Rugăciunile sf.-lui Corvin-Anton

Unchiul Mihai zicea că: Corvin – Anton este un sfânt din Coroana lui ISUS

 

NOVENA

RUGĂCIUNI CERUTE DE CORVIN-ANTON ŞI „O FLARE DESCHISĂ LA MAREA IUBIRE A INIMII LUI ISUS-PRIN PREOT ÎN CEATA PREOŢILOR MICI AI INIMII LUI ISUS”

            Novena se începe în zi de marţi şi se continuă 9 zile la rând. În prima zi a novenei este obligatorie spovada şi se continuă zilnic cu ascultarea Sf. Liturghii, împărtăşanie, Rozariu (recitarea rozariului în biserica cu meditarea misterelor, iar seara înainte de culcare se face meditaţie 5-10 minute, cu gândul la Isus prezent în Preasfântul Sacrament pe toate altarele din lume. Meditaţia începe îndreptându-se gândul la altarele din bisericile cunoscute, spunând: Isuse, Te ador şi Te iubesc şi Ţie îţi mulţumesc pentru toate harurile primite, binefaceri, etc…)

            De asemenea, în aceste 9 zile se ţine post, după posibilităţile fizice.

1.       Varianta întâia: post cu pâine şi apă, fructe, crudităţi, salate cu ulei; nimic fiert, nici chiar cafea.

2.       Varianta a doua: post obişnuit cu mâncare fiartă, fără carne şi lactate.

3.       Varianta a treia: pentru cei care sânt bolnavi şi bătrâni şi nu pot posti, se poate face novene şi fără post, dar cu programul de rugăciuni strict cerut în această novenă.

Nimic nu se cere în novenă împotriva poruncilor lui Dumnezeu, sau împotriva poruncilor Sf. Biserici şi nici răzbunare pe aproapele.

În timpul novenei se face dimineaţa oferta meritelor zilei, după următoarea formulă: dată de Corvin-Anton:

OFER lui Dumnezeu Tatăl Creatorul a tuturor celor văzute şi nevăzute, Tatăl cel Atotputernic, Atotştiutor, la tuturor celor văzute şi nevăzute, a tuturor celor ştiute şi neştiute – toate meritele zilei de azi: bucurii, necazuri, rugăciuni, sfinte Liturghii, Sfinte Împărtăşanii etc… prin Inima Însângerată a lui Isus Cristos, Fiul Său, prin Maica Sfântă Pururi Fecioară, Mama lui Isus şi Mama noastră  şi prin mijlocirea smeritului mesager a inimii Însângerate a lui Isus – Corvin Anton, pe care îl rugăm să ducă rugăciunile noastre la Dumnezeu Tatăl şi să le facă să fie ascultate şi bine primite. Amin!

Corvinel tu care în această scurtă viaţă de pe pământ ai iubit aşa de mult pe Isus cu inima pe Sf. Fecioară şi ai fost un copil bun şi ascultător, te rugăm să ne ajuţi şi pe noi în necazurile noastre, prin depunerea rugăciunilor noastre la Tronul inimii Divine a lui Isus şi la Tronul lui Dumnezeu Tatăl.

Corvin mai cere să se recite zilnic 5 Tatăl nostru şi 5 Născătoare de Dumnezeu (Bucuri-te Maria) în cinstea celor 5 răni ale lui Isus – la cele două mâini, la picioare, la frunte şi la coastă – Inima Sa; acestea să fie oferite la dispoziţia sa, spunând că el le distribuie unde e mai mare nevoie pentru mântuirea sufletelor de pe pământ şi din purgator.

De asemenea, Corvin-Anton mai cere să ne rugăm zilnic 7 Tatăl Nostru şi 7 Născătoare de Dumnezeu, pentru:

1.       Întoarcerea păcătoşilor;

2.       Pentru copiii sub 7ani, să-L iubească pe Dumnezeu şi să fie ascultători faţă de părinţi şi de cei mari

3.       Pentru sufletele din purgator, pentru tot neamul din care face parte.

4.       Pentru chemări sfinte la preoţie şi călugărie;

5.       Pentru preoţii slabi de la periferia chemării lor, pentru dezlipirea inimii lor de cele lumeşti şi unirea lor mai profundă cu Dumnezeu.

6.       Pentru sfinţirea preoţilor virtuoşi.

7.       Pentru eliberarea bisericii greco-catolice din catacombe, cu preoţi feciorelnici.

 

DEVOŢIUNE LA INIMA LUI ISUS, ÎNAINTE DE CUMINECARE, LA SF. LITURGHI (31. 05. 1988)

            Preasfântă Inimă a lui Isus, Fă să Te cunosc din ce în ce mai bine şi să te iubesc din ce în ce tot mai mult; ajută-mă să înţeleg voia Ta şi să urmez calea dorită de Preasfânta Ta Inimă şi să nu doresc altceva decât ceea ce vrei Tu să faci din viaţa mea. Amin! (Supunerea totală de voinţa lui Dumnezeu).

