Rugăciuni către apostolul Sf. Tadeu

Sf. Iuda Tadeu

 

            Sf. Apostol Iuda Tadeu fiul ui Alfeus sau Kleofa a fost verişorul prim al lui Isus. Kleofa era fratele Sf. Iosif.

            Ca şi unul dintre cei mai fideli învăţăcei ai lui Isus Cristos a fost printre puţinii norocoşi care l-au văzut pe Mântuitorul înviat pe drumul spre Emmaus.

            Mama lui se numea Maria Kleofa, care în Evanghelie este pomenită ca sora Fecioarei Maria, care din nou dovedeşte o legătură strânsă de rudenie între cele două familii. După cum se vede atât pe linie maternă cât şi paternă a fost rude lui Isus Crisos.

            Crescând în aleasă grijă a părinţilor şi având tangenţă deasă cu copilul Isus, a devenit un tânăr plin de nevinovăţie. Gradul mare de rudenie al tânărului reiese din scrierile sale. Nu şi-a luat îndrăzneala niciodată să se numească ruda lui Isus, s-a intitulat doar servitorul Lui.

            Cu mare însufleţire propaga învăţăturile lui Isus şi muncea pentru mântuirea sufletelor. Prin multe prigoniri şi nenumărate încercări propovăduia Cuvântul Domnului în Iudea, Samaria şi Mesopotamia, unde după înregistrări, multe popoare sălbatice a convertit la credinţa adevărată şi i-a ajutat să pornească pe acest drum. A cutrierat întreaga Africă, conducând nenumărate suflete la dulcele nostru Mântuitor.

            Această însufleţire înflăcărată a atras după sine mânia adversarilor săi.

            Trupul său a fost sfârşit de o sabie, iar sufletul-flacăra este încoronat de palmierul martirilor.

            Trupul lui se odihneşte la Roma, în bazilica Sfântului Petru.

            Biserica îl sărbătoreşte în data de 28 octombrie.

 

            SF. TADEU, CA MIJLOCITOR PUTERNIC ÎN NEVOI

 

            Din cele mai vechi timpuri este cunoscut ca mijlocitor puternic în probleme importante şi dificile. Practica dovedeşte că cei care i s-au adresat cu inima însufleţită pentru mijlocire au avut parte de ascultări minunate şi în probleme care după calcule omeneşti păreau imposibile.

            Sf. Rita în viziunile personale, notate de ea, a fost atenţionată de Mântuitor, să ceară cu smerenie ajutorul lui Sf. Iuda Tadeu.

            „Aşa pare”, scrie un sfânt, cu acest gest Mântuitorul a dorit să repare, să mărească aprecierea credincioşilor faţă de Sf. Iuda Tadeu, care a fost cioplită, având acelaşi nume cu al apostolului Iuda trădătorul.

            În unele cazuri Isus doreşte să ne ajute numai prin mijlocirea Sf. Iuda Tadeu.

            După cum el spusese unei femei, urmând voia Domnului, îi poate ajuta pe cei care în situaţii strâmtoare şi în nevoi apăsătoare îi cer mijlocirea.

            În localitatea Sf.     , din Pădurea Neagră de la                  este ridicată o bisericuţă în cinstea lui, unde mai ales vara vin pelerini: credincioşi, preoţi, pentru a-i prezenta jertfele de cereri sau de mulţumiri. Pereţii sunt plini de tăbliţe cu mulţumiri şi făgăduinţi.

            Putem ţine novene, Sf. Liturghii, putem vizita bisericile, statuile în cinstea lui sau şi alte fapte putem săvârşi spre cinstirea lui. Pentru a dobândi ajutorul sfântului şi al lui Dumnezeu să practicăm din belşug faptele milosteniei creştineşti.

            Ce haruri, mari a obţinut Sf. Tadeu pentru admiratorii săi de la Dumnezeu, care aplicau legea: „Cu ce măsură măsuraţi voi, cu aceeaşi măsură vi se va măsura şi vouă.”

