A doua rugăciune a lui Unchiul Mihai

A DOUA RUGĂCIUNE A UNCHIULUI MIHAI

Tatăl nostru... Născătoare... Mărire...
Isuse, Marie şi Iosif, Vă iubim şi cu umilinţă Vă rugăm:
Învredniciţi-ne pe noi, să Vă iubim cu toţii mult mai mult, mântuiţi-ne sufletul de orice neplăceri, daţi-ne nouă credinţă, nădejde şi iubire, sănătate deplină, pace şi linişte, voinţă şi tărie, iar pentru vredniciile sfinţilor, care astăzi serbează ziua lor, a îngerilor noştrii păzitori şi a tuturor sfinţilor îngeri, de la Bunul Dumnezeu Tatăl, Darul Sfântului Spirit de a face prezentul bine, de a completa trecutul cu bine şi de a pregăti viitorul bun pentru veşnicie şi aşa să Vă putem iubi, adora şi mării în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru ... Născătoare ... Mărire...