Istenünk, mindennek irányitója, aki minket és mindeneket teremtettél, akitől mindannyian függünk, egész Szentháromság : ATYA, Fiú, Szentlélek.Végtelenül nagy Isten és Végtelenül jó Isten, légy magasztalva és tisztelve és szeretve mindenkitől és mindenektől, mindenhol és mindenkor, a Szűz Mária, Szent József, és Tádeusz apostol (Jézus első unokatestvére) imádsága által és a többi szent apostol és atyák, vértanuk, igaz lelkek és az összes szentek ([imádsága által ]?) alázattal kérünk, adj nekünk lelki erőt, békességet, nyugalmat, hitet, reményt és szeretetet. Biztositsd lelkünk megmentését, adj nekünk teljes egészséget, békét, nyugalmat, jó akaratot és erőt; országunknak békét és nyugalmat, és az egész világnak- és mindazt a kegyelmet melyre szükségünk van- úgy nekünk mint másoknak, akikért imádkozunk. És SZENT MIHÁLY (Mihael) (főangyal) – Szent Gábor (Gabriel) (arkangyal), Szent Rafael, Szent Zadkiel, Szent Peliel, Szent Máltkiel, Szent Uriel arkangyalok és minden szenteknek érdemei által – angyalok őrizzetek meg minket a kisértéstől és a gonosz lelkek, melyek bennünk rejtőznek jelenleg, legyenek onnan kiűzve: - úgy, hogy ne térjenek többé vissza.

Védj meg minket az ellenségtől, veszedelmektől, büntől, fájdalmaktól, az eltévelyedéstől, hibáktól, igaztalan dolgoktól, értelmetlen dolgoktól, tisztességtelen dolgoktól, és ezek közül amiket elkövettem cselekedettel, nézéssel, gondolattal, vággyal, tudatosan vagy tudatlanságból, akarattal és akaratom ellenére, gyengeségből, legyenek megbocsátva és elfeledve, úgy, hogy ne lehessen sem szóban, sem írásban, sem gondolatban senkitől ezt említeni sem, sehol sem, sohasem és így a Te segítségeddel és kegyelmed által ajándékozz meg egy kellemes és könnyű megváltással és mostantól kezdve mindig a Te Szent akaratodat teljesítsem. Add meg a mi földi és földöntúli (égi, mennyei) javainkat  és felebarátainknak, szeretteinknek hasonlóképpen. Téged szeretvén, tisztelvén és  dicsőítvén (magasztalván) mindörökkön örökké. Ámen.

 

Mi Atyánk, Üdvözlégy Mária, Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben vala, most és mindörökkön - örökké.

                                                                                                     Ámen.