Az imákról

Mottó: „Az ima, a  „KÖZVETLEN összeköttetés” A JÓISTENNEL”!”

- Ezen az oldalon megtalálják, „MIHÁLY bácsi” imáit és az egyház azon imáit, melyeket „MIHÁLY bácsi” is leginkább ajánlott, vannak egyes, az Ő közbenjárásával közölt figyelmeztetések is vagy éppenséggel Róla szóló egyházi imák is, stb.

- MIHÁLY BÁCSINAK a két imája, az egyház által engedélyezve lett!

- Egy jó pap tanított:, „lásd – mondja , - semmi nem valósul meg érdemben, amíg nem imádkozol érte(vagyis mindazért, amit akar az ember, hogy elintéződjön)

Ezért, JÉZUS ÉS A SZÜZANYA, miként az összes szent is, kérik és biztatnak az imára, imára, imára