Rugăciunea de la Salette

Rugăciunea aparţinând Crucii de La Salette

 

Sânge preapreţios A LUI ISUS
VĂRSAT PE CRUCE,
BINECUVINTEAZĂ ACEASTĂ CASĂ,
IA-O SUB OCROTIREA TA.

(Sânge preţios A LUI ISUS
VĂRSAT PE CRUCE,
BINECUVINTEAZĂ CASA ACEASTA,
IA-O SUB OCROTIREA TA.)

 

Însemnătatea imaginii cu Crucea de la La Salette

           

Această imagine reprezintă Crucea de la La Salette, localitate situată în Alpii francezi, unde, în anul 1846, Sfânta Fecioară a apărut la doi copilaşi păstor. Ei au văzut-o cum stătea pe o piatră şi plângea. La gât purta un lanţ triplu de care atârna o Cruce. Pe această Cruce, copiii La-au văzut pe Mântuitorul în viaţă. Pe cele două braţe ale Crucii au văzut ciocanul şi cleştele, simbolul uneltelor suferinţei.

Sfânta Fecioară plângea din cauza lumii fără de Dumnezeu, chemând-o la rugăciune, pocăinţă şi convertire, pentru ca pedeapsa lui Dumnezeu să nu coboare asupra ei.

Imaginea cu Crucea ne va ocroti în timpul încercărilor, pentru că Îngerii Domnului o înconjoară şi ne vor apăra împotriva oricui. Ea va lumina în timpul celor trei zile de întuneric, astfel încât va fi văzută chiar şi de cei care se îndoiesc (Făgăduinţa de la Ham).

Ar trebui să ne rugăm zilnic în faţa acestei imagini, măcar mică rugăciune de sub imagine, şi rugăciunile de cinstire a celor cinci sfinte răni şi a Preţiosului Sânge.