Scapularul Inimii Preasfinte A MARIEI

SCAPULARUL PREASFINTEI INIMI A MARIEI

 

           Rugaţi-vă zilnic exorcismul Sf. Arhanghel Mihail 

            Sfinte Arhanghele Mihail, apără-ne împotriva răutăţii şi a atacurilor negativului*, fi-ne ocrotire.           
Tu îns
ă voievodul oştirilor cereşti, pe negativul* şi pe celelalte duhuri rele să le alungi, care spre pierzarea sufletelor rătăcesc prin lume, prin puterea dumnezeiască prăbuşeste-le în iad.

            Exorcismul Sf. Arhangel Mihail

            De miliarde şi milioane de ori, Isuse al meu - milă ! Milă Isuse al meu, milă, pentru fiecare muribund pînă la sfîrşitul lumii. De miliarde şi milioane de ori jertfim preţiosul sânge şi lacrimi de sânge Tatălui Ceresc pentru fiecare muribund pînă la sfîrşitul lumii şi-l acoperim cu preţiosul Sânge şi Neprihănita Inimă a Mariei şi cu lacrimile Ei de sânge, pentru ca duşmanul să nu aibă putere asupra lui.

            -Născătoare     ( de 3 ori )

            -Mărire           ( de 3ori  )

Inima neprihănită a Mariei , roagă-te pentru noi acum şi-n ora morţii noastre !
Inima îndurerată şi neprihănită a Mariei, fi salvarea noastră şi salvarea lumii întregi!               ( de 3 ori )                                              Amin .