Levelezés

Útmutatások  

Itt küldhetnek nekünk bizalmas(melyek nem lesznek közzétéve) vagy nembizalmas (melyeket közzétehetünk az önök beleegyezésével) üzeneteket, melyek lehetnek írott anyagok, fordítások, javítások,stb. a web oldal számára, vagy kérdések, a kérdésekre válaszolni fogunk a „Kérdések és válaszok ” oldalon, ha nem bizalmasak, vagy ha bizalmasak, akkor e-mailben, vagy az ön által meghagyott címre, a többi önök által küldött anyag pedig, ha nem bizalmasak, az annak megfelelő fejezeteknél lesznek találhatóak, melyhez tartoznak. Ha vannak képek, vagy más terjedelmesebb anyagok, amit nekünk küldeni szeretnének, kérjük önöket küldjék a mi e-mailcíműnkre. Minden, amit önök nekünk küldenek, néhány napon belül el lesz olvasva, ellenőrízve, kijavítva és kihelyezve az oldalra, ha esedékes, válasszal együtt, a kérdések esetében, ha esedékes és az ön „aláírás ” -ával, amely lehet az ön neve, nevének kezdőbetűi, vagy egy másik, akármilyen jelige, melyet kitöltött az „aláírás ” -házikóba, a közvetlen levelezésnek, a nem bizalmas részénél , vagy melyet ön megadott, a fentebbi címre küldött e-mailjében.
  Figyelem: azok az anyagok, melyek nem felelnek meg a mi felfogásunknak és szabályainknak, elsősorban a valóságnak, igazságnak, igazságosságnak, erkölcsnek, jóérzésnek, törvényeknek, stb. nem fogjuk elfogadni és nem fogjuk az oldalra kihelyezni. Csatolásokat, (képeket,stb.) küldhetnek nekünk a kifüggesztett e-mailünkön keresztűl, Köszönjük.Tehát kérjük térjenek vissza néhány napon belül, hogy lássák a választ az önök kérdésére. A (nembizalmas) önök által írt anyagokat és az esetleges önök kérdésére adott válaszokat megtalálhatják, az oldalon, az önök  „aláírás”-át keresvén , az oldalon lévő kereső segítségével , ezért ajáljuk önöknek, hogy jól megjegyezzék az  „aláírás” -ukat, amit megadtak a közvetlen levelezésnek a kitöltésénél vagy amikor az e-mailen keresztül küldött anyagok mellé írják.
Fenntartjuk a jogunkat, ahhoz, hogy ne függesszük, ki azönök anyagait, vagy kérdéseit, vagy ne válaszoljunk rá.