Mihai bácsi rózsafűzére

MIHAI NAGYBÁCSI rózsafűzére
 


 A hagyományos rózsafüzéren alapszik. Vagyis, ezen rózsafüzér szerkezete a következő:
Keresztvetés,
Felajánlás,
Bevezető rész: Hiszekegy, Mi Atyánk, A három üdvözlégy(de ezen rózsafüzér esetében, az alábbi tizedben szereplő és annak megfelelő üdvözlégy-ek közül sorrendben az első három), aztán az úgynevezett tizedvégi imák, mint például A fatimai ima, A dicsőség, stb., Aztán következik:
Az öt tized, az alábbi módon, vagyis minden tizedben A Mi Atyánk-ot követően a tíz üdvözlégyet az alábbiakban leírt módon és sorrendben mondjuk el, (az első kisszemre az első változatát az üdvözlégynek, vagyis az elsőt, a második kisszemre a második változatát, vagyis a másodikat és így tovább, az alábbiakban leírt módon(mind az öt tizedben hasonlóképpen), a tíz különböző üdvözlégyet követően pedig mindegyik tized befejezéseként, az úgynevezett tizedvégi imák, mint például A fatimai ima, A dicsőség, stb., (mind az öt tizedben hasonlóképpen), Aztán következik:
A befejező keresztvetés.
Időben 2-szer annyi, mint a hagyományos rózsafűzér, de hatásában 5-szöröse a hagyományosnak(5-ször erősebb).
Ezen rózsafüzér üdvözlégyei két részből állnak, az elején a hagyományos üdvözlégy első feléből(mely természetesen egyforma minden üdvözlégynél), ami után a magyar rózsafüzér változatoknál szokásos bemondani a megfelelő titkot, . . . illetve az azt követő második részből, mely különböző minden tizedbeli üdvözlégynél(vagyis 10 külömböző második része van az üdvözlégyeknek) és melyből értelemszerűen az első három szerepel, a bevezető részbeli három üdvözlégynél, a tizedben is szereplő sorrendben. Ennek ellenére, ezen rózsafüzért lehet úgy is mondani, hogy minden üdvözlégy esetében először: végig mondani, a hagyományos üdvözlégy-et(közben a megfelelő titokkal, miként a magyar rózsafüzér változatoknál szokásos) és minden egyes, így, vagyis a hagyományos módon elmondott üdvözlégy- et követően elmondani mindegyiknél az annak megfelelő második részt.
A titkok pedig ugyanazok és ugyanúgy használjuk őket, mint a hagyományos rózsafüzérnél, abbahagyás esetén, pedig -a rózsafűzért- ugyanott lehet folytatni, ahol abbahagytuk.
Az alábbiakban szereplő kerek zárójelekben levő kifejezések, a fordításból adódó értelmezési lehetőségek(szinonimák) a szögletes zárójelekben levő kifejezések pedig fordítási lehetőségek, illetve más eddig fellelhető(régebbi) változatban szerepeltek. Az alábbi, jelenleg aktuális változatot minden-, a zárójelekben szereplő kifejezések nélkül ajánljuk mondani. A zárójelekben szereplő részeket, csupán a könnyebb érthetőség-, a tovább fordítás- és a levéltári feldolgozás miatt hagytuk meg az alábbiakban(amúgy pedig több, nem aktuális változata is van), de az alábbi, a zárójelbe tett részek nélkül mondandó-, és aktuális változat.
Ezen rózsafüzér eredetije, görögkatolikus változat, vagyis az üdvözlégy helyett lehet Istenszülővel mondani.
 
Példaként egy tized, ezen rózsafüzérből:
 
A nagyszemre:
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben; szenteltessék meg a Te neved; jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, miképpen a menyben, itt a földön is! Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, (mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké). Ámen.
 
1. kisszemre:
Üdvözlégy Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van Te veled, áldott vagy Te az asszonyok között és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus.*Asszonyunk Szűz Mária, Istennek [Istenünk] Szent Anyja és a mienk [a mi Anyánk], császárnője [Királynője] a mennynek és a világegyetemnek (világmindenségnek), mi a Jézus keresztjétől, Mária, miként Jézus (azt) (meg)mondta, fiaid vagyunk Néked és alázattal kérünk Téged [és add meg nekünk, hogy sokkal jobban szeressünk Téged, és]:
                      -védj meg minket azoktól a kísértésektől és lelkületektől (lelkektől), amelyek nem jók, és azok a lelkületek (lelkek) és kísértések, amelyek nem jók, és amelyek bennünk rejtőz-nek jelenlegig, legyenek onnan kiűzve úgy, hogy ne térjenek többé vissza. Védj meg min-ket az ellenségektől és veszedelmektől, a fájdalomtól, a haragtól, a kellemetlenségektől, a bűnöktől, az eltévelyedésektől és a hibáktól, tisztességtelen (illetlen) cselekedetektől, haszontalan dolgoktól és azok a bűnök, az eltévelyedések, a hibák, tisztességtelen (illetlen) cselekedetek, haszontalan dolgok, pedig amelyek el lettek követve jelenlegig cselekedettel, szóval, ígérettel, nézéssel, gondolattal, vággyal, gyengeséggel, tudatosan és [vagy] tudatlanságból, akarattal és akarat nélkül [akaratom ellenére] legyenek megbocsátva és elfeledve úgy hogy ne lehessen sem mondani, sem írni, sem olvasni, sem gondolatban említeni, senki által sem, egyszer sem, sehol sem, sohasem és így a Te kegyelmed segítségével tégy méltóvá egy kellemes és könnyű átváltozásra és mostantól kezdve mindig csak a Te Szent akaratodat tegyük, a mi földi és mennyei javainkat és felebarátainkét, hasonlóképpen, szeretvén Téged, tisztelvén Téged és dicsőítvén Téged mindörökkön örökké. Ámen.
 
