Rugăciuni către SFÂNTUL SPIRIT

 SLUJIREA SPIRITULUI SFÂNT (II. Cor. 3)

Asociaţie pioasă în cinstea Spiritului Sfânt

 

Scopul:
       Cultivarea devoţiuni faţă de Spiritul Sfânt, Oaspetele sufletului creştin (I. Cor 3,16; 6,19).

            Mijloacele:
            – Grija de a fi în stare de har, evitând păcatul de moarte, combătând păcatele uşoare. 
            – Practica virtuţilor după starea de viaţă a fiecăruia.

            – Meditarea Darurilor Spiritului Sfânt
            – Aspiraţia spre perfecţiune, spre unirea cu Dumnezeu
            – Unirea cu aproapele în iubire (Ef. 4, 2-6).

            – Apostolatul.
            – Iubirea Scripturii
            – Iubirea Bisericii

            Practica evlavioasă. Se recomandă:

1.Recitarea zilnică a unei şeptimi din Rozarul Spiritului Sfânt. (Un Tatăl nostru, şapte Împărate ceresc. Mărire…)
2.Recitarea Rozarului Spiritului Sfânt duminica sau în altă zi.
3.Recitarea zilnică a Rozarului Spiritului Sfânt.
4.Imnul: Veni Creator (Vino Spirite) sau altă rugăciune în cinstea Sfântului Spirit 

    Imenţia generală şi principală pentru care se recită Rozarul Spiritului Sfânt este UNIREA TUTUROR CREŞTINILOR
.

    Intenţia secundară: Sfinţirea preoţilor.

    Cine poate fi membru în această Asociaţie:
Orice creştin, preot, călugăr, călugăriţă care este înscris în Registrul Asociaţiei şi împlineşte una din cele patru practici evlavioase recomandate.


Tatăl nostru, care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău vie împărăţia Ta, fie voia Ta precum în Cer, aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă păcatele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri, apără-ne de ispite, şi ne mântuieşte de cel rău.Că a ta este împărăţia şi puterea şi mărirea a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Spirit. Amin. 
Împărate ceresc, Mângâietorule, Spirit al adevărului, care pretutinde-ne-a eşti – şi toate le împlineşti, vistierul bunătăţilor şi dătătorule de viaţă, vino şi te aşează întru noi şi ne curăţeşte de toată întinarea şi mântuieşte, Bunele, sufletele noastre. Amin.
Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce eşti plină de har, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui Tău, că ai născut pe Cristos Mântuitorul sufletelor noastre. Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoşii, acum şi-n transformării noastre. Amin.

 

ROZARUL SPIRITULUI SFÂNT

 

În numele Tatălui şi a Spiritului Sfânt. Amin.
 Împărate ceresc…
Sfânta Treime…
Mărire Tatălui şi Fiului şi Spiritului Sfânt

    1.Primul dar al Spiritului Sfânt
FRICA DE DUMNEZEU
   Spirite Sfinte pătrunde cu frica Ta fiinţa mea fă ca să am un respect de fiu, faţă de Dumnezeu şi să nu-l vatăm şi să nădăjduiesc de la el tot ajutorul şi să-l servesc în toate cu încredere şi iubire ca pe un adevărat părinte.
Feriţi cei săraci cu spiritul că a lor este împărăţia cerurilor.
Tatăl nostru;
7 Împărate ceresc;
 Mărire Tatălui şi Fiului…
Invocaţie: O Spirite Sfinte, oaspete dulce a sufletului meu, rămâi pururi cu mine. O prea Sfântă Treime care locuieşti în sufletele noastre, prin harul tău sfinţeşte-ne din ce în ce mai mult.
Cântec – o strofă din Vino Spirite prea Sfânt:

Vino, Spirite prea Sfânt,

Şi trimite pe pământ
A ta luminoasă rază!


   2.Al doilea dar al Spiritului Sfânt:
TĂRIA
(Desăvârşeşte virtutea tăriei)
   Spirite Sfinte întăreşte-mă ca să pot mărturisi credinţa cu curaj, să înving toate greutăţile şi ispitele şi să duc, cum se cuvine, lupta vieţii spirituale, ca să fac în toate voia lui Dumnezeu.

Feriţi cei ce flămânzesc şi însetoşează de dreptate că aceia se vor sătura.
Tatăl nostru;
7 Împărate ceresc;
Mărire Tatălui şi Fiului…
Invocaţie
Cântec – o strofă din Vino Spirite prea Sfânt:

Al săracilor Părinte,
Dătător de cele sfinte,
Vino şi ne luminează!

   3.Al treilea dar al Spiritului Sfânt:
PIETATEA – sau EVLAVIA
(Desăvârşeşte virtutea religiei şi a iubirii)
   Spirite Sfinte fă să am o dragoste de fiu, faţă de Dumnezeu, să-l laud şi să-l servesc în toate cu atenţie, bucurie şi iubire şi să mă rog, cum se cuvine.
Fericiţi cei blânzi că aceia vor moşteni Pământul.
Tatăl nostru;
7 Împărate ceresc;
Mărire Tatălui şi Fiului…
 Invocaţie
Cântec – o strofă din Vino Spirite prea Sfânt:


Bunule Mângâietor,
Oaspete prea iubitor,
Dulcea noastră răcorire.  


