Rugăciuni către Sfiinţii Arhangheli

RUGĂCIUNE CĂTRE SFINŢII ARHANGHELI

- pentru a primi şi ajutorul Arhanghelilor trebuie să rostim zilnic un:

Tatăl Nostru + Născătoare + Mărire...către Arhanghelul care  răspunde de ziua respectivă

1 - Sf. Arhanghel Mihael - luni - “Mihael” înseamnă «cine e (ca) mai mare decât el “El” = parte din Dumnezeu.» S-a luptat cu cei care n-au vrut să asculte de Dumnezeu.

2 - Sf. Arhanghel Gabriel - marţi - Răspunde de anunţuri. El a vestit Sf. Fecioare naşterea lui Isus.

3 - Sf. Arhanghel Rafael - miercuri - A însoţit pe Tobia în ţară străină şi răspunde de toţi cei care călătoresc şi de căsătorii.

4 - Sf. Arhanghel Zadkiel - joi - El a oprit jertfa lui Avram şi i-a dat în schimb un berbec. Avram a pus acelui loc numele DOMNUL VA PURTA DE GRIJĂ.

5 - Sf. Arhanghel Peliel - vineri - El s-a luptat cu Iacob şi l-a botezat pe Izrael.

6 - Sf. Arhanghel Maltkiel - sâmbătă - El a scos poporul Izrael din Egipt, l-a trecut prin marea Roşie, împărţind-o în două.

7 - Sf. Arhanghel Uriel - duminică - El a ridicat piatra de pe mormântul lui Isus. A vestit femeilor Învierea Domnului.