Nem használni /nem kiejteni

A 24 szó magyarázatokkal
 
Ezen alább leírt szavak, a 24 szék, amelyről Szent János beszél az „Apokalipszis”-ben [jelenésben]0, az asztal a székek közül (a székekkel körülvett asztal) 0 a világot jelenti, amely meg(el) lesz ítélve a 24 szó alapján.
Ajánlatos más szavakkal való helyettesítésük.
1.      A szidás [a szitkozódás, a káromkodás, a káromlás]
2.      Az átok [az átkozódás, az átkozás]
3.      Az ördög
4.      A rossz
5.      Miért csináltad?
6.      Nem kellett csinálnod! (Nem kellett volna csinálnod!)
7.      Nem csináltad jól! (Nem jól csináltad!)
8.      Nem tudom (nem tudok)
9.      Nem bírom (nem bírok), [nem vagyok képes]
10.  Nem sikerül (nekem)
11.  A baj
12.  A nehéz(ség)
13.  A bosszúság [a szerencsétlenség]
14.  Nem megyek
15.  Nem csinálom (nem csinálok)
16.  Nem akarom (nem akarok)
17.  Nem látom (nem látok)
18.  Nem hallom (nem hallok)
19.  Nem találom (nem találok)
20.  Nem értem (nem értek)
21.  Elfelejtettem
22.  Elvesztettem
23.  Eltörtem
24.  Elrontottam
Hogy eltörlődjék ezen szavak kiejtésének hatása, mondjuk ki a következő imát:
„Ó, eredeti bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj (imádkozzál) érettünk, akik Hozzád rohanunk (szaladunk, menekülünk) [esdeklünk], és azokért (is), akik nem rohannak (nem szaladnak, nem menekülnek) [nem esdekelnek] Ámen.”
 

 

Magyarázatok

 

 

 

    A szidás, az átok, az ördög
 
 
Ezt a hármat nem kell kimondani semmilyen formában sem, és semmilyen helyzetben sem (viccből sem, mások után ismételve sem). Gondolatban mondva őket ugyanaz a negatív hatásuk van arra a személyre nézve, akire gondolunk. Helyettesítsük őket egy áldással, vagy ne mondjunk semmit. A Biblia azt mondja: „kezdetben vala a szó (magyar fordításban az Ige), és a szó (Ige) volt az Istennél és a szó (Ige) volt Isten” (János 1/1), ez azt jelenti, hogy az egész beszéd magából Istenből való. Ezért kell hogy kellemes, tiszta beszédünk legyen, és csak arról beszéljünk (csak azt mondjuk) ami szükséges. Beszéljünk keveset, mert egy hosszú és nem ellenőrzött (meggondolatlan) beszéd által sok energiát veszítünk. A nem-megengedett szavakon keresztül vonzzuk magunk felé is a negatív erőket. A szent könyvek azt mondják, hogy minden szó körbe járja a Földet. Az Angyalok és az ördögök1 a légkörben (az atmoszférában) vannak (a Föld és a Hold között). Ők érzik az általunk kiejtett (kimondott) szavak rezgését. Ha a mi mondásainknak jó rezgésük van, az Angyalok közel jönnek (közelítenek) hozzánk, ellenkező módón (esetben) ördögök1.
 
 
    A rossz
Lehet imában mondani, lehet olvasni, lehet írni. Akik kiejtik (kimondják), biztos hogy részük lesz benne.
 
    Miért csináltad? Nem kellett csinálnod! Nem csináltad jól!
Ezek a kifejezések hasonlóak és a nem használatukon keresztül tanuljuk meg, hogy ne vonjunk felelősségre, és hogy ne tegyünk megjegyzéseket senkinek. A szó (meg)érinti a lelket, meg tudja simogatni vagy ölni. Senkit sincs egyetlen (semmilyen) jogunk sem (el-)(meg-)ítélni, létezik egy ítélő (ítélkező, bíró) aki (maga) Az Isten és mindegyik meg fogja kapni az ő büntetését a cselekedet(e) alapján. (Vagy) helyettesítsék a három kifejezést a „jó lett volna, hogy így (úgy) csináld”, és mutasd meg neki hogy kellett volna csinálnia. A vitázóknak az arca csúnya, ráncoktól barázdált a jóknak pedig, akik készek bármikor és bármilyen hibát megbocsátani, arca nyugodt, kellemes, fényes (világos, fénytől áradó).
 