   4.Al patrulea dar al Spiritului Sfânt:
SFATUL
(Desăvârşeşte în noi prudenţa)
   Spirite Sfinte luminează-mi mintea ca să cunosc şi să aleg în toate situaţiile mijloacele potrivite, pentru a ajunge la mântuire şi sfinţenie, fă-mă să urmez în toate, inspiraţiile tale şi să ştiu da sfat bun aproapelui meu.
Feriţi cei milostivi că aceia milă vor avea.
 Tatăl nostru;
7 Împărate ceresc;
Mărire Tatălui şi Fiului…
Invocaţie
Cântec – o strofă din Vino Spirite prea Sfânt:


Tu în trudă alinare,
În căldură eşti răcoare,
Mângâiere în mâhnire.


   5.Al cincilea dar al Spiritului Sfânt:
ŞTIINŢA SAU CUNOAŞTEREA
(Desăvârşeşte în noi credinţa şi speranţa)
   Spirite Sfinte, luminează-mi mintea, ca din cele create, să-l cunosc pe creatorul şi să nu-mi pun nădejdea în creaturi, ci numai să mă servesc de ele pentru a ajunge la Dumnezeu; începutul şi sfârşitul tuturor făpturilor.
Feriţi cei ce plâng că aceia se vor mângâia.
Tatăl nostru;
7 Împărate ceresc;
Mărire Tatălui şi Fiului…
 Invocaţie
Cântec – o strofă din Vino Spirite prea Sfânt:


O lumină fericită,e,

Umple inima smerită,
Fiecărui credincios!


   6.Al şaselea dar al Spiritului Sfânt:
ÎNŢELEGEREA sau PRICEPEREA
(Desăvârşeşte virtutea credinţei)
   Spirite Sfinte luminează-mi mintea ca să cunosc şi să pătrund, din ce în ce mai bine adevărurile credinţei, fă să le văd frumuseţea şi să-mi hrănesc sufletul cu ele şi astfel să mă unesc cu Dumnezeu, adevărul suprem.
Tatăl nostru;

7 Împărate ceresc;
Mărire Tatălui şi Fiului…
 Invocaţie
Cântec – o strofă din Vino Spirite prea Sfânt:

O lumină fericită,e,
Umple inima smerită,
Fiecărui credincios! 


   7.Al şaptelea dar al Spiritului Sfânt:
ÎNŢELEPCIUNEA
   Spirite Sfinte luminează-mi mintea cu adevărul tău şi cuprinde-mi voinţa cu iubirea ta, ca să-l cunosc şi să-l iubesc pe Dumnezeu, aşa cum spune psalmistul „gustaţi şi vedeţi ce bun este Dumnezeul” (Ps. 33,8), şi să-i fac voia în toate.
 Tatăl nostru;
 7 Împărate ceresc;
 Mărire Tatălui şi Fiului…
Invocaţie
Cântec – o strofă din Vino Spirite prea Sfânt:

Spală ce e întinat,
Udă tot ce e uscat,
Vindecă ce a rănit!

 

 

Doamne cel ce preasfântul tău Spirit în ora a treia l-ai trimis apostolilor tăi, pe acela bunule nu-l lua de la noi, cei ce ne rugăm Ţie.
Stih:
Inimă curată zideşte într-u mine Dumnezeule, şi spirit drept înnoieşte într-u cele dinlăuntru ale mele.
Nu mă lepăda pe mine de la faţa ta, pe Spiritul tău cel Sfânt nu-l lua de la mine.

Consfinţire la SPIRITUL SFÂNT

            Spirit Sfinte, Spirit Dumnezeiesc, de lumină şi iubire, eu îţi consfinţesc, mintea, inima şi voinţa şi toată fiinţa mea, acum şi în timp şi pentru veşnicie.
Fă ca mintea mea, să fie totdeauna, supusă inspiraţiilor tale cereşti şi învăţăturii sfintei biserici, al cărui conducător negreşit eşti Tu.
Înflăcărează-mi pururi, inima de iubirea lui Dumnezeu şi a aproapelui, fă ca voinţa mea, să fie totdeauna potrivită cu voinţa divină şi toată viaţa mea, să fie o adevărată urmare a vieţii şi virtuţilor Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos, căruia împreună cu Tatăl şi cu tine Spirite Sfinte să-i fie cinste şi mărire în vecii vecilor. Amin.

         Prea mărită pururea Fecioară Maria du rugăciunea noastră la Sfântul şi de viaţă făcătorul Spirit şi roagă-l să reverse asupra noastră darurile sale.

Născătoare de Dumnezeu…

Mărire Tatălui…

Vino, Spirite prea Sfânt,
Şi trimite pe pământ
A ta luminoasă rază!

Al săracilor Părinte,
Dătător de cele sfinte,

Vino şi ne luminează!

Bunule Mângâietor,
Oaspete prea iubitor,
Dulcea noastră răcorire

Tu în trudă alinare,
În căldură eşti răcoare,
Mângâiere în mâhnire. 

O lumină fericită,e,
Umple inima smerită,
Fiecărui credincios!

Făr’a ta Dumnezeire
Nu-i nimic în omenire
Nu-i nimic nestricăcios!

 

 

 

 Veni Creator

Vino, Spirite Făcător, cercetează

Minţile a lor tăi, umple cu harul ceresc


Sufletele ce tu le-ai făcut.

 

Tu ce te numeşti Mângâietor, darul lui Dumnezeu celui prea înalt, izvor viu,

Foc, dragoste şi ungere duhovnicească.

 

Tu în daruri înşeptit, degetul deptei părinteşti, tu legiuita făgăduinţă a

Tatălui, dăruind cu graiul limbile.


Aprinde lumina în simţuri, revarsă

Dragostea în inimi, întărind slăbiciunea

Trupului nostru cu puterea necurmată.