Rozariul lui Unchiul Mihai

ROZARIUL UNCHIULUI MIHAI

 

  Se bazează pe rozariul obişnuit (are structura similară cu rozariul obişnuit) având şi aceleaşi mistere (obişnuite):  pe bobiţele (mărgelele) mici, după rugăciunile de „NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU…” („Bucură-TE MARIE…”, „Ave MARIA…”), sau după prima parte a acestora (în loc de a doua parte, adică: în loc de „(PREA)Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-Te pentru noi acum şi-n ora morţii (transformării) noastre” ), într-o decadă  (în fiecare decadă) se vor spune în ordine pe fiecare bobiţă mică, câte una din următoarele completări (rugăciuni intermediare):


1.)
Preasfânta Marie, Maica lui Dumnezeu şi a noastră, Împărăteasa Cerului şi a universului, noi de la crucea lui Isus, precum Isus a spus, fii tăi suntem şi cu umilinţă Te rugăm :
- Apără-ne de ispite şi de spiritele care nu sunt bune, iar acele ispite şi spirite care nu sunt bune şi se află în noi până în prezent, să fie scoase afară, să nu mai intre iarăşi.
- Apără-ne de duşmani şi de primejdii, de durere, de supărare, de neplăceri, de păcate, de sminteli şi de greşeli, de fapte necuviincioase, de lucruri fără de folos, iar acele păcate, sminteli şi greşeli, fapte necuviincioase, lucruri fără de folos, făcute până în prezent cu fapta, cu cuvântul, cu privirea, cu promisiunea, cu gândul, cu dorinţa, cu slăbiciunea, cu ştiinţa sau cu neştiinţa, cu voia şi fără voia, să fie iertate şi uitate, să nu se poată vorbi, nici scrie, nici citi, nici cu gândul a se aminti de nimeni, niciodată, nici unde şi nici când şi aşa, cu ajutorul harului Tău, învredniceşte-ne de o transformare uşoară şi plăcută şi de acum înainte să facem numai sfântă voia Ta, binele nostru pământesc şi ceresc şi cel de-al aproapelui nostru la fel, iubindu-Te, cinstindu-Te şi mărindu-Te în vecii vecilor, Amin.
2.) Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeu şi a noastră, Împărăteasa Cerului şi a universului, noi de la crucea lui Isus, precum Isus a spus, fii tăi suntem şi cu umilinţă Te rugăm :
Scoate toate sufletele din Purgatoriu, fii lângă cei ce mor astăzi, şi de acum într-o lună până-n ora aceasta şi clipa aceasta, să nu se osîndească nici unul dintre ei, îndreaptă-i pe toţi spre cer.
3.) Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeu şi a noastră, Împărăteasa Cerului şi a universului, noi de la crucea lui Isus, precum Isus a spus, fii tăi suntem şi cu umilinţă Te rugăm:
- Iartă-mă pe mine păcătosul şi pe toţi cei din lumea aceasta, fii lângă cei ce se nasc astăzi şi de acum într-o lună pînă-n ora aceasta şi clipa aceasta, să se nască fără de păcatul strămoşesc, fă să fie prunci buni, cum ai fost Tu, Sf. Iosif, Sf. Ioan Botezătorul, sfinţii Tăi părinţi Ioachim şi Ana, precum şi părinţii lor şi părinţii părinţilor lor.
4.) Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeu şi a noastră, Împărăteasa Cerului şi a universului, noi de la crucea lui Isus, precum Isus a spus, fii tăi suntem şi cu umilinţă Te rugăm :
- Ajută misionarii să încreştineze toţi păgânii, rătăciţii şi necredincioşii, să ajungă la credinţa cea adevărată.
Asigură-le mântuirea sufletelor lor, dă-le sănătate deplină şi cele de trebuinţă pentru existenţa vieţii veşnice. Amin.
5.) Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeu şi a noastră, Împărăteasa Cerului şi a universului, noi de la crucea lui Isus, precum Isus a spus, fii tăi suntem şi cu umilinţă Te rugăm:
