A nu se folosi /a nu se rosti

Explicaţii la cele 24 de cuvinte, care nu trebuie rostite

 

Aceste cuvinte, scrise mai jos, sunt cele 24 de scaune de care vorbeşte Sf. Ioan în Apocalipsă. Masa din mijlocul scaunelor este lumea, care va fi judecată după cele 24 de cuvinte.Se recomandă înlocuirea lor cu alte cuvinte sau expresii:

1. Sudalma
2. Blestemul

3. Dracul

4. Răul          

5. De ce ai făcut ?

6. Nu a trebuit să faci!

7. Nu ai făcut bine

8. Nu ştiu

9. Nu pot

10. Nu reuşesc

11. Baiul

12. Greul

13. Necazul

14. Nu merg

15. Nu fac

16. Nu vreau

17. Nu văd

18. Nu aud

19. Nu găsesc

20. Nu înteleg

21. Am uitat

22. Am pierdut

23. Am spart 

24. Am stricat 

Ca să se şteargă efectul pronunţării acestor cuvinte, să se rostească următoarea rugăciune:
“O, Fecioară Maria, concepută fără de prihană strămoşească Roagă-Te pentru noi, care alergăm la Tine, şi pentru cei, care nu aleargă. Amin.”

Explicaţii

SUDALMA, BLESTEMUL, DRACUL

- aceste trei cuvinte nu trebuie spuse sub nici o formă şi în nici o situaţie (nici în glumă şi nici repetând după alţii). Spunându-le în gând au acelaşi efect negativ pentru persoana la care ne gândim. Să le înlocuim cu o binecuvântare sau să nu zicem nimic. Biblia spune “La început era cuvântul şi cuvântul era cu Dumnezeu şi cuvântul era Dumnezeu” (Ioan 1/1). Aceasta înseamnă că toată vorbirea este însăşi Dumnezeu. De aceea trebuie să avem o vorbire plăcută, curată şi să vorbim numai ceea ce este necesar. Să vorbim puţin, deoarece printr-o vorbire lungă şi necontrolată pierdem multă energie. Prin folosirea cuvintelor nepermise atragem şi spre noi forţe negative. Cărţile sfinte spun că fiecare cuvânt înconjoară Pământul. Îngerii şi diavolii sunt în atmosferă (între Pământ şi Lună). Ei simt vibraţia cuvintelor rostite de noi. Dacă vorbele noastre au vibraţii bune, îngerii se apropie de noi, în mod contrar diavolii.

RĂUL

 - se poate spune în rugăciune, se poate citi, se poate scrie. Cei ce-1 rostesc vor avea sigur parte de el.

DE CE AI FĂCUT ? NU A TREBUIT SĂ FACI  NU AI FĂCUT BINE!

- aceste expresii sunt asemănătoare şi prin nefolosirea lor învăţăm să nu mustrăm şi să nu facem observaţii la nimeni. Cuvântul atinge sufletul, îl poate mângâia sau ucide. Nu avem nici un drept să judecăm pe nimeni, există un judecător, care este Dumnezeu şi fiecare îşi va primi pedeapsa după faptă. Să înlocuiţi cele trei expresii cu “ar fi bine să faci aşa” şi să-i arăţi cum ar trebui să facă. Certăreţii au faţa urâtă, brăzdată de riduri, iar cei buni, care sunt gata să ierte oricând şi orice greşeală au faţa liniştită, plăcută, luminoasă.

NU ŞTIU! NU POT! NU REUŞESC!

- acestea vor trebui înlocuite cu un “nu” simplu sau “voi încerca”, “am să pot”, “am să reuşesc” sau “nu am ştiut”, “nu am putut”, “nu am  reuşit”.
Isus spune “Luaţi jugul meu şi sarcina, căci jugul meu este dulce şi sarcina mea este uşoară”. Luaţi aminte, acest cuvânt este des folosit şi oameni sunt foarte loviţi de greutăţi.

NECAZUL

- chiar dacă există asupra noastră, trebuie să-1 tratăm ca şi cum nu ar fi. “Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că acelora este împărăţia cerurilor”.
“Fericiţi cei care plâng că aceia se vor mângâia” (la cuvintele 11 şi 12 de asemenea vezi aceste ultimele 2 explicaţii - observaţia redacţiei)

