Reguli generale

Motto: „Orice boală se poate vindeca!”
(UNCHIUL MIHAI).Reguli generale

   Pentru a avea efect tratamentele date de UNCHIUL MIHAI, sunt unele reguli obligatoriu de respectat:
-regulile şi restricţiile generale,
precum şi regulile referitoare la:
-perioadele de tratament
,

-colectarea
plantelor,
-
prelucrarea şi conservarea plantelor,
-cantităţi de plante
-
prepararea amestecului de plante,
-cantităţi de apă şi ceai
-
prepararea ceaiurilor,

-
îndulcire,
-băutul ceaiurilor
respectiv:

-regulile date pentru sevă
.

     Sunt foarte importante regulile referitoare la toate aceste subiecte amintite.
Vă rugăm să le citiţi şi să le aplicaţi!
Pe lângă aceste subiecte, este foarte important şi subiectul „ceaiuri recomandate”, iar pentru listele, care conţin ceaiuri de la „Plafar”, şi subiectul „Plafar species”.
În ceea ce priveşte modurile de preparare în general, a ceaiurilor / a plantelor în diverse forme de aplicare, (infuzie
infusum, decoct decoctum, macerat - infusum frigide paratum, extract extractum, tinctură tinctura, suc succus, pulbere pulvis, cataplasmă cataplasma, compresă - fomentum, unguent unguentum, baie lavantem, etc.), vezi de asemenea la subiectul: „prepararea ceaiurilor”.

    Toate aceste reguli, restricţii şi recomandări le găsiţi în
stânga paginii ai acestui capitol ceaiuri, apăsând subbutoanele(„titlurile”) care se derulează din butonul principal: „Reguli generale” mergând cu cursorul deasupra butonului. 

    Apăsând(făcând clic pe) butoanele principale, ajungeţi pe pagina butonului principal respectiv, iar ţinând cursorul deasupra unui
„buton principal” se derulează „subbutoanele”  butonului respectiv.
Acuma sunteţi pe pagina butonului principal
„Reguli generale”.

    La celelalte butoane principale, respectiv subbutoanele lor, din acest capitol „ceaiuri”, veţi găsi, Listele de ceaiuri, date de Unchiul MIHAI, dintre care cele mai importante se poate considera că ar fi, „Listele generale”.


    P.S.: 1.) Pentru a avea succes în tratarea bolilor, vă recomandăm, să eliminaţi şi cauza bolii:
a.) -cauzele spirituale(necredinţa, credinţa greşită, cauzele morale, nerespectarea poruncilor, încălcarea tainelor, divorţ, etc.),
b.) -cauzele sufleteşti (supărare, etc) şi
c.) –cauzele fizice (poluări chimice, radiaţii, etc.).
    Cel mai des cauzele pot fi eliminate, (rezolvate), prin acte de credinţă adevărată(convertire, revenirea la credinţa adevărată, împăcarea cu BUNUL DUMNEZEU , împăcare în familie, împăcare cu alţii, refacerea căsătoriei, ajutarea aproapelui, împăcare, iertare, rezolvarea datoriilor, spovedanie, împărtăşanie şi luarea tainelor, participare la liturghii, comenzi de liturghii şi pomeniri, rugăciuni(mai ales rozariul), devoţiuni, şi tot ce mai găsiţi la capitolul „rugăciuni”, vorbire pozitivă, (a nu se pronunţa cuvintele interzise, vezi la capitolul „rugăciuni”), respectarea celor 10 porunci date DE BUNUL DUMNEZEU , celor 5 porunci date de biserică, şi celor două porunci, ale iubirii, respectarea Crucii, a Maicii Sfinte, a sfinţilor, şi a tot ce scrie în BIBLIE, respectiv prin, a avea comportament de adevărat creştin, a fi moral, iertător, a iubi aproapele, a lupta pentru adevăr, a respecta valorile creştineşti, a ajuta pe cei săraci şi nevoiaşi, a fi modest, smerit, răbdător, un exemplu pozitiv, şi înzestrat cu alte calităţi creştineşti, etc.), aceste lucruri pe lângă faptul că pot elimina cauzele bolii, duc şi spre mântuire, care este cel mai important lucru din p.d.v. al omului, pentru care suntem aicea, pe Pământ!
    P.S.: 2.) UNCHIUL MIHAI, totdeauna dădea pe lângă ceaiuri, sau sfaturi, (sau alte remedii), şi program spiritual. Partea spirituală reprezintă 50% din tratament.
    P.S.: 3.) Cine a respectat în tocmai ceea ce i-a dat UNCHIUL MIHAI, inclusiv programul spiritual, s-a vindecat(i s-au rezolvat problemele, etc.);
    UNCHIUL MIHAI zicea: „Rugaţi-vă, şi rugaţi-mă, să fiu alături de voi în rugăciunile voastre!”
    Trebuie ştiut că UNCHIUL MIHAI dădea program de rugăciune, şi tratamente numai cât putea duce omul respectiv, nu cât trebuia cu adevărat să dea pentru rezolvarea problemei respective, ceea ce nici 10% nu era de obicei, din ceea ce cu adevărat omul ar fi trebuit să facă pentru rezolvarea problemei, restul le-a preluat el, şi se ruga şi suferea în locul oamenilor (milioane de oameni), ceea ce oamenii măcar nici nu ştiau, atât de modest era UNCHIUL MIHAI, el le zâmbea în continuare, ca şi cum nu s-ar fi întâmplat nimic, adică ca şi cum n-ar fi preluat nimic de la ei(suferinţa şi rugăciunile), şi continua să iubească oamenii şi să-i ajute!
Scrie în Biblie: Isus spune  „Veniţi la mine toţi cei care sunteţi împovăraţi şi necăjiţi, şi luaţi jugul meu şi sarcina, căci jugul meu este dulce şi sarcina mea este uşoară”.

Explicaţii