            Sf. Scriptură nu urgentează nici o formă de iubire mai tare decât milostenia.

            „Deschideţi-vă mâinile spre săraci, ca să aveţi iertarea mai perfectă.”

Sf. Petru spune: „Milostivirea este o perdea ce se pune înaintea păcatelor noastre.”

            Mântuitorul ne spune în Evanghelie: „Daţi pomană şi veţi vedea că totul se clarifică în faţa voastră.”

Sf. Vincenţiu spune: „Cine poate măsura iubirea cea mare Fiului dumnezeiesc faţă de săraci! El însuşi a ales sărăcia; a vrut să devină tatăl săracilor şi se exprimă clar că tot ce facem săracilor Lui îi facem.” Fecioara Maria l-a sfătuit pe Sf. Alfons, ca în ispite dificile să ajute sufletele sărace ca să se elibereze: Fericirea trecătoare şi cea veşnică este aşezată în mâinile noastre atunci când suntem miloşi.

 

PRACTICA DE 9 ZILE ÎN CINSTEA SF. IUDA TADEU

 

PREGĂTIRE:

 

            O, Sf. Apostol Iuda, ruda de sânge a lui Isus Cristos, te salut!

            Prin Inima Sfântă a lui Isus, Îl preamăresc şi binecuvântez pe Dumnezeu pentru harurile acordate prin tine.

            Prin această Inimă, te rog, cu smerenie, îngenuncheat, aruncă-ţi privirea părtinitoare spre mine, nu trece cu vederea rugăciunea păcătosului şi nu lăsa să se ruşineze încrederea mea. Dumnezeu ţi-a acordat harul de a veni în ajutorul celor cărora speranţa li se clatină.

            Te rog, vino în ajutorul meu, pentru a putea mări milostivirea nemărginită a lui Dumnezeu.

            Toată viaţa mea îţi voi fi recunoscător, până voi ajunge în cer, să-ţi aduc mulţumiri.

 

            LITANIA ÎN CINSTEA SF. IUDA TADEU

 

Doamne, milueşte-ne!
Cristoase, îndură-te de noi
Cristoase, ascultă-ne!
Cristoase, ascultă-ne pe noi!
Tată din cer, Dumnezeule, îndură-te de noi!
Fiule, Răscumpărătorul lumii, Dumnezeule, îndură-te de noi!
Spirite Sfânt, Dumnezeule, îndură-te de noi!
Sfântă Treime, un singur Dumnezeu, îndură-te de noi!
Sfântă Fecioară Maria, roagă-te pentru noi!
Sfinte Apostol Tadeu, roagă-te pentru noi.
Rudele lui Isus şi ale Mariei, rugaţi-vă pentru noi.
Cel ce ai fost vrednic de tovărăşia lui Isus şi Mariei, roagă-te pentru noi.
Cel ce ai fost ridicat la rang de apostol, roagă-te pentru noi.
Cel ce ai fost vrednic de a-L avea pe Isus la picioarele tale, în seara „cinei celei de taină”,
                                                                                   roagă-te pentru noi.

Cel ce ai fost vrednic de a primi Sf. Sacrament din mâna lui Dumnezeu, la „cina cea de taină”, 
                                                                           roagă-te pentru noi.

Cel care după tristeţea amară după Învăţătorul iubit, ai avut mângâierea de a-L vedea şi pipăi
                                                                                   pe Mântuitorul înviat, roagă-te pentru noi.
Cel care ai fost prezent pe muntele măslinilor la înălţarea lui Isus Cristos, roagă-te pentru noi.
Cel pe care împreună cu ceilalţi, în ziua Sf. Rusalii, Spiritul Sfânt l-a umplut,
                                                                                   roagă-te pentru noi.
Cel care a propovăduit Evanghelia în Mesopotamia şi Persia, roagă-te pentru noi.
Cel care pe mulţi păgâni a cucerit ca învăţăcei pentru Isus, roagă-te pentru noi.
Cel care cu puterea Sf. Spirit multe minuni ai săvârşit, roagă-te pentru noi.

