Reguli generale

Unii zic că ar fi de-ajuns puţine rugăciuni, dacă se spun calitativ. Da contează şi calitatea, dar şi cantitatea, pentru că de geaba este o mâncare foarte gustoasă, dacă mănânci doar o înghiţitură, s-ar putea să nu-ţi ajungă. Sau de geba eschivează un boxior odată foarte frumos din faţa loviturii adversarului, dacă nu eschivează de atâtea ori, de câte ori trebuie s-ar pitea să incaseze urât. Deci, trebuiesc rugăciuni foarte multe şi să fie şi de calitate, dar cel mai mult contează harul, pe care BUNUL DUMNEZEU vrea să ne-o dea pentru rugăciunile respective.

E bine să ne rugăm rugăciunile aprobate de biserică, pentru harul lor garantat, dar e bine să ne rugăm şi cu cuvintele noastre, sub formă de discuţie particulară cu BUNUL DUMNEZEU. Să alegem, ca să spunem, în primul rând rugăciunile transmise de „sus”, chiar şi dintre rugăciunile aprobate de biserică, şi nu cele inventate de oameni. E bine să ne rugăm şi în grupuri de rugăciuni, se amplifică rugăciunea, dar şi precum scrie în BIBLIE: „pe ascuns”, pentru că ne putem concentra mai bine!

Pe cât posibil, să ne rugăm în genunchi, sau cu poziţiile schimbate, dacă este cazul, ca să nu adormim: întins 5 minute, în picioare 5 minute, în genunchi 5 minute, plimbându-se 5 minute, şezând 5 minute, etc. Ceva asemănător a sfătuit şi UNCHIUL MIHAI, la unii, care au avut probleme cu rugăciunea în genunchi:: de exemplu: o decadă de rozar în piciare, o decadă de rozar, în genunchi, etc., dar este bine să se spună în genunchi, pentru că, pe lângă umilinţa, şi respectul astfel arătat faţă de BUNUL DUMNEZEU şi pe lângă o protecţie relativ mai mare faţă de ispite, se deschide şi inima în aceată poziţie, şi luarea Sfântului sacrament se recomandă tot în genunchi, de altfel protecţia cea mai mare în timpul rugăciunii faţă de ispite o avem în poziţia în genunchi şi cu capul aplecat pe sol. Deşi ar fi indicat, ca toate rugăciunile să le spunem calitativ, cu maximă concentrare, totuşi în primul rând contează şă reuşim să spunem rugăciunea, chiar dacă suntem obosiţi, şi o spunem, cum o spunem, BUNUL DUMNEZEU vede intenţia noastră şi sacrificiul nostru. Încercaţi să nu vă opriţi cu rugăciunea, mai ales în ispite mari, continuaţi, chiar dacă aţi greşit. Reţineţi: cel mai important lucru este să terminaţi rugăciunea. Mai ales la programele de rugăciuni şi în ispite mari, contează ca să reuşiţi să spuneţi rugăciunile(până la capăt şi chiar şi la timp, dacă este cazul), nu vă opriţi cu rugăciunea şi n-o reluaţi, chiar dacă aţi greşit, ca să nu riscaţi terminarea rugăciunii, mai ales la timp, dacă este cazul. Deci cel mai important lucru este să reuşiţi să spuneţi rugăciunea, să reuşiţi să terminaţi rugăciunea! În cadrul unui program, maxim „24 de ore se poate întârzia, cu rugăciunile date pentru acea zi!”(a spus UNCHIUL MIHAI).  Înainte de rugăciune este bine să ne liniştim un pic şi să orientăm atenţia către BUNUL DUMNEZEU, după care începem rugăciunea cu semnul crucii şi facem semnul crucii şi în final.Este bine ca rugăciunea să se facă într-un loc liniştit, sfânt, între lumânări sfinţite şi aprinse, cu icoane sau/ şi statui sfinţite, sau în faţa unui altar, etc.sau/şi având la noi medalioane sfinţite, UNCHIUL MIHAI zicea: „folosiţi rozariul”! „Chiar dacă ziceţi rugăciunile rozariului, să aveţi şi rozariul în mână!” Pentru că sfinţirea rozariului şi harul acordat acestei forme de rugăciuni, pe rozar, fac legătura directă cu BUNUL DUMNEZEU, chiar dacă suntem obosiţi, etc. De exemplu, dacă nu avem timp altă dată să ne rugăm, decât din mers, rugăciunea rozarului, pe rozar şi atunci este primit şi oarecum asigură şi o protecţie a rugăciunii. Rozariul mai are un avantaj, şi anume că vă puteţi opri cu recitatul, şi apoi continua când aveţi timp. Şi este primit şi aşa acolo „sus”.