  

 

 

INVOCĂRI LA SFÂNTA FECIOARĂ MARIA ÎN CAZ DE ISPITE Corvin-Anton

 

(recomandată la o femeie care a depus în Ordinul Sf. Vasile voturi basilitană). Aceasta, după depunere voţurilor, a fost chinuită de negativul zi şi noapte şi după invocarea Sf. Fecioare prin această scurtă rugăciune şi participare în trei sâmbete la rugăciunile din Capela Catacombă, unde se află corpul lui Corvin-Anton, a scăpat de aceste chinuri. Redăm mai jos rugăciunea:

            Măicuţă Preacurată, îndepărtează de la mine atacurile înverşunate ale negativului cel neruşinat şi alungă-l în iad pe cel care mă chinuieşte. Vino în ajutorul meu acum – acum, aici şi în ceasul morţii, (transformării) mele. Amin! – urmată de o scurtă meditaţie: privind pe Isus pe Golgota, răstignit pe cruce între doi tâlhari şi părăsit de toţi în faţa morţii, (transformării).

Numai cu maica Sa cea Sfântă, cu Inima Îndurerată şi sfâşiată de durere văzând chinurile Fiului Său pe lemnul crucii şi Sângele Său Sfânt scurgându-se picătură cu picătură din Dumnezeiescul Său Trup. Şi toate acestea chinuri pentru a spăla păcatele noastre şi ale oamenilor din lumea întreagă. Totul pentru binele sufletului nostru, care era sub păcatele strămoşilor noştri.

 

RUGĂCIUNE - 1988 –

            Doamne, Dmnezeul meu, care m-ai creat şi care îmi porţi de grijă – zi şi noapte, Tu eşti prezent în tot momentul în cer şi pe pământ, ajută-mă ca să înţeleg, să asimilez şi să pot transmite cuvântul Tău.

            Dă-mi, Doamne, credinţa lui Petru când s-a reîntors la Roma pentru – a fi martirizat. Dă-mi, Doamne, puterea lui Petru după pogorârea Spiritului Sfânt asupra învăţăceilor Săi Isus Cristos.

            Dă-mi, Doamne, putere de convingere a ateilor, a necredincioşilor şi a sufletelor lâncede, aşa cum L-ai convertit pe Saul pe drumul Damascului şi credinţa lui Saul - Paul după reîntoarcerea lui din răpirea în al treilea cer.

            Dă-mi, Doamne, lumina Spiritului Sfânt spre credinţă şi tărie în orice împrejurare a vieţii mele. Amin!

 

RUGĂCIUNE – transmisă tot în 1988 –

            Doamne, Creatorule, Făcătorul Cerului şi al pământului, Tatăl Veşnic al lui Isus Cristos cel Răstignit, Înviat şi Înălţat la cer, – priveşte cu milă spre noi din înaltul Tău Locaş şi apără viaţa noastră şi sufletului nostru de mâna vrăşmaşă a negativului.

            Nu ne lăsa pe noi şi pe ai noştri pradă duhurilor întunericului, ci cu puterea Ta cea mare, îndepărtează-le din casa şi familia noastră.

            Noi suntem ai Tăi şi ai Tăi vrem să fim în viaţă şi în moarte. Apără-ne cu sfinţii şi puternicii Tăi Îngeri, trimite puterile cereşti şi curăţeşte casa şi familia noastră de toate rămăşiţele vrăşmaşe ale negativului.

            Sfarmă puterea negativului din casa şi familia noastră, cu puterea SFINTEI ŞI NEÎNVINSEI TALE CRUCI, cu puterea PREASFINTEI şi NEPĂRNINITEI FECIOARE MARIA, din veac Ţi-a servit Ţie şi prin care tu ai dat putere asupra negativilor. Din puterea dată EI, revarsă asupra casei şi a familiei mele o singură rază a Dumnezeirii Tale şi negativul nu se va apropia de casa şi de familia mea. O singură rază va distruge pentru totdeauna puterea duhurilor rele.

                        Tu, Doamne, ajută-ne,

                        Tu, Doamne, păzeşte-ne,

                        Tu, Doamne, curăţeşte-ne,

                        Tu, Doamne, sfarmă şi cea din urmă putere a negativului şi întăreşte-ne să-ţi servim Ţie,acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin!

 

DUMNEZEU NE CHEAMĂ PRIN TOATE MIJLOACELE LA MÂNTUIRE!

 

Această variantă este redată după două pagini bătute la maşină şi răspândite pe vremuri, dar vezi şi cartea apărută despre Corvin-Anton. „Viaţa veşnică în viziunea unui copil sfânt trecut în veşnicie în timpul ateismului” Cluj – Napoca: Corvin Anton