2. kisszemre:
Üdvözlégy Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van Te veled, áldott vagy Te az asszonyok között és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus.*Asszonyunk Szűz Mária, Istennek [Istenünk] Szent Anyja és a mienk [a mi Anyánk], császárnője [Királynője] a mennynek és a világegyetemnek (világmindenségnek), mi a Jézus keresztjétől, Mária, miként Jézus (azt) (meg)mondta, fiaid vagyunk Néked és alázattal kérünk Téged [és add meg nekünk, hogy sokkal jobban szeressünk Téged, és]:
                      -vedd ki az összes lelket a tisztítótűzből, légy azok mellet, akik ma és mostantól egy hónapig ugyanezen óráig és pillanatig meghalnak, hogy egyik se kárhozzon el közülük, irányítsd mindet a mennybe.
 
3. kisszemre:
Üdvözlégy Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van Te veled, áldott vagy Te az asszonyok között és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus.*Asszonyunk Szűz Mária, Istennek [Istenünk] Szent Anyja és a mienk [a mi Anyánk], császárnője [Királynője] a mennynek és a világegyetemnek (világmindenségnek), mi a Jézus keresztjétől, Mária, miként Jézus (azt) (meg)mondta, fiaid vagyunk Néked és alázattal kérünk Téged [és add meg nekünk, hogy sokkal jobban szeressünk Téged, és]:
                      -bocsáss meg nekem bűnösnek és mindnyájunknak ebből a világból. Légy azok mellett, akik ma és mostantól egy hónapig, ugyanezen óráig és pillanatig születnek, hogy áteredő bűn nélkül szülessenek, tedd, hogy jó gyerekek legyenek, mint ahogyan voltál Te, Szent József, Keresztelő Szent János és a Te szent szüleid Joakim és Anna, az ő szüleik és az ő szüleiknek a szülei is.
 
4. kisszemre:
Üdvözlégy Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van Te veled, áldott vagy Te az asszonyok között és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus.*Asszonyunk Szűz Mária, Istennek [Istenünk] Szent Anyja és a mienk [a mi Anyánk], császárnője [Királynője] a mennynek és a világegyetemnek (világmindenségnek), mi a Jézus keresztjétől, Mária, miként Jézus (azt) (meg)mondta, fiaid vagyunk Néked és alázattal kérünk Téged [és add meg nekünk, hogy sokkal jobban szeressünk Téged, és]:
                      -segítsd meg a hittérítőket, hogy kereszténnyé tegyék az összes pogányokat, az eltévedteket és a hitetleneket, hogy eljussanak az igaz hitre,
                      Biztosítsd nekik a lelkük megváltását, adj nekik teljes egészséget és mind(azt) ami szükséges az örök élet létezéséhez. Ámen. 

5. kisszemre:

Üdvözlégy Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van Te veled, áldott vagy Te az asszonyok között és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus.*Asszonyunk Szűz Mária, Istennek [Istenünk] Szent Anyja és a mienk [a mi Anyánk], császárnője [Királynője] a mennynek és a világegyetemnek (világmindenségnek), mi a Jézus keresztjétől, Mária, miként Jézus (azt) (meg)mondta, fiaid vagyunk Néked és alázattal kérünk Téged [és add meg nekünk, hogy sokkal jobban szeressünk Téged, és]:
                      -gyógyíts meg engem lelkileg és testileg beteget és mindazokat akik lelkileg és testileg betegek,
                      Biztosítsd nekünk (számunkra) a lelkünk megváltását, adj nekünk teljes egészséget és mind(azt) ami szükséges az örök élet létezéséhez. Ámen.
 