 Cel mai indicat, este ca să vă rugaţi între orele 23-03, atunci este harul cel mai mare, sau respectiv indicat este ca să vă rugaţi, pe cât posibil la oră fixă, în fiecare zi la aceeaşi oră, şi în acelaşi loc

Faceţi programe de rugăciuni, novene(de 9 zile, către sfinţi, sau 9 săptămâni), programe ale bisericii, de 8 zile(„către SFÂNTUL SPIRIT”, sau primele 8 zile din noiembrie, pentru scoaterea din purgator), de 13 zile, de o lună(luna mai litania către MAICA SFÂNTĂ, luna iunie către „PREASFÂNTĂ INIMĂ A LUI ISUS”, luna octombrie rozariul către MAICA SFÂNTĂ, luna noiembrie, „rugăciuni pentru scoaterea din purgator”, etc.)de câte 40 de zile(de exemplu rozariul), novene de 9 luni(de exemplu: „devoţiunea de prima vineri”, sau „devoţiunea de prima sâmbătă”, etc.), de 1 an(de exemplu „către Sf. ANTON”), de 12 ani(de exemplu „către SÂNGELE PREASFÂNT a lui ISUS”, etc.), etc.

În detalii despre aceste programe şi rugăciuni, veţi găsi mai jos pe acest site, cele mai importante rugăciuni şi programe, etc.

Ca şi temă vă recomandăm programele şi rugăciunile(şi devoţiunile), pentru:

1.) scoaterea din purgatoriu,

-rugăciuni, mai ales în luna noiembrie,

-harurile speciale dintre 1-8 noiembrie care se pot obţine în acest sens, prin anumite rugăciuni şi fapte în stare de har, recomandate şi de biserică, etc.,(descrierea amănunţită a acestei posibilităţi, vezi la capitolul următor),

-comandarea a „gregorianelor”, adică a 30 de liturghii în 30 de zile consecutive fără intrerupere, important: gregoriana nu este o joacă, pentru că dacă se întrerupe, poate să treacă preotul în „locul” celui, pentru care se face gregoriana! Dar asta trebuie să ştie preoţii mai bine! (În detalii vezi la capitolul următor.)

Cei scoşi din purgatoriu îi ajută, după aceea la rândul lor pe cei care i-au ajutat să iasă din purgator

2.) obţinerea de haruri, la indulgenţe plenare, hramuri ai bisericilor, sau prin anumite rugăciuni când intraţi într-o biserică, unde n-aţi mai fost, sau făcând programe de rugăciuni, devoţiuni, etc.-(detaliile şi în acest caz vezi la următoarele capitole)..

 

Este bine să ne rugăm şi pentru noi, dar, parcă este mai plăcut acolo „sus”, să ne rugăm pentru alţii, chiar şi pentru duşmani, dar atenţie, dacă omul(pentru care ne rugăm) nu-i convertit, trebuie întâi să ne rugăm pentru convertirea lui, până nu se converteşte, că dacă ne rugăm pentru orice altceva(în legătură cu el), până nu se converteşte, este „ca şi cum, am aproviziona inamicul cu muniţie”. Să ne rugăm pentru convertirea lui, dar să-L lăsăm pe BUNUL DUMNEZEU, să decidă dacă vrea să-l convertească sau nu!.Pentru oricine ne putem ruga, dacă a trecut „dincolo”, dar până atuncea nu, pentru că dacă nu are tainele(nu se roagă, nu este convertit etc.), s-ar putea ca să ne afecteze, în cel mai fericit caz este ca şi cum am turna apă într-un butoi fără fund. Eventual ne putem ruga pentru convertirea lui. Deasemenea şi „gregoriana” se poate face pentru oricine, dacă a trecut „dincolo”.

Prin convertire se înţelege, ca omul să ajungă la credinţa cea adevărată (să respecte cele 10 porunci, să aibă tainele, să se roage, etc)

Observaţie: Pentru cei care sunt în viaţă, şi sunt convertiţi, ne putem ruga oricând fără să ne aşteptăm la prea mari încercări din partea lor. Ne putem ruga pentru sănătatea lor, fericirea lor, pentru ca să li se rezolve anumite lucruri, să obţină nişte haruri, etc.

Cel mai important este să vă rugaţi pentru mântuire. Chiar şi în cazul celor de pe patul de suferinţă, chiar dacă vă rugaţi pentru însănătoşirea lui, nu omiteţi şi rugăciunile pentru mântuirea lui. Chiar dacă ne doare de multe ori, dar trebuie să fim conştienţi că salvarea sufletului este mai importantă, decât salvarea trupului, mai bine zis, când trupul este în pericol să nu omiteţi măcar salvarea sufletului! Pentru asta sunt necesare tainele, care asigură mântuirea. Nimeni să nu plece „dincolo”, fără taine.(În detalii vezi la capitolul:„cele 7 taine”). Cel mai important lucru este mântuirea sufletului, după care, dacă se poate să salvăm şi trupul!