Cel care ai redat viaţa trupească şi sufletească unui rege păgân, roagă-te pentru noi.

Cel care i-ai învins pe diavoli şi i-ai determinat pe păgân la ascultare, roagă-te pentru noi.

Cel care ai prezis pacea ce va lega un rege cu cel mai mare duşman de-al lui,

                                                                                               roagă-te pentru noi.

Cel care ai luat puterea şarpelui pentru a nu fi dăunător oamenilor, roagă-te pentru noi.
Cel care adevărurile de credinţă le-ai propagat cu curaj şi în ciuda ameninţărilor,

                                                                                               roagă-te pentru noi.
Cel care s-a găsit vrednic de a-şi vărsa sângele pentru numele lui Isus Cristos
                                                                                               roagă-te pentru noi.
Sf. Tadeu, cu mare încredere venim la tine, Te rugăm ascultă-ne.
Să obţii prin mijlocirea ta un elan înflăcărat pentru credinţa în rândul servilor bisericii,

                                                                                               Te rugăm ascultă-ne.
Să obţii prin mijlocirea ta ocrotire, lumină şi putere Sf. Scaun, Te rugăm ascultă-ne.

Să obţii prin mijlocirea ta pace şi înţelegere între regii creştini şi domnitori,

                                                                                              Te rugăm ascultă-ne.
Să obţii prin mijlocirea ta, ca lumina Evangheliei să ajungă la păgâni, Te rugăm ascultă-ne.
Să obţii prin mijlocirea ta, ca cei rătăciţi să ajungă înapoi la credinţa mamă,
                                                                                              Te rugăm ascultă-ne.
Să obţii prin mijlocirea ta să crească în inima noastră credinţa, speranţa şi iubirea,
                                                                                                Te rugăm ascultă-ne.

Să obţii prin mijlocirea ta, să scăpăm de gânduri diavoleşti şi de toate uneltirile lui,

                                                                                               Te rugăm ascultă-ne.
Să obţii prin mijlocirea ta scăparea noastră de păcate şi de prilejul de a păcătui,

                                                                                              Te rugăm ascultă-ne.
Să obţii prin mijlocirea ta, iertarea păcatelor noastre şi să avem parte de Sf. Taine în mod vrednic

                                                                                        In ceasul morţii noastre, Te rugăm ascultă-ne.


            Mielul lui Dumnezeu, care ridici păcatele lumii, iartă-ne pe noi!
            Mielul lui Dumnezeu, care ridici păcatele lumii, ascultă-ne pe noi!
            Mielul lui Dumnezeu, care ridici păcatele lumii, îndură-ne spre noi!

            Doamne, îndură-ne spre noi!
                Cristoase, îndură-ne spre noi!
                Doamne, îndură-ne spre noi!

 

Tatăl nostru… Născătoare…

Roagă-te pentru noi Sf. Tadeu,
               Şi pentru cei ce solicită mijlocirea ta!

 

SĂ NE RUGĂM:

 

O, apostol mărit! Martirul Evangheliei, ruda lui Isus Cristos, Sf. Iuda, cel care ai propovăduit credinţa adevărată naţiunilor celor mai îndepărtate şi prin puterea cuvintelor tale ai câştiga multe suflete pentru împărăţia lui Dumnezeu, prin mijlocirea ta doresc să obţin de la Dumnezeu harul să pot ocoli şi cel mai mic păcat şi să scap de cele mai dificile ispite. În mod special cere-mi de la Dumnezeu ajutor imediat şi protecţie în actuala situaţie tristă şi disperată.

