ImákJÉZUS Szent Nevének tiszteletére

Jézus Szent Nevének litániája
 
Uram, irgalmazz nekünk!           Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!   Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!           Uram, irgalmazz nekünk! 
Krisztus hallgass minket!           Krisztus hallgass minket!
Krisztus hallgass meg minket!   Krisztus hallgass meg minket! 
Mennybéli Atyaisten      Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten          Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen         Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten          Irgalmazz nekünk!
Jézus, az élő Isten Fia   Irgalmazz nekünk!
Jézus, az Atyának fényessége   Irgalmazz nekünk!
Jézus, az örök világosság fényessége    Irgalmazz nekünk!
Jézus, a dicsőség királya          Irgalmazz nekünk!
Jézus, az igazságosság napja   Irgalmazz nekünk!
Jézus, a Boldogságos Szűz Máriának Fia          Irgalmazz nekünk!
Szeretetre méltó Jézus  Irgalmazz nekünk!
Csodálatos Jézus          Irgalmazz nekünk!
Jézus, erős Isten           Irgalmazz nekünk!
Jézus, a jövő élet Atyja  Irgalmazz nekünk!
Jézus, a nagy tanács Angyala   Irgalmazz nekünk!
Leghatalmasabb Jézus  Irgalmazz nekünk!
Legtürelmesebb Jézus   Irgalmazz nekünk!
Legengedelmesebb Jézus          Irgalmazz nekünk!
Szelíd és alázatos szívű Jézus   Irgalmazz nekünk!
Jézus, a szüzesség kedvelője    Irgalmazz nekünk!
Jézus, szerető barátunk Irgalmazz nekünk!
Jézus, a béke Istene     Irgalmazz nekünk!
Jézus, az élet szerzője  Irgalmazz nekünk!
Jézus, az erények példaképe     Irgalmazz nekünk!
Jézus, a lelkek buzgó keresője  Irgalmazz nekünk!
Jézus, a mi Istenünk     Irgalmazz nekünk!
Jézus, a mi menedékünk           Irgalmazz nekünk!
Jézus, a szegények atyja          Irgalmazz nekünk!
Jézus, a hívek kincse    Irgalmazz nekünk!
Jézus, jó pásztor           Irgalmazz nekünk!
Jézus, igaz világosság   Irgalmazz nekünk!
Jézus, örök bölcsesség Irgalmazz nekünk!
Jézus, végtelen jóság    Irgalmazz nekünk!
Jézus, utunk és életünk Irgalmazz nekünk!
Jézus, az angyalok öröme         Irgalmazz nekünk!
Jézus, a pátriárkák királya         Irgalmazz nekünk!
Jézus, az apostolok mestere     Irgalmazz nekünk!
Jézus, az evangélisták tanítója   Irgalmazz nekünk!
Jézus, a vértanúk erőssége        Irgalmazz nekünk!
Jézus, a hitvallók világossága     Irgalmazz nekünk!
Jézus, a szüzek tisztasága       Irgalmazz nekünk!
Jézus, minden szentek koronája            Irgalmazz nekünk!
Légy irgalmas   Kegyelmezz nekünk, Jézus!
Légy irgalmas   Hallgass meg minket Jézus!
Minden gonosztól          Ments meg minket, Jézus!
Minden bűntől   Ments meg minket, Jézus!
A te haragodtól  Ments meg minket, Jézus!
Az negativ cselvetéseitől            Ments meg minket, Jézus!
A tisztátalan lélektől      Ments meg minket, Jézus!
Az örök haláltól Ments meg minket, Jézus!
Sugallataid elhanyagolásától      Ments meg minket, Jézus!
Szent megtestesülésed titka által          Ments meg minket, Jézus!
Születésed által            Ments meg minket, Jézus!
Gyermekséged által      Ments meg minket, Jézus!
Isteni életed által           Ments meg minket, Jézus!
Fáradalmaid által           Ments meg minket, Jézus!
Haláltusád és szenvedésed által Ments meg minket, Jézus!
Kereszted és elhagyatottságod által       Ments meg minket, Jézus!
Ellankadásod által         Ments meg minket, Jézus!
Halálod és temetésed által         Ments meg minket, Jézus!
Föltámadásod által        Ments meg minket, Jézus!
Mennybemeneteled által            Ments meg minket, Jézus!
A legméltóságosabb Oltáriszentség szerzése által          Ments meg minket, Jézus!
Örömeid által    Ments meg minket, Jézus!
Dicsőséged által           Ments meg minket, Jézus!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit            Kegyelmezz nekünk, Jézus!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit            Hallgass meg minket, Jézus!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit            Irgalmazz nekünk, Jézus!
Jézus hallgass minket!  Jézus hallgass minket!
Jézus hallgass meg minket!       Jézus hallgass meg minket!
Könyörögjünk!
Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:
"Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek".
Add nekünk isteni szereteted érzelmét, hogy téged teljes szívvel,
szóval és tettel szeressünk és dicséreteddel soha föl ne hagyjunk.
Adj nekünk, Urunk, szent Neved iránt félelmet és örök szeretetet;
mert gondviselésedtől soha nem fosztod meg azokat, akiket szereteted állhatatosságára tanítasz.
Úr Isten, aki szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak dicsőséges szent Nevét híveid előtt kedvessé és kellemessé,
a gonosz lelkek előtt pedig félelmessé és rettegetté tetted, kérünk, add kegyelmedet,
hogy mindnyájan, akik szent Nevedet ezen a földön ájtatosan tiszteljük,
a földi életben érezzük szent vigasztalásod édességét,
a jövendő életben pedig nyerjünk örökké tartó örömet és boldogságot.
Ugyanazon a mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Ámen.