6. kisszemre:
Üdvözlégy Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van Te veled, áldott vagy Te az asszonyok között és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus.*Asszonyunk Szűz Mária, Istennek [Istenünk] Szent Anyja és a mienk [a mi Anyánk], császárnője [Királynője] a mennynek és a világegyetemnek (világmindenségnek), mi a Jézus keresztjétől, Mária, miként Jézus (azt) (meg)mondta, fiaid vagyunk Néked és alázattal kérünk Téged [és add meg nekünk, hogy sokkal jobban szeressünk Téged, és]:
                      -szabadíts ki mindenkit a börtönökből és a bonyolult helyzetekből,
                       Biztosítsd nekik a lelkük megváltását, adj nekik teljes egészséget és mind(azt) ami szükséges az örök élet létezéséhez. Ámen.
 
7. kisszemre:
Üdvözlégy Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van Te veled, áldott vagy Te az asszonyok között és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus.*Asszonyunk Szűz Mária, Istennek [Istenünk] Szent Anyja és a mienk [a mi Anyánk], császárnője [Királynője] a mennynek és a világegyetemnek (világmindenségnek), mi a Jézus keresztjétől, Mária, miként Jézus (azt) (meg)mondta, fiaid vagyunk Néked és alázattal kérünk Téged [és add meg nekünk, hogy sokkal jobban szeressünk Téged, és]:
                      -tedd, hogy az összes hívek jók legyenek, hogy az ország és a világ vezetősége jó legyen,
                      Biztosítsd nekik a lelkük megváltását, adj nekik teljes egészséget és mind(azt) ami szükséges az örök élet létezéséhez. Ámen.
 
8. kisszemre:
Üdvözlégy Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van Te veled, áldott vagy Te az asszonyok között és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus.*Asszonyunk Szűz Mária, Istennek [Istenünk] Szent Anyja és a mienk [a mi Anyánk], császárnője [Királynője] a mennynek és a világegyetemnek (világmindenségnek), mi a Jézus keresztjétől, Mária, miként Jézus (azt) (meg)mondta, fiaid vagyunk Néked és alázattal kérünk Téged [és add meg nekünk, hogy sokkal jobban szeressünk Téged, és]:
                      -tedd, az összes keresztényeket jókká, a templomok és kolostorok vezetését, a testvéreket és nővéreket, a szülőket és nemzetségeket és az összes ismerőseinket,
                      Biztosítsd nekik a lelkük megváltását, adj nekik teljes egészséget és mind(azt) ami szükséges az örök élet létezéséhez. Ámen.
 
9. kisszemre:
Üdvözlégy Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van Te veled, áldott vagy Te az asszonyok között és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus.*Asszonyunk Szűz Mária, Istennek [Istenünk] Szent Anyja és a mienk [a mi Anyánk], császárnője [Királynője] a mennynek és a világegyetemnek (világmindenségnek), mi a Jézus keresztjétől, Mária, miként Jézus (azt) (meg)mondta, fiaid vagyunk Néked és alázattal kérünk Téged [és add meg nekünk, hogy sokkal jobban szeressünk Téged, és]:
                      -tégy jót azoknak, akik jót tettek nekünk, azoknak, akiknek tartozunk, hogy jót tegyünk és akik kérték, hogy jót tegyünk nekik,
                     Biztosítsd nekik a lelkük megváltását, adj nekik teljes egészséget és mind(azt) ami szükséges az örök élet létezéséhez. Ámen.
 
10.kisszemre:
Üdvözlégy Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van Te veled, áldott vagy Te az asszonyok között és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus.*Asszonyunk Szűz Mária, Istennek [Istenünk] Szent Anyja és a mienk [a mi Anyánk], császárnője [Királynője] a mennynek és a világegyetemnek (világmindenségnek), mi a Jézus keresztjétől, Mária, miként Jézus (azt) (meg)mondta, fiaid vagyunk Néked és alázattal kérünk Téged [és add meg nekünk, hogy sokkal jobban szeressünk Téged, és]:
                       -vigyázz az árvákra, az utazókra, az idegenekre és az aggódókra,
                      Biztosítsd nekik a lelkük megváltását, adj nekik teljes egészséget és mind(azt) ami szükséges az örök élet létezéséhez. Ámen.
 
Utána: Tizedvégi imák:
 [Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen kezdetben vala, most és mindenkor és mindörökké. Ámen.]
          Fatimai Ima: Ó, JÉZUSOM bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vezess a mennybe minden lelket, különösen azokat [a lelkeket amelyek] akik legjobban rászorulnak irgalmadra, [azokat amelyek] akik a legelhagyatottabbak. Ámen.
             Fohász Máriához: Királynője a Szent Rózsafüzérnek, imádkozzál érettünk, imádkozzál érettünk Szent Rózsafüzérnek Királynője, hogy méltók legyünk (lehessünk) Krisztus ígéreteire. Asszonyunk Szűz Mária a Te szeplőtelen Szíved szeretete által és annak SZERETET-lángja által mentsd meg a mi országunkat és a mi katolikus vallásunkat [Anyaszentegyházunkat].. Ámen.
             Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen kezdetben vala, most és mindenkor és mindörökké.     Ámen.