Litania Sf. Arhanghel Mihail

 LITANIA SF. ARHANGHEL MIHAIL

 
Doamne miluieşte-ne !
Hristoase miluieşte-ne!
Doamne miluieşte-ne !
Isuse Hristoase miluieşte-ne !
Isuse Hristoase, îndeplineşte-ne ruga !

Părinte ceresc, Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi !
Fiule, răscumpărătorul lumii, Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi !
Spirite Sfinte, Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi !
Sfîntă Treime, un singur Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi !

Sfinte Mihaile, plin de înţelepciunea lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi !

Sfinte Mihail, adorator al cuvîntului divin, roagă-te pentru noi !

Sfinte Mihail, încoronat de onoare şi de glorie, roagă-te pentru noi !

Sfinte Mihail, foarte puternic principe al armatelor, roagă-te pentru noi !

Sfinte Mihail, conducător al Paradisului, roagă-te pentru noi !

Sfinte Mihail, conducător şi consolator al poporului israelitean, roagă-te pentru noi !

Sfinte Mihail, splendoarea şi fortăreaţa bisericii militante, roagă-te pentru noi!

Sfinte Mihail, onoarea şi desfătarea bisericii triumfătoare, roagă-te pentru noi!

Sfinte Mihail, lumina ângerilor, apărarea credincioşilor, roagă-te pentru noi !

Sfinte Mihail, forţa celor care luptă sub steagul crucii, roagă-te pentru noi!

Sfinte Mihail, lumina şi încrederea sufletelor la sfîrşitul vieţii, roagă-te pentru noi !

Sfinte Mihail, sprijin foarte sigur, ajutorul nostru în toate nefericirile noastre, roagă-te pentru noi !

Sfinte Mihail, crainicul sentinţei eterne, roagă-te pentru noi !

Sfinte Mihail, consolatorul sufletelor în flăcările iadului, roagă-te pentru noi !

Sfinte Mihail, pe care Dumnezeu te-a însărcinat să primeşti sufletele după moarte, roagă-te pentru noi !

Sfinte Mihail, principele nostru, roagă-te pentru noi !

Sfinte Mihail, avocatul nostru, roagă-te pentru noi !

            Mielul lui Dumnezeu, care ridici păcatele lumii, iartă-ne Doamne !

            Mielul lui Dumnezeu, care ridici păcatele lumii, ascultă-ne Doamne !

            Mielul lui Dumnezeu, care ridici păcatele lumii, miluieşte-ne pe noi !

            Doamne Isuse, sfinţeşte-ne pe noi printr-o binecuvântare mereu nouă, pe care acordă-ne-o prin intermediul Sfântului Arhanghel Mihail, care ne învaţă să strângem în cer şi să schimbăm bunurile temporare cu acelea ale eternităţii, Tu, care vieţuieşti şi domneşti în vecii vecilor. Amin.

           
O, mare principe al cerului, p
ăzitor foarte credincios al Bisericii, Sfinte Arhanghele Mihail, cu toate că sunt nedemn de a apărea în faţa ta, încrezător totuşi în speciala ta bunătate, mişcată de străşnicia admirabilelor tale rugăciuni şi de mulţimea binefacerilor tale, vin la tine alături de îngerul meu păzitor şi în prezenţa tuturor îngerilor din cer, pe care-i iau ca martori ai devoţiunii mele către tine, te aleg astăzi protectorul şi avocatul meu particular şi-mi propun, cu tărie, să te onorez întotdeauna şi să fac să fii onorat din toată puterea. Binevoieşte, o preabunule Arhanghel, să mă admiţi în numărul servitorilor tăi devotaţi. Fii alături de mine toată viaţa mea, ca să nu ofensez ochii foarte curaţi ai lui Dumnezeu nici în fapte, nici în cuvinte, nici în gânduri. Apără-mă tot timpul vieţii mele împotriva tuturor tentaţiilor diavolului. În mod special, pentru credinţă şi curăţie, şi în ora morţii, obţine-mi pacea sufletului meu şi du-mă în patria eternă.      Amin.