Orice devoţiune, rugăciune, act religios: spovedanie, împărtăşanie, participare la liturghie, etc, putem oferi la intenţiile noastre, înainte de actul respectiv, bineînţeles la intenţii etice şi morale din punct de vedere creştinesc.

Este bine ca să oferim rugăciuni, devoţiuni, liturghii, etc. la intenţiile BUNULUI DUMNEZEU, SAU A MAICII SFINTE, şi este bine să cerem AJUTORUL MAICII SFINTE atât în a oferi, cât şi în a executa actele noastre religioase, astfel, încât toate să fie cât mai plăcute BUNULUI DUMNEZEU şi spre cât mai mare laudă A LUI, şi spre folosul nostru şi a tuturor, chiar şi în cazul, când oferim aceste acte la intenţiile noastre.

În caz de nevoie cereţi şi ajutorul Sfântului Arhanghel MIHAIL!

Atenţie şi cu rugăciunile de exorcizare, deşi ar fi nevoie să se facă „curăţenie”, dar este periculos să facă cei neavizaţi, care nu au aprobare de la episcop, sau direct  de la ISUS, nu este o joacă! Este ca şi cum ai trimite copiii să dea două pălmi lupilor, în loc să trimiţi vânătorul.

Încercaţi să umpleţi „paharul cu apă curată” ca să nu mai aibă loc „cea murdară”, adică să vă rugaţi multe alte rugăciuni „bune” direct către BUNUL DUMNEZEU sau către sfinţi, faceţi lucruri bune, participaţi la liturghii, etc., dar în primul rând să aveţi tainele, şi atuncea probabil că n-o să aveţi nevoie de asemenea rugăciuni, „de eliberare”.

Pentru eliminarea efectelor nedorite a unor cuvinte(celor 24 de cuvinte interzise), spuneţi rugăciunea: “O, Fecioară Maria, concepută fără de prihană strămoşească Roagă-Te pentru noi, care alergăm la Tine, şi pentru cei, care nu aleargă. Amin.”(această rugăciune este rugăciunea de pe medalionul miraculos)

Recomandări:

Rugaţi-vă zilnic!

Nu plecaţi de acasă până nu v-aţi făcut rugăciunile de dimineaţă, sau chiar şi programul de rugăciune pe ziua respectivă(pe acea zi)!

De asemenea şi în cazul „devoţiunilor”fiţi prudenţi(prevăzători), mai ales când este oferită pentru mântuire(sau convertire), de exemplu când face cineva „novena de prima vineri” pentru prima dată, sau pentru mântuirea (sau convertirea) altcuiva, atunci trebuie să fiţi „cu 5 minute mai deştepţi decât inamicul”, cum zicea fostul meu comandant din armată, adică să fiţi foarte prudenţi să ajungeţi la timp, la o liturghie, pentru că lupta este mare(pentru fiecare „suflet”(adică mântuire) sau convertire şi se poate întâmpla să nu circule tramvaiul, să plouă cu grindină, să fie inundaţie, sau să nu vină preotul, etc., de aceea vă recomandăm să planificaţi din timp toate posibilităţile să nu aveţi surprize, de aceea să aveţi tot programul de liturghii la zi de la bisericile apropiate, şi să mergeţi la prima liturghie din acea zi, pentru că, dacă intervine ceva şi nu ajungeţi la prima liturghie planificată din acea zi, sau (aveţi surpriza că) nu se ţine, să aveţi încă posibilitatea să mergeţi la o altă liturghie în ziua aceea, de asemenea vă recomandăm să porniţi din timp la liturghie şi planificaţi şi spovedania, vorbiţi cu preotul înainte, dacă este cazul, etc., să nu aveţi surprize, mai ales spre sfârşitul devoţiunii(în luna a 8-a, a 9-a), etc., ca să puteţi îndeplini novena! De altfel novena de prima vineri este foarte importantă, pentru că asigură mântuirea omului, chiar şi a familiei lui(vezi promisiunile la capitolul „de ştiut”).

 

UNCHIUL MIHAI, cam prin 1997 zicea că: pentru ca să se oprească evenimentele nedorite în lume, toată lumea(fiecare om de pe această lume), ar trebui să facă zilnic, minim câte 4 ore de rugăciuni. Situaţia, referitor la rugăciuni, o ştim cu toţii, dar lucrurile se pot schimba, dacă oamenii se roagă şi se convertesc, acest lucru accepta şi U.M., BUNUL DUMNEZEU oricând poate să schimbe situaţia, dacă vede că ne străduim înspre bine, ne rugăm şi se convertesc mulţi!

 

UNCHIUL MIHAI, deşi avea rugăciunile lui foarte puternice, dar nu „s-a lăudat” cu ele, de obicei oamenilor recomanda rugăciunile obişnuite ale bisericii,(s-au de prin arhivele bisericii), numai când era mare nevoie şi rugăciunile bisericii nu erau în deajuns, şi era nevoie expre de rugăciunile sale, doar atuncea le recomanda!