- Vindecă-mă pe mine bolnavul sufleteşte şi trupeşte şi pe toţi cei bolnavi sufleteşte şi trupeşte.
Asigură-ne mântuirea sufletelor, dă-ne sănătate deplină şi cele de trebuinţă pentru existenţa vieţii veşnice. Amin.
6.) Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeu şi a noastră, Împărăteasa Cerului şi a universului, noi de la crucea lui Isus, precum Isus a spus, fii tăi suntem şi cu umilinţă Te rugăm :
- Scoate pe toţi din închisori şi din încurcături.
Asigură-le mântuirea sufletelor lor, dă-le sănătate deplină şi cele de trebuinţă pentru existenţa vieţii veşnice. Amin.
7.) Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeu şi a noastră, Împărăteasa Cerului şi a universului, noi de la crucea lui Isus, precum Isus a spus, fii tăi suntem şi cu umilinţă Te rugăm :
- Fă toţi credincioşii buni, conducerea ţării şi a lumii.
Asigură-le mântuirea sufletelor lor, dă-le sănătate deplină şi cele de trebuinţă pentru existenţa vieţii veşnice. Amin.
8.) Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeu şi a noastră, Împărăteasa Cerului şi a universului, noi de la crucea lui Isus, precum Isus a spus, fii tăi suntem şi cu umilinţă Te rugăm :
- Fă toţi creştinii buni, conducerea bisericilor şi a mănăstirilor, fraţii şi surorile, părinţii şi neamurile şi toate cunoştinţele noastre.Asigură-le mântuirea sufletelor lor, dă-le sănătate deplină şi cele de trebuinţă pentru existenţa vieţii veşnice. Amin.
9.) Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeu şi a noastră, Împărăteasa Cerului şi a universului, noi de la crucea lui Isus, precum Isus a spus, fii tăi suntem şi cu umilinţă Te rugăm :
- Fă bine celor care ne-au făcut bine şi celor la care suntem datori să le facem bine şi  care ne-au cerut să le facem bine.
Asigură-le mântuirea sufletelor lor, dă-le sănătate deplină şi cele de trebuinţă pentru existenţa vieţii veşnice. Amin.
10.) Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeu şi a noastră, Împărăteasa Cerului şi a universului, noi de la crucea lui Isus, precum Isus a spus, fii tăi suntem şi cu umilinţă Te rugăm:
-Ai grijă de cei orfani, de cei străini, de cei călători şi de cei îngrijoraţi. Asigură-le mântuirea sufletelor, dă-le sănătate deplină şi cele de trebuinţă pentru existenţa vieţii veşnice. Amin.

 Pentru primele trei Născători de la introducere, bineînţeles se vor spune în ordine primele trei „completări” (rugăciuni intermediare), în acelaşi mod ca şi în cadrul unei decade, iar cele din cadrul unei decade se vor repeta similar la fiecare decadă (decadele vor fi identice), numai misterele se vor schimba de la o decadă la alta(identic cu rozariul obişnuit), iar după fiecare decadă şi după primele trei Născători de introducere, se vor spune:

1. „Mărire Tatălui” …

2.rugăciunea îngerului de la Fatima:
 O, Isuse al meu, iartă-ne păcatele, fereşte-ne de focul iadului şi condu la Cer toate sufletele, mai ales pe acelea care au mai mare nevoie de îndurarea Ta, cele care sunt mai părăsite.
3. Regina Sfântului Rozariu roagă-Te pentru noi. Roagă-Te pentru noi, Regina Sfântului Rozariu, ca să ne facem vrednici de făgăduinţele lui Cristos. Preasfântă Fecioară Maria, apără ţara noastră (românească) şi religia noastră catolică.
4. O, Maria zămislită fără de păcat, roagă-Te pentru noi care alergăm la Tine şi pentru toţi aceia care nu aleargă. Amin.