Rugăciuni de bază

ÎMPĂRATE CERESC...

 

ÎMPĂRATE CERESC, MÂNGÂIETORULE, Spirite al Adevărului, care pretutindenea eşti şi toate le (îm)plineşti, vistierul bunătăţilor şi dătătorule de VIAŢĂ, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi ne mântuieşte bunule sufletele noastre. Amin.

 

 

SFINTE DUMNEZEULE...

 

SFINTE DUMNEZEULE, SFINTE tare, SFINTE fără de moarte, îndură-TE spre noi,
SFINTE DUMNEZEULE, SFINTE tare, SFINTE fără de moarte îndură-TE spre noi,

SFINTE DUMNEZEULE, SFINTE tare, SFINTE fără de moarte îndură-TE spre noi. (Amin.)

 

 
PREASFÂNTĂ TREIME,

 

PREASFÂNTĂ TREIME, îndură-TE spre noi. DOAMNE curăţeşte păcatele noastre. STĂPÂNE iartă fărădelegile noastre. SFINTE cercetează şi vindecă neputinţele noastre pentru NUMELE TĂU. DOMNE îndură-TE spre noi, DOMNE îndură-TE spre noi, DOMNE îndură-TE spre noi. Amin.

 

 

TATĂL NOSTRU,

 

TATĂL NOSTRU, care eşti în ceruri, sfinţească-se Numelu TĂU, vie împărăţia TA, fie voia TA, precum în Cer, aşa şi pe pământ; Pâinea noastră cea de toate zilele dă ne astăzi şi ne iartă păcatele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri, apără-ne de ispite şi ne mântuieşte de cel rău, că a TA este împărăţia şi puterea şi mărirea în vecii veciilor (în veci). Amin.

 

 

NĂSCĂTOARE…

 

NĂSCĂTOARE de DUMNEZEU, fecioară, bucură-TE, Ceea Ce Eşti plină de har, MARIE, DOMNUL este cu Tine, binecuvântată eşti TU între femei, şi binecuvântat este Rodul pântecelui TAU, că ai născut pe CRISTOS Mântuitorul sufletelor noastre. PreaSFÂNTĂ MARIE, Maica LUI DUMNEZEU, roagă-TE pentru noi păcătoşii, acum şi-n ora transformării noastre. Amin.

 

 

CREDEUL…

 

Cred într-UNUL DUMNEZEU, TATĂL a totţinătorul, făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor, şi-ntr-UNUL DOMN ISUS CRISTOS, Fiul LUI DUMNEZEU, UNUL Născut, care din TATĂL s-a născut mai-nainte de toţi vecii LUMINĂ Din LUMINĂ, DUMNEZEU ADEVĂRAT DIN DUMNEZEU ADEVĂRAT, născut iar nu făcut, Cel de o Fiinţă cu TATĂL, prin care toate s-au făcut, Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră MÂNTUIRE s-a coborât din Ceruri şi s-a întrupat  de la SPIRITUL SFÂNT şi din MARIA FECIOARĂ, şi s-a făcut om, şi s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit şi s-a îngropat, şi a înviat a treia zi după Scripturi, şi s-a suit la Ceruri, şi şade de-a dreapta TATĂLUI, şi iarăşi va să vină cu mărire să judece vii şi morţii, a Căreia Împărăţie nu va avea sfârşit, şi-ntr-UN SPIRITUL SFÂNT, DOMNUL de Viaţă făcătorul, Care dela TATĂL şi dela Fiul purcede, CEEA CE împreună cu TATĂL şi cu Fiul este închinat şi mărit, CARE le-a grăit prin proroci, Într-Una Sfântă Catolică şi apostolică Biserică mărturisesc un botez pentru iertarea păcatelor, aştept învierea morţilor şi viaţa viacului ce va să fie. Amin.

 

 

MĂRIRE…

 

Mărire Tatălui, Fiului, şi SPIRITULUI SFÂNT, acum şi pururea şi-n vecii vecilor. Amin.