În sfârşit îţi cer sprijinul, ca după zilele dificile ale acestei vieţi să ajung în patria cea de veci, unde cu tine împreună să pot lăuda Sf. Treime, pe Tatăl, pe Fiul, şi pe Spiritul Sfânt. Amin.

Sf. Iuda, servitorul credincios şi prietenul lui Isus Cristos, roagă-te pentru mine, obţine de la Dumnezeu pentru mine ajutor şi mângâiere cerească în nevoile mele şi în strâmptorările mele, în special în cea de faţă (…) Ajută-mă ca trecând prin greutăţile şi suferinţele acestei vieţi să ajung la fericirea cea de veci. Amin.

 

MĂRIRE ŞI RECUNOŞTINŢĂ

 

O, Doamne Cristoase, mă unesc cu acea mărire fără de margini, cu care Sf. treime se glorifică pe sine şi care se revarsă asupra omenirii Tale binecuvântată, asupra Maicii Sfinte, asupra îngerilor şi sfinţilor.

Te binecuvântez. Te măresc şi-ţi mulţumesc pentru harurile şi favorurile cu carel-ai înzestrat pe apostolul Tău ales.

Te rog cu smerenie pentru meritele lui, vino în ajutorul meu, ascultându-i ruga în toate nevoile mele şi în mod special în ora morţii mele, întăreşte-mă şi păzeşte-mă împotriva tuturor atacurilor duşmanului.

Amin.

3 Tatăl nostru…

3 Născători…

Mărire…

OFERTA

 

Părinte veşnic, îţi ofer această sfântă jertfă, spre mai mare mărirea Ta, cu aceeaşi iubire, smerenie şi însufleţire, putere şi tărie, cu care Fiul Tău Drag, Preotul veşnic, Isus Cristos pe Sine s-a jertfit, în mod special spre mai mare mărire şi bucurie a Sf. Iuda Tadeul; ca recunoştinţă pentru harurile şi mărirea acordate lui şi pentru necesităţile mele veşnice. Amin.

 

RUGĂCIUNEA ZILNICĂ LA SF. IUDA

 

O, Sf. Iuda, te salut Prin Inima Preasfântă a lui Isus, te rog să-ţi aminteşti de dulceaţa cea simţit inima ta, când Isus te-a învăţat pe tine împreună cu apostolii, rugăciunea Tatăl nostru… şi te rog să obţii pentru mine harul să rămân fidel ataşat de Isus până la sfârşit. Amin.

Tatăl nostru…

 

RUGĂCIUNEA CĂTRE SF. IUDA ÎN MARE NEVOIE

 

O, Sf. Tadeu, ruda lui Isus Cristos, tu mărite apostol şi martir, mare în virtuţi şi în facere de minuni, ajutorul grabnic şi fidel al celor care te respectă şi au încredere în tine, care ajuţi în situaţii dificile.

De aceea vin la tine şi te rog din adâncul inimii, vino în ajutorul meu prin mijlocirea ta puternică, deoarece tu ai harul special primit de la Dumnezeu de a-i ajuta pe cei care au renunţat şi la ultima speranţă. Priveşte spre mine: viaţa mea e viaţa crucii, zilele-mi sunt ale tristeţii, inima mea este marea amărăciunii, drumurile mele sunt pline de spini, abia sunt clipe care nu devin martorii lacrimilor şi suspinelor mele, la care se adaugă şi faptul că sufletul meu este chinuit de gânduri întunecoase, de nelinişte, de neîncredere şi deseori aproape disperare.

Pare că Providenţa Divină s-ar fi retras din faţa privirilor mele şi mi se clatină credinţa din inimă.

Asemenea gânduri ca nişte nori negri îmi înconjoară sufletul.

Tu nu mă poţi părăsi! Grăbeşte-te în ajutorul meu! Toată viaţa îţi voi fi recunoscător. Ca pe un protector deosebit te voi cinsti toată viaţa.

Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru harurile acordate ţie şi voi extinde respectul tău între credincioşi, după capacităţile mele.

Amin.