Prima rugăciune a lui Unchiul Mihai

PRIMA RUGĂCIUNE A UNCHIULUI MIHAI

Tatăl nostru... , Născătoare... , Mărire...

Doamne, Dumnezeul nostru, Dispunătorul tuturor, care ne-ai făcut pe noi pe toţi şi pe toate şi de la care aparţinem noi toţi şi toate, Sfîntă Treime: Tatăl, Fiul şi Sfântul Spirit, Dumnezeu nemărginit de mare şi de bun, mărit, iubit şi cinstit să fii de toţi şi de toate, oriunde şi oricând.Pentru rugăciunile Preasfintei Fecioare Maria, ale Sfântului Iosif, ale Sfântului Apostol Tadeu (verişorul prim a lui Isus) şi a celorlalţi sfinţi, apostoli, părinţi, martiri, profeţi, cuvioşi şi drepţi şi a tuturor sfinţilor îngeri, cu umilinţă Te rugăm:
Dă-ne linişte sufletească, credinţă, nădejde şi iubire, asigură-ne mântuirea sufletului, dă-ne sănătate deplină, pace şi linişte, voinţă şi tărie, pace şi linişte ţării noastre şi lumii întregi, şi toate acele daruri, de care avem noi lipsă, atât noi cât şi alţii pentru care ne rugăm.
Iară pentru vredniciile Sfinţilor Arhangheli Mihail, Gabriel, Rafael, Zadkiel, Peliel, Maltkiel şi Uriel şi ale tuturor sfinţilor îngeri, cu umilinţă, Te rugăm:
Apără-ne de ispite şi de spiritele care nu sunt bune, iar acele ispite şi spirite care nu sunt bune şi se află în noi pînă în prezent, să fie scoase afară, să nu mai intre iarăşi; apără-ne de duşmani şi de primejdii, de durere, de supărare, de neplăceri, de păcate, de sminteli şi de greşeli, de fapte necuviincioase şi de lucruri fără de folos, iar acele păcate, sminteli şi greşeli, fapte necuviincioase şi lucruri fără de folos făcute până în prezent cu fapta, cu cuvântul, cu privirea, cu promisiunea, cu slăbiciunea, cu gândul, cu dorinţa, cu voie şi fără voie, cu ştiinţă şi neştiinţă, să fie iertate şi uitate, să nu se poată vorbi, nici scrie, nici citi, nici cu gândul a se aminti de nimeni, niciodată, niciunde şi nicicând şi aşa cu ajutorul darului Tău, învredniceşte-ne de o transformare uşoară şi plăcută şi de acum înainte să facem numai Sfântă Voia Ta, binele nostru pământesc şi ceresc şi cel de-al aproapelui nostru la fel, iubindu-Te, cinstindu-Te şi mărindu-Te în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru... Născătoare... Mărire...