 
  Nem tudom (nem tudok), nem bírom (nem bírok), nem sikerül (nekem)
Ezeket kelleni fog helyettesíteni egy egyszerű „nem”-mel, vagy „meg fogom próbálni”, „bírni fogom [képes leszek rá]”, „sikerülni fog nekem”, vagy „nem tudtam”, „nem bírtam [nem voltam képes rá]”, „nem sikerült (nekem) (Jézus2)” 3. Jézus (azt) mondja: „vegyétek az én igámat és a terhet (megbízást), mert az én igám édes, a teher (megbízás) könnyű”. Jusson eszetekbe ez a szó nagyon sűrűen van használva és az emberek nagyon meg vannak ütve a nehézségektől (nehézségekkel). Ez utóbbi két mondat, valószínűleg vonatkozik a „nehéz(ség)” szóra is.

  A bosszúság(valószínűleg ugyanez az alábbi magyarázat vonatkozik a „baj” szóra is)
Még ha létezik is fölöttünk, úgy kell kezelnünk mintha nem is lenne. „Boldogok az igazságért üldözöttek, mert azoké az egek (mennyek) császársága (országa)”. „Boldogok akik sírnak, mert azok megsimogatódnak (megvigasztalódnak)”.
 
 
 
  Nem megyek, nem csinálom, nem akarom
Ezek a szavak a kifejezései a megnemhallgatásnak (szófogadatlanságnak) amelyért a pokol lett teremtve. Lehet használni a „nem kell menni”, „nem kell csinálni”, „nincs jól (nem jó)”, innen ered a sok veszekedés megnemértés a családokban, mert különös képpen a gyerekek részéről vannak használva.
„Engedj (azért), hogy győzzél”.
Krisztus engedett az emberek rosszaságának, nem veszekedett velük, hagyta, hogy keresztre feszítsék és meghódította a Földet, nem csak az Ő idejére, hanem mindörökre. Tőlünk nem kérnek (kéretik) éppen ekkora áldozat, csak hogy ne veszekedjünk a családban, a szülőkkel, a testvérekkel, legyünk türelmesek és készek a segítségre.
 
 

  Nem látom, nem hallom, nem találom
Múlt időben kell használni „nem láttam”, „nem hallottam”, „nem találtam”. Ha ismételjük őket, oda jutunk, hogy ne figyeljü(n)k (meg), hogy ne hallju(n)k (meg) ami körülöttünk van, az ész besötétül, és oda jutunk, hogy egyedül beszéljünk az utcán. Helyettesítsék ezeket a szavakat, mert így fogják ellenőrizni önök a beszédjüket és saját magukat bármilyen (minden) helyzetben.
 
 
 
    Nem értem
Használni tudjuk múlt időben, „nem értettem” vagy egyszerűen „nem”, hogy ne váljunk értetlenekké.
 
 
 
    Elfelejtettem
Helyettesíteni lehet a: „nem maradt az eszemben” vagy „kiment az eszemből”.
 
 
 
   Elvesztettem
Elveszteni valamint a figyelmetlenségünk és gyöngeségünk (esendőségünk) eredménye. Sűrűen használva megjelenik az Isten császárságának (országának) is elvesztésének kockázata.
  
    Eltörtem
Lehet helyettesíteni a „leesett-”, „szerencse (szerencsét)-” el.
 
  
   Elrontottam
Felmehet egy játék elrontásától egy házasságnak és más dolgoknak (másoknak) elrontásáig. A múlt cselekedeteit túl kell haladni egy építő, felvilágosító gondolkozással és beszéddel.
 
