Rugăciuni în cinstea sângelui lui ISUS

RUGĂCIUNE ÎN CINSTEA PREASFINTULUI SÂNGE A LUI ISUS

 

        7 Tatăl nostru

        7 Născătoare

        7 Mărire Tatălui

 

Sânge prea preţios al vieţii veşnice preţul şi răscumpărarea întregii lumii, băutura noastră şi baia sufletului nostru, ce continuu susţii cauza noastră a oamenilor înaintea tronului induraţii dumnezeieşti. Ne închinăm cu cea mai sfântă umilinţă înaintea Ta şi Te adorăm şi întru-cât ne sta în putinţa, dorim să ispăşim jignirile şi insultele ce le suferi de la oameni, creaturile Tale , mai ales de la cei care îndrăznesc să Te înjure.

– Cine nu va binecuvânta acest sânge preţios? Cine nu se va aprinde de dragoste faţa de Isus, care a vărsat acest sânge?

– Ce am fi devenit noi dacă nu ne mântuia Sângele dumnezeiesc? Oare ce a stors acest sânge din Inima Domnului nostru până la ultima picătură?

– Nu altceva decât dragostea Sa infinită, care ne-a dăruit balsamul mântuirii.

– Tu balsa nepreţuit, care ai izvorât din dragoste nemărginită, ascultă că te implorăm că toate inimile şi toate limbile de pretutindeni să-ţi fie recunoscătoare, deplin, să Te laude, să Te glorifice azi şi totdeauna până la sfârşitului vremurilor. Amin.

 

PROMISIUNILE DATE DE SF BRIGITA ŞI BINEECUVÂNTARE DE

SF PARINTE PAPA CLEMENTE AL XII-lea PENTRU CEI

7 Tatăl nostru, 7 Născători ÎN CINSTEA PREŢIOSULUI SÂNGE

AL DOMNULUI NOSTRU ISUS-HRISTOS

 

– CUVÂNTUL DOMNULUI –

– cei care spun timp de 12 ani zilnic aceste rugăciuni cu cei 7 Tatăl nostru şi 7 Născători vor beneficia de următoarele 5 haruri

  1. – Nu vor ajunge în purgator
  2. – Vor fi primit în rai ca şi mucenici care şi-au vărsat sângele pentru Mine
  3. – Vor păstra 3 suflete din Familia lor în harul sfinţitor
  4. – Sufletele rudelor până la gradul al patrulea vor scăpa de iad
  5. – Vor afla data morţii lor cu o lună înainte dacă vor muri înainte de a împlini cei 12 ani de rugăciune, vor beneficia de acelaşi avantaje

Observaţie: în timpul rugăciunii se vor medita suferinţele respective.

 

 

RUGĂCIUNE

Isuse vreau să spun acum de 7 ori tatăl nostru şi Născător de Dumnezeu  în compania dragostei cu care Tu ai spus şi ai sfinţit aceasta rugăciune.

            Ia-o de pe buzele mele, îmbunătăţeşte-o întru atât încât să bucur şi să cinstească pe preasfântă Treme, aşa cum a bucurat-o şi a cinstit-o aceasta rugăciune spusă de Tine când umblai pe pământ.

– Această cinste să se reverse asupra Sfintelor tale răni şi a preţiosului Sânge ce s-a vărsat din ele.

 

            1. – TĂIEREA ÎMPREJUR

Tatăl nostru, Născătoare

– Veşnice Părinte prin Inima Neprihănită a Maicii Domnului şi Inima Dumnezeiască a lui Isus, îţi jertfesc primele răni şi prima vărsare de Sânge a lui Isus, pentru iertarea păcatelor mele şi ale întregului tineret şi pentru iertarea păcatelor de moarte în viaţa tinerilor din familia mea.

 

            2. – SUDOAREA DE SÂNGE

Tatăl nostru, Născătoare

– Veşnicie Părinte, prin Lumina Neprihănită a Maicii Domnului şi Inima Dumnezeiască a lui Isus, îţi jertfesc groaznicele suferite ale Domnului din grădina Măslinilor şi fiecare picătură de sudoare de Sânge pentru iertarea păcatelor mele şi ale lumii întregişi pentru răspândirea dragostei câtre Dumnezeu şi aproapele

 

            3. – BICIUIREA

Tatăl nostru, Născătoare

– Veşnicie Părinte, prin Lumina Neprihănită a Maicii Domnului şi prin Inima Dumnezeiască a lui Isus, îţi jertfesc miile de râni, chinurile groaznice şi preţiosul Sânge vărsat la biciuirea, pentru iertarea păcatelor trupului meu şi ale lumi întregi şi în special în familia noastre.

 

            4. – ÎNCORONAREA CU SPINI

Tatăl nostru, Născătoare

– Veşnicie Părinte, prin Lumina Neprihănită a Maicii Domnului şi Sângele vărsat la încoronarea cu spini şi prin Inima Dumnezeiască a lui Isus, îţi jertfesc rănile, chinurile şi preţiosul Sânge vărsat la încoronarea cu spini pentru iertarea păcatelor mele şi pentru răspândirea Împărăţiei lui Cristos pe pământ şi iubirea suferinţelor.

 

5. –  PURTAREA CRUCII

Tatăl nostru, Născătoare

– Veşnicie Părinte, prin Lumina Neprihănită a Maicii Domnului şi Dumnezeiască Inima a lui Isus, îţi jertfesc suferinţele Mântuitorului pe Calea Crucii, dar mai ales Ranaumarului drept şi preţiosul Sânge vărsat din ea, pentru iertarea lepădării mele de cruce şi suferinţele şi răzvrătirea mea şi a lumii întregi, împotriva hotărârilor Tale sfinte precum şi pentru iertarea limbii pentru evitarea acestor păcate.

 

            6. – RĂSTIGNIREA

Tatăl nostru, Născătoare

Veşnicie Părinte, prin Lumina Neprihănită a Maicii Domnului şi prin Dumnezeiască Inima a lui Isus, îţi jertfesc pe Fiul Tău, răstignit pe cruce, rănile din mâini şi din picioare şi cele trei şiroaie de Sânge care s-au scurs din ele pentru noi, sărăcie în care a trăit, ascultarea lui perfectă, toate chinurile Lui trupeşti şi sufleteşti a acestei jertfe pe toate altarele pământului, la Sf. Liturghie, pentru iertarea păcatelor lumii, pentru preoţi şi credincioşi, pentru intenţiile Sf. Părinte Papa ________________ pentru întărirea familiilor creştine, pentru întărirea credinţei pentru patria noastră şi unitatea popoarelor în Cristos şi Biserica sa.

 

            7. – STRĂPUNGEREA SFINTEI INIMI

Tatăl nostru, Născătoare

VEŞNICE PĂRINTE, PRIMEŞTE TE ROG, CA JERTFA PENTRU NEVOILE SFINŢEI BISERICI, ŞI PENTRU IERTAREA PĂCATELOR LUMII, PREŢIOSUL SÂNGE ŞI APA CARE S-A SCURS DIN INIMA LUI ISUS ŞI FII CU NOI BUN ŞI MILOSTIV. SÂNGE, ULTIMUL CONŢINUT AL SFINTEI INIMI, SPALĂ VINA PĂCATELOR MELE ŞI ALE TUTUROR OAMENILOR. APA INIMII DOMNULUI, SPALĂ-MĂ DE TOATE PEDEPSELE PĂCATELOR ŞI STINGE MIE ŞI TUTUROR SUFLETELOR, FLĂCĂRILE IADULUI.

AMIN.