NU MERG, NU FAC, NU VREAU

- aceste cuvinte sunt expresiile neascultării, pentru care s-a făcut iadul. Se pot folosi expresiile “Nu trebuie a merge”, “Nu trebuie a face” “Nu este bine”. De aici izvorăsc cele mai multe certuri, neînţelegeri în familii, deoarece în mod deosebit sunt folosite de copii.“Cedează ca să învingi”; Hristos a cedat răutăţii oamenilor, nu s-a certat cu ei, s-a lăsat răstignit şi a cucerit Pământul nu numai pentru vremea Sa, ci pentru totdeauna. Nouă nu ni se cere chiar aşa un sacrificiu, doar să nu ne certăm în familie, cu părinţii, cu fraţii, să fim răbdători şi gata de ajutor

NU VĂD, NU AUD, NU GĂSESC

- trebuiesc folosite la trecut “nu am văzut”, “Nu am auzit”, “Nu “ am găsit”. Dacă le repetăm ajungem să nu observăm, să nu auzim ce este în jurul nostru, mintea se întunecă şi vom ajunge să vorbim singuri pe stradă. Înlocuiţi aceste cuvinte, pentru că aşa vă veţi controla vorbirea şi pe voi înşivă în orice situaţie.

NU ÎNŢELEG

-le putem folosi la trecut “nu am înţeles” sau simplu “NU’, pentru a nu deveni neînţelegător

AM UITAT

- se poate înlocui cu “Nu mi-a rămas în minte” sau mi-a ieşit din minte.

AM PIERDUT

- a pierde ceva, este rezultatul neatenţiei şi slăbiciunilor noastre. Folosind des apare riscul pierderii şi a Împărăţiei lui Dumnezeu.                      

AM SPART

- se poate înlocui cu “A căzut”, “Noroc  

AM STRICAT

- poate să urce de la a strica o jucărie, la a strica o căsnicie şi altele. Faptele trecutului trebuiesc depăşite cu o gândire şi cu o vorbă constructivă, edificatoare.
Este important să le daţi atenţia cuvenită celor 24 de cuvinte deoarece toată viaţa noastră acţiunile bune sau rele, depind de cele ce gândim, vorbim şi facem. Aceste cuvinte sunt dictate din DIVINITATE iubitului nostru “Unchiul Mihai”, care îşi sacrifică viaţa pentru noi cei păcătoşi.
Trăim într-o lume egoistă, cu oameni mândri, orgolioşi, lipsiţi de dragoste, zgârciţi. Unii încearcă să se folosească de lucrurile necurate pentru a ajunge la fericire.Adevărata fericire este doar în Dumnezeu, la care nu ajungem fără să ne deprindem cu următoarele calităţi: bunătate, dărnicie, ascultare, iubire, respect, renunţare, credinţă, speranţă, etc.
Din punct de vedere filozofic se spune şi este adevărat, că suntem înconjuraţi de “bine” şi de “negativ”. Binele este cel care urcă, iar răul este cel care coboară. Dacă de la noi pleacă o faptă bună, locul nu rămâne gol (vid), ci se va înmulţi binele de 10 ori în acel loc. Încercaţi să urmăriţi şi voi, când faceţi un lucru bun, vă simţiţi mai bine şi aşa se va simţi şi cel la care-i faceţi binele.

Învaţă şi alţii care aud sau văd fapta, o vor face şi ei pînă la urmă. Dacă sunteţi toată ziua bine dispus, puteţi observa cum creşte puterea în voi. Nu uitaţi: creştinul bun, răsplata pentru faptele bune o aşteaptă de la Dumnezeu, nu de la aproapele său, pentru ca fapta bună să nu devină un schimb de fapte, comerţ.
Când săvârşim un lucru ce nu este bun, cu câteva zile înainte, deja pe creierul nostru se lasă nori grei, iar înaintea ochilor nu mai vedem decât persoana pe care vrem să o nedreptăţim. Nici noaptea nu ne putem odihni, deci suntem complet sub controlul satanei. Chiar mai mult de 10 nenorociri vin pe capul nostru, chiar dacă nu suntem imediat în cunoştinţa lor.
Când ne certăm cu cineva, suntem nervoşi, nu mai putem mânca, nu ne putem odihni, împrăştiem agitaţie în jurul nostru şi dacă se repetă des ne îmbolnăvim încet.

Mulţi vor spune că ei au făcut multe şi nu au păţit nimic. Dumnezeu nu bate cu bâta. Cu cât se amână pedeapsa cu atât va fi mai dureroasă. Poate când aproape aţi uitat răul comis, Dumnezeu îl loveşte pe om unde-l doare mai tare şi când îi e lumea mai dragă, atingîndu-i totdeauna sufletul. De multe ori copiii noştri suferă de unele păcate săvârşite de părinţi, direct sau indirect.

’’CĂCI DIN CUVINTELE TALE TE VEI ÎNDREPTA ŞI DIN CUVINTELE TALE TE VEI OSÂNDI’’                         Matei 12,37