 
 

 
   Fontos hogy megadjuk a megfelelő (megérdemelt) figyelmet a 24 szónak, mivel, hogy az egész életünk, a jó és a rossz cselekedeteink (akcióink), függnek attól amit gondolunk, beszélünk és csinálunk. Ezek a szavak diktálva vannak ISTEN(I)SÉG (románul DIVINITATE) -ből a mi szeretett „Mihainagybátyánk (nagybácsikánk)”-nak, aki feláldozza életét miértünk, akik bűnösök vagyunk.
Egy önző (egoista) világban élünk, büszke, nagyravágyó (beképzelt), szeretettől hiányos zsugori emberekkel. Egyesek nem tiszta dolgokat próbálnak felhasználni, hogy eljussanak a boldogsághoz. Az igazi boldogság csak Istenben van, ahová nem jutunk, anélkül hogy némileg jártasságot ne szereznénk a következő képességekben: jóság, adakozókészség, (meg)hallgatás (szófogadás), szeretet, tisztelet, lemondás, hit, remény, stb.
Filozófiai szempontból (szemszögből) azt mondják és igaz is, hogy körül vagyunk véve „jó”-val és „negatív”-val. A jó az ami fel megy (felszáll, felfelé száll), a "nem jó" pedig az ami leszáll (lefelé száll). Ha tőlünk egy jótett (cselekedet†) megy el (indul el), a helyén nem marad üresség (vákuum), hanem a jó meg fog sokszorozódni 10-szer azon a helyen. Próbáljátok meg (figyelemmel) kísérni (követni), ha egy jó dolgot csináltok, jobban érzitek magatokat és így fogja érezni magát, akinek a jót csináljátok. Tanulnak mások is, akik hallják, vagy látják a cselekedetet (tettet†), hogy csinálják ők is. Ha egész nap jó beállítottságban (jókedvűek) vagytok, meg tudjátok figyelni (megfigyelhetitek), hogy nő az erő bennetek.
Ne felejtsétek, a jó keresztény a fizetségét a jótettekért az Istentől várja, nem a közelijétől (felebarátjától), azért, hogy a jótett (cselekedet†) ne váljék (egy), a tettek cseréjévé, üzletté (üzleteléssé). Amikor végrehajtunk (teljesítünk) egy dolgot, ami nem jó, néhány nappal előtte már az agyunkra nehéz felhők ereszkednek, a szemünk előtt pedig nem látjuk csak azt a személyt, akit megigazságtalanítani akarunk. Éjszaka sem tudunk pihenni, tehát teljesen a sátán ellenőrzése alatt vagyunk. Még több mint 10 szerencsétlenség jön a fejünkre még akkor is, ha nem vagyunk rögtön tudatában. Mikor veszekszünk valakivel, idegesek vagyunk, nem tudunk enni, nem tudunk pihenni, nyugtalanságot szórunk szét magunk körül, és hogy ha sűrűen ismétlődik, lassan megbetegszünk.
Sokan azt fogják mondani, hogy ők sokmindent csináltak és nem történt velük semmi. Isten nem ver bottal. Amennyivel késik (elhalasztódik) a büntetés annyival lesz fájdalmasabb. Lehet mikor már majdnem elfelejtették az elkövetett rosszat, Isten lesújt az emberre ahol (leg)jobban fáj neki és amikor legkedvesebb a világ számára, (meg)érintve mindig a lelkét.
Sokszor a gyerekeink szenvednek a szülők által elkövetett egyes bűnökért, közvetlenül vagy közvetve.
„MERT A TE SZAVAIDBÓL FOGSZ FELEGYENESEDNI (MEGIGAZULNI) ÉS A TE SZAVAIDBÓL FOGSZ ELKÁRHOZNI” (lásd a magyar fordítást is, Bibliában – Máté 12, 37.)